חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ד"ר גיא בן דוד, עו"ד

שם:ד"ר גיא בן דוד, עו"ד
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:[email protected]

השכלה

2005-2009:  תואר דוקטור במשפטים (Ph.d) אוניברסיטת בר אילן. תזה בנושא "רקע תרבותי כהגנה

בהליך הפלילי", בהנחיית פרופ' רות קנאי.

 

1999-2002:  תואר מוסמך במשפטים (LL.M) בהצטיינות (magna cum laude), אוניברסיטת בר                           

                      אילן.

1995-1999:  תואר בוגר במשפטים (LL.B)  בהצטיינות (magna cum laude) האקדמית נתניה.

 

פרסומים בכתבי עת ישראלים שפיטים

 1. "עדות קרובי משפחה בעקבות תיקון 16 לפקודת הראיות", חוקים יד (צפוי להתפרסם במהלך 2020).
 2. "מבט דסקריפטיבי וביקורתי על מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו", משפט ועסקים כב 1 (2018).
 3. "'חריג שיורי' לכלל הפוסל עדות מפי השמועה", משפטים מז(1) 61 (2018).
 4. "עדות מפי השמועה 'כפולה' בהליך הפלילי – מעמדה בדין הישראלי, הקשיים בקבלת הדין הקיים והצעה לפתרון", דין ודברים יא 147 (2018).
 5. "חלל תודעתי כלפי נסיבות העבירה", דין ודברים ט(2) 367 (2016)
 6. "רקע תרבותי כשיקול בענישה", מחקרי משפט כו(3) 835 (2011).
 7. "שילובן של טענות תרבותיות במערך הסייגים לאחריות הפלילית- מודל משולב", מאזני משפט ז 201 (2010).
 8. "מניין תקופת המאסר על תנאי על פי פרשנותו של סעיף 52(ג) לחוק העונשין", מאזני משפט ח 67 (2012)

 

פרסומים בכתבי עת זרים (שפיטים)

 1. Truth and Justice Vs. The Integrity of The Family Unit – Family Members Testimonies from a Comparative and Normative Viewpoint” 48(2) “Georgia Journal of International and Comparative Law” 387 (2020).

 

 1. "The Corroborative Rule from a Comparative and Critical Perspective" 23(3) The International Journal of Evidence and Proof" 282-298 (2019).
 2. "Cognitive Void" In Relation to Attendant Circumstances as Subjective Mens Rea" 18(3) New Criminal Law Review 418 (2015).
 3. "Cultural Background as A Mitigating Factor in Sentencing in the Federal Law of the United States" 47(4) Criminal Law Bulletin 543 (2011).
 4. "The Integration of Cultural Arguments in the Provocation Doctrine in Rulings of the Israeli Supreme Court" 2 Creighton International and Comparative Law Journal 1(2011).
 5. "Legal Models for the Recognition of Cultural Arguments in Criminal Law: A Normative Viewpoint" 2 University of Miami Race and Social Justice Law Review 1 (2012).

הוראה

8/2008היום   חבר סגל מן המניין (במשרה מלאה) ביה"ס למשפטים, האקדמית נתניה.

קורסי חובה: דיני עונשין ודיני ראיות.

סמינריונים: "קונפליקטים תרבותיים במשפט הפלילי" ו"הגנות במשפט הפלילי".

2008- היום    מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

קורס חובה: דיני ראיות.

2009-היום     מרצה מן החוץ, ביה"ס רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה.

קורסי חובה: דיני עונשין ודיני ראיות.

 

מענקים/זכיות

 • מועמד מטעם דיקן ביה"ס למשפטים לקבלת פרס חשין למצוינות אקדמית במשפט (למרצה בכיר) לשנה"ל תשע"ט.
 • "מרצה מצטיין בהוראה" בשנה"ל תשע"ב, תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו – ביה"ס למשפטים האקדמית נתניה. (החל משנה"ל תשע"ז הופסק הליך בחירת מרצה מצטיין)

 

מינויים אקדמיים

החל מ 6/2017 -היום: מרצה בכיר.

החל מ 2017 – היום:  חבר בוועדת הוראה.

החל מ 10/2011 – היום: רכז לימודי משפטים במסלולי ערב (האקדמית נתניה).

 

ניסיון בתחום הפרקטיקה המשפטית

 

10/2004-7/2008   תובע פלילי (עורך דין) במחוז מרכז במשטרת ישראל. קצין משטרה בדרגת פקד.

 

5/2002 – היום      חבר בלשכת עורכי הדין בישראל.

 

3/2001-3/2002     מתמחה בפרקליטות מחוז מרכז (המחלקה הפלילית) משרד המשפטים.

כנסים אקדמיים והרצאות מקצועיות

 • משתתף בכנס בנושא "תעלומת תיק זדורוב – בין משפט צדק לצדק תקשורתי" – מתן הרצאה שכותרתה "זדורוב – צדיק או רשע?"  – האקדמית נתניה (מאי, 2019).
 • משתתף בכנס בנושא "Innovations in Forensics and the Law" במרכז הבינתחומי הרצליה – דיון במסגרת 'שולחן עגול' בנושא “Forensics Between Law, Science, and the Media: Zadorov as a Test Case" – (מרץ, 2019).
 • הרצאה בנושא "עבירת ההריגה ושיקולי הענישה" במסגרת הכנס "היריה שהדהדה – משפט אלאור אזריה והחברה הישראלית" – האקדמית נתניה (מרץ, 2017).
 • שופט במשפטים מבוימים במשפט הפלילי, בבית הספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה (מאי 2019, יוני 2016, מאי 2013).
 • ארגון כנס בנושא "תיקון 113 לחוק העונשין: הבניית שיקול דעת של בית המשפטמטרות והשלכות" – האקדמית נתניה (מאי 2012).
 • הרצאה בנושא "רקע תרבותי כשיקול בענישה" במסגרת הכנס הבינלאומי לענישה, אוניברסיטת בר אילן (מרס 2007).
 • כנס "עבריינות צעירים", האקדמית נתניה (מאי 2009)- משתתף בפאנל תגובות.
 • הרצאה לשופטים במסגרת המכון להשתלמות שופטים בנושא "שיקולי ענישה" , נווה אילן (אפריל 2010).
 • הרצאה לעורכי דין במסגרת "המדרשה למשפט" מטעם לשכת עורכי הדין בנושא "המבצע דבר עבירה", רמת גן (דצמבר 2012)

 

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר