חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הארה משפטית

כתב עת "הארה משפטית" - הפלטפורמה המקוונת להארות פסיקה וחקיקה

הארה משפטית לוגו

מאמרים שפורסמו

 

15.5.2022  ד"ר דניאלה אסרף

ה "תלונת שווא" על "ניכור ההורי" – הצורך בהרתעה

(בעקבות הוראות נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות)

 

אודות

עולם המשפט של היום דומה מאוד למציאות התזזיתית, העשירה והמגוונת שבה אנו חיים. נושאים רבים נדונים בכנסת, בבתי המשפט ובמשרדי הממשלה וקשה לעתים להעמיק בכולם. נושאים אלה זוכים פעמים רבות לדיון ציבורי ותקשורתי נרחב. בהקשר זה, הדיון המשפטי האקדמי בנושאים אלה מתקשה פעמים רבות להגיב בזמן אמת. כאשר התגובה מגיעה לאחר פרק זמן משמעותי, תרומתו של הדיון המשפטי המעמיק יותר עשויה להיפגע.

כתב העת "הארה משפטית", אשר יוצא לאור ע"י בית הספר למשפטים של המכללה האקדמית נתניה, נועד לענות על הצורך הקיים אצל חוקרי משפט רבים, לרבות אנשי אקדמיה, עורכי דין, שופטים ואחרים, להגיב בזמן אמת על נושאים אקטואליים ורלבנטיים בתוך פרק זמן קצר באמצעות פרסום מאמרים שפיטים אשר יעמיקו את הדיון התקשורתי והציבורי, יתרמו לו וישפיעו עליו.

"הארה משפטית" הינו כתב עת כללי, וככזה יתפרסמו בו בעיקר הערות פסיקה והערות חקיקה בנושאים מגוונים ועכשוויים, מכל תחומי וענפי המשפט. כמו כן, מערכת כתב העת תשמח לפרסם ביקורות ספרים, ביקורת על מדיניות ממשלתית, ניירות עמדה, ותגובות למאמרים שפורסמו לאחרונה (בכתב העת או בכתבי עת אחרים).

מערכת כתב העת תשאף לקבל החלטה באשר לקבלה/דחייה של המאמר בתוך פרק זמן של חודש ימים לכל היותר ולהעלותו לאתר כתב העת, אם יתקבל לפרסום, בתוך 5-6 שבועות מיום הגשתו למערכת כתב העת. כל מאמר יעלה לאתר כתב עת מייד בסמוך לאחר סיום הליכי קבלתו ועריכתו. כתב עת ועדכונים לגבי המאמרים שיפורסמו בו יופצו מזמן לזמן באמצעות פלטפורמות אקדמיות ומקצועיות כמקובל. כתב העת לא יצא לאור בדפוס והמאמרים שבו יתפרסמו רק במתכונת מקוונת.

 

הנחיות להגשה

עורכי כתב העת מזמינים חוקרי משפט, חוקרים מתחומים אחרים וכן סטודנטים לתארים מתקדמים, עורכי דין, שופטים וכל מי שעוסק בתחום המשפט להגיש רשימות אשר לא יעלו על 8,000 מילה כולל הערות שוליים. על המאמרים להיות מוגשים בפורמט של רווח אחד וחצי, יישור בשני הצדדים, גופן 12 לפחות ובשוליים של 2.5 ס"מ מכל צד. ניתן לשלוח את המאמרים לכתובת המייל: [email protected]
כל מאמר שיוגש יעבור שיפוט חיצוני עיוור כפול (double blind) וכן שיפוט של מערכת כתב העת. החלטה בעניין קבלה/ דחייה תימסר בתוך כחודש ימים מיום הגשת המאמר לכתב העת. לכל שאלה ולקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות במייל לעורכי כתב העת:

ד"ר מעיין פרל – [email protected]

פרופ' רועי גילבר – [email protected]

עו"ד טלי כ"ץ-יופה – [email protected]