חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

officials

Founders

Prof. Sinai Deutsch

Vice President

פרופ' סיני דויטש

Prof. Bernard Pinchuk In

Rector, Vice President

פרופ' ברנרד פינצ'וק

The late Prof. Zvi Arad (1942-2018)

Mathematician Israeli , Rector and President University Bar-Ilan Baritsita , Founder and President Netanya Academic College

פרופ' צבי ארד - המכללה האקדמית נתניה

President

Prof. Jacob Hart

Serves as President of the Association of Hospitals in Israel, served as chairman of the Israeli Association of Public Health, as chairman of the Association of Hospital Managers in Israel, as a member of the Health Council, appointed the Minister of Health as a representative of Clalit Health Insurance Fund and more.
פרופ' יעקב הרט - נשיא האקדמית נתניה דיקן ניהול מערכות בריאות

Deans

Prof. Ben Zion Zilberfarb

Dean of the School of Business
פרופ' בן ציון זילברפרב
Dean of the School of Law
פרופ' הדרה בר מור

Prof. David Laser

School Dean Behavioral Sciences
David Leiser The Center for Pension, Insurance and Financial Literacy

Prof. Aharon Namdar

Dean of the School of Real Estate
פרופ' אהרון נמדר בית הספר לנדל"ן

Prof. Anat First

Dean of the School of Communication
פרופ' ענת פירסט בית הספר לתקשורת

Prof. Amos Israeli

Dean of the School of Computer Science and Mathematics
פרופ' עמוס ישראלי בית הספר למדעי המחשב והמתמטיקה

Prof. Ziv Reich, CPA

Dean of the Insurance School
פרופ' זיו רייך 2

Prof. Ben Zion Zilberfarb

Dean and Founder of the School of Banking and the Capital Market
פרופ' בן ציון זילברפרב