חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

אשר קרונקופף

שם:אשר קרונקופף
תפקיד:דלפק בחינות
מחלקה:מדור בחינות – אנשי קשר
טלפון:098607786
דוא"ל:asherkr@netanya.ac.il

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר