פרופ' אביטל לאופר

שם:פרופ' אביטל לאופר
תפקיד:משנה לדיקן
מחלקה:ביה"ס למדעי ההתנהגות, גרונטולוגיה, ביה"ס לניהול מערכות בריאות
טלפון:09-8607777
דוא"ל:[email protected]
השכלה
 
       השכלה                            שם האוניברסיטה                            שנת קבלת התואר
     תואר ראשון (בהצטיינות)
אוניברסיטת בר-אילן– פסכולוגיה וסוציולוגיה
1993
     תואר שני (בהצטיינות)
אוניברסיטת בר-אילן- סוציולוגיה של הבריאות
שם התזה: מעורבותם של ילדים דחויים חברתית באלימות בין אישית ופציעות מכוונות.
מנחה: ד"ר יוסי הראל.
1997
     תואר שלישי
(עם מלגת הצטיינות)
אוניברסיטת בר-אילן- סוציולוגיה של הבריאות
שם העבודה: מודל חברתי-התנהגותי להבנת מעורבות באלימות בני נוער בישראל.
מנחה: ד"ר יוסי הראל.
2001
     פוסט דוקטורט
אוניברסיטת תל-אביב- מרכז אדלר.
שם העבודה: התמודדות ילדים ישראלים עם אירועי טרור, תפקידה של מערכת הערכים והתמיכה החברתית בתיווך אירועי לחץ
2002-2003
 
 
 
תפקידים אחרונים:
10.2017- היום: דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות באקדמית נתניה.
2009- 30.9.217: סגנית ראש עיריית נתניה וממונה על החינוך.
בתפקידי כממונה על החינוך בעיר אני אחראית על 45,000 ילדים הלומדים ב- 54 בתי ספר יסודיים, 21 בתי ספר על יסודיים, 3 בתי ספר לחינוך מיוחד ו- 380 גני ילדים.
 
 
 
תפקידי הוראה ומחקר קודמים:
 
2005-2009
מרצה בכירה- 100% משרה
האקדמית נתניה
2001-2006
מרצה/סגל בכיר – 100% משרה
המכללה האקדמית יהודה ושומרון
2002-2003
מחקר- 50% משרה
מרכז אדלר ליד אונ' ת"א.
1999-2001
מרצה מן החוץ
אוניברסיטת בר אילן
2001-1996
מורה מן החוץ 
מכללה האקדמית יהודה ושומרון
2000-1998
מורה מן החוץ
אונ' בר-אילן
1997-1993
מתרגלת
אונ' בר-אילן
1997-1996
מורה
סמינר הקיבוצים
אוגוסט 1996:
מורה
ביה"ס לאחיות שליד בי"ח "שערי צדק"
1996-1994
מורה
האוניברסיטה הפתוחה.
1995-1994
מורה
מכללת "אפיק"- "טומשין"
1995-1993
עוזרת מחקר של ראש המחלקה לסוציולוגיה (פרופ' חוה עציוני-הלוי)
אונ' בר-אילן

A. Ph.D. Dissertation

A Social-Behavioral Model for Understanding Youth Violence in Israel (284p in Hebrew). June 2000. Bar-Ilan University. Supervised by Dr. Yossi Harel.

B. Articles in Refereed Journals
Published
1. Laufer, A. (2003) Psychological Growth in the Aftermath of Terrorist Acts.
Palestinian Israeli Journal. 10(4). 30-36.

2. Laufer, A., & Harel, Y. (2003). The Role of Family, Peers and School Perception
in Prediction Involvement in Youth Violence. International Journal of Adolescent Medicine and Health. 15(3): 235-246.
SJR IF: 0.154; Ranking: Q3 Public Health, Environmental & Occupational Health; Cited: 36.

3. Laufer, A., & Harel, Y. (2003). "Correlations Between School Perception and
Pupil Involvement in Bullying, Physical Fights and Weapon Carrying. Megamot, 42(3), 437-459. [Hebrew].

4. Solomon, Z., & Laufer, A. (2004). In the shadow of terror: changes in world
assumptions in Israeli youth. Journal of Aggression, Maltreatment, and Trauma ,9, 353-364.(as well as a chapter in an edited book n.2)
(equal contribution)
SJR IF: 0.443 Ranking: Q3, Psychiatry & Mental Health; Cited: 31.

5. Laufer, A & Solomon, Z. (2006). Posttraumatic Symptoms and Posttraumatic
Growth among Israeli Youth Exposed to Terror Incidents. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(4), 429-447.
SJR IF: 0.951; Ranking: Q1 Clinical Psychology. Cited:235

6. Laufer, A., Harel, Y. & Mulcho, M. (2006). Daring, Substance use and
Involvement in Violence among School Children: Exploring a Path Model Journal of School Violence, 5, 71-88.
SJR IF: 0.101; Ranking: Q4, Education. Cited: 10

7. Laufer, A., & Solomon, Z. (2006). Do Israeli Male and Female Adolescents Cope
Differently with Terror Attacks? Society and Welfare, 26(4), 479-501.[Hebrew].

8. Laufer, A., & Solomon, Z. (2006). Responses of Israeli Youth to Terror:
Posttraumatic Symptoms and Indicators of Psychological Growth. Megamot, 44(3), 407-423. [Hebrew].

9. Laufer, A. (2006). Relationships Between Exposure to terror and Ideological
commitment among Adolescents Politically Inclined toward the Right, Center and Left. Judea and Samaria Research, 15, 281-298. [Hebrew].

10*. Laufer, A., & Shechory, M. (2007). Youth Involvement in the Resistance to the
Disengagement Plan: Assessment of Legal and Illegal Activities. Judea and Samaria, 16, 363-376. [Hebrew].

11*. Hamama-Raz, Y., Solomon, Z., Cohen, A., & Laufer, A. (2008). PTSD
symptoms, Forgiveness and Revenge among Israeli-Palestinian and Jewish Adolescents. Journal of Traumatic Stress, 21, 521-529. (Equal contribution).
SJR IF: 1.391; Ranking: Q1 Clinical Psychology. Cited: 46

12*. Levine, S. Z., Laufer, A., Hamama-Raz, Y., Stein. A., & Solomon, Z. (2008).
Posttraumatic Growth in Adolescence: Examining its Components and Relationship with PTSD. Journal of Traumatic Stress, 21, 492-496.
SJR IF: 1.391; Ranking: Q1 Clinical Psychology. Cited: 133

13*. Shechory, M., & Laufer, A. (2008). Levels of distress and belief in
authorities law in light of geopolitical changes among youth living. Judea & Samaria Research Studies, 17, 239-252. [Hebrew]. (Equal contribution).

14*. Shechory, M., & Laufer, A. (2008). Social Control Theory and the
Connection with Ideological Offenders among Israeli Youth During the Gaza Disengagement Period. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52, 454-473.
SJR IF: 0.668 Ranking: Q2, Applied Psychology; Cited:19

15.* Laufer, A. (2009). Posttraumatic growth: A positive illusion or a new way
to understand how people cope with trauma. Society and Welfare, 29(1), 63-84 [Hebrew]

16*. Laufer, A., Shechory, M., & Solomon, Z. (2009). The association between
right-wing political ideology and youth distress. Child and Adolescent Social Work Journal, 26, 1-13.
SJR IF: 0.318; Ranking: Q2 Social Science (Miscellaneous). Cited: 8.

17*. Laufer, A. & Shechory, M. (2009). Emotional distress and ideological
segregation two years after the disengagement plan among youth who were evacuated or who resisted the evacuation. Society and Welfare, 29(4), 431-453. [Hebrew].

18*. Laufer, A., & Solomon, Z. (2009). Gender differences in PTSD in Israeli youth
exposed to terror attacks. Journal of Interpersonal Violence.24, 959-976.
SJR IF: 1.130; Ranking: Q1 Clinical Psychology. Cited: 58.

19* Laufer, A., Hamama-Raz, Y., Levine, S., & Solomon, Z. (2009). Posttraumatic
growth in adolescence: The role of religiosity, distress and forgiveness. Journal of social and clinical psychology, 28(7), 862-880.
SJR IF: 0.806; Ranking: Q1 Clinical Psychology. Cited:43

20*. Levine, S.Z., Laufer, A., Stein, E., Hamama-Raz, Y., & Solomon, Z. (2009).
Examining the relationship between resilience and posttraumatic growth, Journal of Traumatic Stress, 22, 282-286.
SJR IF: 1.558; Ranking: Q1 Clinical Psychology. Cited:219

21*. Laufer, A., & Shechory, M. (2010). Distress levels among teenagers who
participated in anti-disengagement activities. Megamot, 46, 552-574. [Hebrew]

22*. Harel-Fisch, Y., Radwan, Q., Walsh, S.D., Laufer, A., Amitai, G., Fogel-
Grinvald, H., & Ziad, A. (2010). Psycholosocial outcomes related to subjective threat from armed conflict events (STACE): Findings from the Israeli-Palestinian cross-cultural HBSC study. Child Abuse and Neglect, 34. 623-638.
SJR IF: 1.846; Ranking: Q1 Developmental & Educational Psychology. Cited:43

23*. Laufer, A., Solomon, Z., & Levine, S. Z. (2010) Elaboration on Posttraumatic
Growth in Youth Exposed to Terror: The Role of Religiosity and Political Ideology. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45(6) 647-653.
SJR IF: 1.306; Ranking: Q1 Social Psychology. Cited: 25.
24*. Laufer, A. & Solomon, Z. (2010) Political Ideology and Psychological
Symptoms following Terror. Youth and Society, 41(3), 414-433.
SJR IF: 0.710; Ranking: Q1 Social Science (Miscellaneous); Cited:8
25*. Shechory, M., & A. Laufer. (2011). Ideological delinquency: Gender
differences among Israeli youth during the withdrawal from the Gaza Strip. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 55(2), 326-343. (Equal contribution).
SJR IF: 0.626 Ranking: Q2, Applied Psychology; Cited:13

26*. Shechory, M., & Laufer, A. (2011). Resistance among evacuated youth:
Involvement in illegal activity and connection to the rule of law and to attitudes toward the State, the Yesha Council and the Rabbis. Israeli Criminology. 1, 7-27. [Hebrew] (Equal contribution).

27*. Laufer, A. & Solomon, Z. (2011). The role of religious orientations in youth's
Posttraumatic symptoms after exposure to terror. Journal of religion and health, 50. 687-699.
SJR IF: 0.315; Ranking: Q1, Religious Studies; Cited: 16.

28*. Fienklestein, M., Laufer, A., & Solomon, Z. (2012). Coping strategies of
Ethiopian immigrants in Israel: Association with PTSD and distress. Scandinavian Journal of Psychology, 53, 490-498. (Equal contribution)
SJR IF: 0.850; Ranking: Q1, Arts & Humanities (Miscellaneous); Cited: 13

29*. Shechory Bitton, M., & Laufer, A. (2015). Evacuation following missile attacks,
distress and behavioral problems among children in southern Israeli communities. Society and Welfare, 35(2), 203-230. (Equal contribution). [Hebrew].

30*. Shechory Bitton, M., & Laufer, A. (2017). PTSD and PTG among Israeli
mothers: Opposite facets of exposure to terrorism. Stress and Health, 33, 676-683. (Equal contribution).

31* Shechory Bitton, M., & Laufer, A. Children's emotional and behavioral
problems in the shadow of terrorism: The Case of Israel. Accepted for publication in Children and Youth Services Review (Equal contribution).

C. Articles or Chapters in Scientific Books
1. Solomon, Z., Laufer, A., & Lavi, T. (2005). Childhood in the shadow of Intifada:
Exposure and posttraumatic reaction of Israeli youth. (Pp 77-110). In E. Somer and A. Bleich (Eds). Early interventions after disasters and terrorism: The Israeli experience. Tel-Aviv: Ramot, Tel-Aviv University. [Hebrew].

2. Solomon, Z. & Laufer, A. (2005). Israeli youth cope with terror: Vulnerability and Resilience. (Pp. 229-246). In M. Ungar (Ed). Handbood for Working with Children and Youth. Pathways to Resilience. California: Sage Publication.

3* Laufer, A. & Shechori, M. (2008). Chpater 11: Alienation and emotional distress
among relocated youth following the Gaza Disengagement. (Pp. 212-23)1. in N. Ronel, K. Jaishankar and M. Bensimon (Ed.), Trends and Issues In Victimology. Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.

4.*. Laufer A., & Solomon, Z. (2010). Chapter 2. Posttraumatic Growth in Israeli
Jews. (Pp.15-31). In T. Weiss and R. Berger (Eds.), Posttraumatic Growth and Culturally Competent Practice. NJ: John Wiley & Sons.

5*. Laufer. A. & Shechory-Bitton, M (2013). Forced displacement and its
implications on youth's distress and posttraumatic growth. In K. Jaishankar & N. Ronel (Eds.). Global Criminology (pp.253-268). London New York: CRS Press (Tylor & Frasoncis Group).

D. Articles in Conference Proceeding

Laufer, A. (2005). Changes in the self and World Assumptions among youth exposed
to terror incidents. A Handbook for working with children and youth: Pathways to resilence across cultures and contexts. Nova Scotia: Dlhousie University, Halifax.

E. Other Scientific Publications
1.* Shechory, M., & Laufer, A. (2008). Participation of Jewish Youth in Samaria
and Judea in Illegal Activities against the Dismantling of Settlements. Mifne, Forum for Social Issues, 43-47. [Hebrew] (Equal contribution).

2.* Shechory, M., & Laufer, A. (2011). The effects of security-related stress on
children and mothers – an examination of the distress levels with reference to temporary respite, and the involvement of governmental and non-governmental institutions. National Insurance Institute of Israel. [Hebrew]. (Equal contribution).

 

מאז ינואר 2005 אני משמשת בהתנדבות כחברת המערכת ההאקזקוטיבית של כתב העת המדעי השיט "סוגיות חברתיות בישראל, כתב עת לנושאי חברה".

נובמבר 2009 זכיה במענק מחקר מטעם הביטוח הלאומי והמו"פ האזורי השומרון ובקעת הירדן. סך של 119,900 ₪ לבחינת סימפטומים של מצוקה אצל ילדים בעוטף שדרות.

מרץ 2007- זכיה במענק מחקר מטעם המו"פ האזורי השומרון ובקעת הירדן, לבחינת השפעת ההתנתקות על הרווחה הנפשית של בני נוער.

יולי 2005- זכיה במענק מחקר מטעם המו"פ האזורי השומרון ובקעת הירדן, לבחינת השפעת ההתנתקות ועברינות אידיאולוגית על מתבגרים החיים בשומרון. המחקר הוא שיתוף פעולה עם ד"ר מלי שחורי מהמכללה האקדמית יהודה ושומרון.

עמיתת מחקר בפרויקט HBSC (Health Behavior in School age Children) -חקר התנהגויות סיכון בקרב בני נוער, בראשות ד"ר יוסי הראל ובחסות WHO.

מילגות ופרסים:

מרץ 2007 זכיה בפרס מטעם קרן ענבר

2004 מרצה מצטיין במכללה האקדמית יהודה ושומרון

2002 מלגת פוסט דוקטורט מטעם מרכז אדלר לילדים בסיכון שליד ביה"ס לעו"ס באונ' ת"א.

2000 מלגת הנשיא והדיקן לדוקטורנטים מצטיינים.

1999 פרס עידוד לתלמידי תואר שלישי עם פוטנציאל מדעי מבטיח, מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

1998 מילגת הצטיינות ומעורבות מחלקתית, מטעם הפקולטה למדעי חברה והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.

1998 מילגת הערכה לתואר שלישי מהועדה למלגות ופרסים לתלמידי תואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן.

1997 פרס עידוד לתלמידי תואר שלישי עם פוטנציאל מדעי מבטיח, מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

1995 פרס רקטור אוניברסיטת בר-אילן על הצטיינות מיוחדת בלמודי התואר השני.

1994 הכללה ברשימת הדיקן של "תלמידים מצטיינים" לתואר שני

1994 מילגת הצטיינות לתואר שני מהועדה למלגות ופרסים לתלמידי תואר שני באוניברסיטת בר-אילן.

1993 מילגת הצטיינות לתואר שני מהועדה למלגות ופרסים לתלמידי תואר שני באוניברסיטת בר-אילן.

1991 מילגת הצטיינות לתואר ראשון מהועדה לפרסים ומלגות לתלמידי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן

 

Finkelstein, M., & Laufer, A. Resilience and posttraumatic growth. At: International
Conference on Trauma and Mental Health 2017. Advances in Diagnosis and Management. Jerusalem, Israel. 21-23 May 2017.
Shcory, M. & Laufer, A. Ideological delinquency, alienation from the state and emotional
distress among adolescent girls. At: First International Conference of the South Asian Society of Criminology and Victimology (SASCV), Jaipur, Rajastha, India, 14-17 January, 2011.
 
 
לאופר, א. (1.6.2010). שימוש בנתונים כאמצעי לקידום בטיחות ילדים. פנל בכירים. פגיעות וטראומה בילדים בישראל, מהיבט רב תחומי. בטרם ומשרד הבריאות, תל השומר, רמת גן, ישראל.
 
Laufer, A. (21-14 October, 2009). Israeli Women representation in local municipalities.
Visions and Challenges for a Women Friendly City. 2nd Metropolis Women International Network Forum. Seoul. South Korea.
 
סולומון, ז. ולאופר, א. (ספטמבר 13-15, 2009).Israelis and Palestinians in the shadow of terror: PTSD, resilience and growth. . ההשלכות הפסיכו-חברתיות של הטרור. פרספקטיבות תאורטיות וטיפוליות. המרכז הבינתחומי, הרצליה. ישראל.
 
Laufer, A. (June 26-30, 2008). The psychological effects of terror on youth. The 38th World
Congress of the International Institute of Sociology, Budapest. Hungary.
 
Laufer, A. (19.10.2007). Posttraumatic symptoms after exposure to terror events..
Invited lecture by the Kazakh State Medical University named after Asfendiarov. Almaty. Kazakhstan.
לאופר א. (10 באוקטובר 2007). אידיאולוגיה בקרב בני נוער- הקשר שבין מצוקה נפשית וחוסר סובלנות חברתי. מכורים לאלימות?! מעורבות, התעלמות ומה שביניהם, המחיר החברתי של אלימות. אוניברסיטת חיפה. חיפה.
 
לאופר, א. ושחורי, מ. (21 ביוני 2007). תפקידה של אידיאולוגיה בהתמודדות מתבגרים עם גורמי לחץ פוליטיים: מצוקה של בני נוער ימניים עם פינוי גוש קטיף ובזמן פיגועי טרור. הכנס ה-17 של מחקרי יהודה ושומרון. המכללה האקדמית יהודה ושומרון. אריאל.
 
לאופר, א. (14 למאי 2007). אידיאולוגיה פוליטית והתמודדות בני נוער עם איומים: הטרור מול ההתנתקות. חיים בקו העימות, יום עיון במרכז אדלר, בית הספר לעבודה סוציאלית, אונ' תל אביב.
 
לאופר, א. (פברואר 2007). יו"ר מושב השלכות חברתיות ונפשיות של תוכנית ההתנתקות על המפונים והמוחים.  הכנס ה-38 של האגודה הסוציולוגית הישראלית. אוניברסיטת חיפה.
 
לאופר, א. ושחורי, מ. (פברואר 2007). ההשלכות החברתיות והנפשיות של מעורבות בני נוער הגרים ביהודה ושומרון בהתנגדות לתהליך ההתנתקות. הכנס ה-38 של האגודה הסוציולוגית הישראלית. אוניברסיטת חיפה.
 
לאופר, א. ושחורי, מ. (יוני 2006). השפעת תהליך ההתנתקות על בני נוער הגרים בישובי השומרון. הכנס ה-16 של מחקרי יהודה ושומרון. המכללה האקדמית יהודה ושומרון. ישראל.
 
Laufer, A. 2005. Chair of the session Child soldiers and civil war. Pathways to Resilience: An International Conference. 15-15 June. Halifax, Nova Scotia, Canada. Dalhousie University.
Laufer, A. 2005. Cultural Commitment and Social Support as Mediating the Noxious Effects of Terror Incidents on Adolescent Self and World Assumptions. Pathways to Resilience: An International Conference. 15-17 June. Halifax, Nova Scotia, Canada. Dalhousie University.
 
לאופר, א. 2005. אידיאולוגיה בעת לחץ, משבר או התחזקות?. הכנס ה-15 של מחקרי יהודה ושומרון. 2 ביוני. המכללה האקדמית יהודה ושומרון. ישראל.
 
לאופר, א. 2005. יו"ר מושב חברה תחת טרור בכנס הסוציולוגי השנתי. 16-17 בפברואר. מכללת תל-חי.
 
Laufer, A. 2004. Youth Violence in Israel. 36th World Congress. International Institute of Sociology. Social Changes in the Age of Globalization. Beijing.. Institute of Sociology, CASS. China.
Laufer, A. 2003. Adolescence Violence as a Function of Attitude Toward School. International Conference on Social Science. Hawaii. USA.
 
לאופר, א. 2003. התמודדות ילדי ישראל עם הטרור: גורמים התורמים ליצירת תסמונת פוסט טראומטית. הכנס ה- 13 של מחקרי יהודה ושומרון, המכללה האקדמית יהודה ושומרון. ישראל.
 
Laufer, A. 2002. Adolescent Violence as a Function of Attitude Toward School:The Israeli Case. Seminario Internacional Violencia e Crianca- A Escola Saudavel. University de Sao
Paulo. Brazil.
 
לאופר, א. 2002. זיהוי מאפייני בית הספר הקשורים לאלימות מתבגרים, ניתוח משווה בין בנים לבנות ובין תלמידים יהודים לערבים. הרצאה בכנס הבינלאומי הרביעי להכשרת מורים. אחווה המכללה האקדמית לחינוך. ישראל.
 
לאופר, א. 2002. הקשר שבין אלימות ילדים וצריכת חומרים ממכרים: קשר יחודי או חלק מאשכול של התנהגויות סיכון? הכנס ה- 13 של האגודה הסוציולוגית הישראלית. אוניברסיטת חיפה. ישראל.
 
לאופר, א. 1996. מעורבותם של ילדים דחויים חברתית באלימות בין אישית ופציעות מכוונות. הכנס הלאומי השנתי הרביעי: חינוך וקידום בריאות בישראל. משרד הבריאות, ירושלים. ישראל.
 
הרצאות בימי עיון וסמינרים מחלקתיים
 
לאופר, א. (2006). מהו תפקידה של אידיאולוגיה פוליטית בהתמודדות בני נוער עם אירועים סטרסוריאלים שונים? הרצאה בסמינר מחלקתי לתלמידי מ.א. ומרצים בביה"ס לעו"ס, מכללת אריאל.
 
לאופר, א. 2004. הזיקה שבין מחויבות אידיאולוגית ודתית ובין התמודדות עם טרור בקרב בני נוער. הרצאה בטקס קבלת מלגות הצטינות במכללה האקדמית יהודה ושומרון. אריאל. ישראל.
 
לאופר, א. 2003. התמודדות ילדים בישראל עם הטרור: תפקידה של מחויבות ערכית בבנית צמיחה פסיכולוגית מול מצוקה פסיכולוגית. הרצאה ביום עיון מיוחד בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב. ישראל.
 
לאופר, א. 2003. השלכות הטרור על בני נוער ישראליים. סמינר מחלקתי במחלקה לסוציולוגיה באונ' בר-אילן. ישראל.
 
לאופר, א. 2001. אלימות בקרב מתבגרים בישראל. הרצאה ביום עיון לבחינת אלימות. המכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל. ישראל.

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה