חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ד"ר מיכל הורוביץ

שם:ד"ר מיכל הורוביץ
תפקיד:מרצה (שבתון)
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:[email protected]
השכלה
תואר בוגר במשפטים: פקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.
תואר מוסמך במשפטים (Magna Cum Laude): פקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. מנחת עבודת המוסמך: פרופ' רות בן ישראל.
נושא עבודת המוסמך: מעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים – היבטים משפטיים.
                                   
12/99 – 10/94  תלמידת מחקר לתואר שלישי, פקולטה משפטים, אוניברסיטת תל אביב. המנחות: פרופ’ רות בן ישראל וד"ר אירית חביב סגל.
נושא עבודת הדוקטורט: זכויות עובדים בשיקום חברה.
 
1/00 – הגשת עבודת הדוקטורט לפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב
 
2/01 – אישור עבודת הדוקטורט וקבלת תואר דוקטור למשפטים מטעם אוניברסיטת תל אביב.

מאמרים

9/01      "בחינת מעמדה הנורמטיבי של זכות העובדים לבטחון תעסוקתי", שנתון האגודה הישראלית למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי, כרך ח' עמ' 127, תשס"א.
1/02      "שיוויון כוחות במשא ומתן בין השקם לבין ארגון העובדים  באספקלריה של עיקרון היעילות הכלכלית. ניתוח סעיף 1113 לפרק 11 לקוד האמריקאי", מאזני משפט, ב', 245.
            המאמר פורסם  בנכתב ע"י ד"ר הורוביץ מיכל ועו"ד נורי אהוד.
12/03    "חיזוק מעמדם של זכויות העובדים בעת שיקומה של חברה – דין מוצע", הפרקליט, מז,  148. הוצאת לשכת עו"ד לישראל.
9/09      "לצאת ידי שימוע-עקרון השימוע במבט אנליטי", משפט ועסקים ט, התשס"ח,  (ספטמבר 2008) 311.
5/12     חירות השביתה – מידתיות וכבוד הדדי בדיני עבודה הערות בעקבות ת"א (מחוזי חי') 862/02 פלוני נ' עיריית ראשון לציון, עבודה חברה ומשפט , כרך יג ע' 115
10/15    העדפה מתקנת וגדרותיה – שאלת היחס הראוי כלפי תגובת שוק אפשרית, מאזני משפט י', 253 (תשע"ה)
3/17   הדרה ומשמעותה – מקומו של העובד בהצ"ח החברות (תיקון מס' 17) (הבראת חברות) התשע"א-2011 חוקים כרך ח', ע' 77
 
ספר
8/03    הוצאת ספר "הגנה על זכויות עובדים במסגרת הבראת חברות", המכון למחקרי משפט וכלכלה.
פרק בספר
Prof. Hadara Bar-Mor & Dr. Michal Horovitz: The Right to Strike in Israel, in The Right to Strike, A comparative View, Studies in Employment and Social Policy, vol. 45, (2014)Edt. Prof. Bernd Wass, pp. 317 – 330
 
השתתפות בכנסים בינלאומיים
9/05- השתתפות בכנס בינלאומי –איזור אירופה- שהתקיים בבולוניה, איטליה, מטעם האגודה         למשפט עבודה ולביטחון סוציאלי.
9/06- השתתפות בכנס בינלאומי-עולמי שהתקיים בפאריס, צרפת, מטעם האגודה למשפט עבודה וביטחון סוציאלי.
 
הרצאות בכנסים בארץ-רשימה חלקית
3/2006 הרצאה באילת בכנס האגודה הישראלית למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי : האבחנה בין עמלות, טיפים ומקורות הכנסה אחרים כשכר.
3/2009 הרצאה באילת בכנס האגודה הישראלית למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי- השימוע : זכות או חובה
2/10 הרצאה בכנס הארצי ה-14 ללימודי עבודה משווים- בית המשפט המחוזי ובית הדין לעבודה – הבדלי גישות בנוגע לשביתה.
1/12 הרצאה בכנס הארצי  ה-16 ללימודי עבודה משווים- זכויות עובדים בהקפאות הליכים- חידושי חקיקה ופסיקה
5/13 הרצאה במדרשה למשפט לשכת עו"ד מחוז תל אביב- זכויות עובדים בפירוק חברות ובהקפאות הליכים
1/15 הרצאה במדרשה למשפט מעשי- הגנה על זכויות עבדים בפירוק חברות ובהבראתן 
תפקידים והתמחות בעבודה
1986-1990:        עבודה במשרד עו"ד י. עציון – י. וסטמן בתל אביב, התמחות בתחום אזרחי – מסחרי.
1990-1994:        עבודה במשרד עו"ד הורנשטיין את הורנשטיין, התמחות בדיני עבודה.
2000-1996:        עבודה כיועצת המשפטית של ס"ש בע"מ. 
1992-1995:        עוזרת מחקר של פרופ' רות בן ישראל, בדיני עבודה, בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.
1995-1996:        מורה משנה של נשיא ביה"ד הארצי לעבודה- השופט מנחם גולדברג, בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.
החל מ – 1998: מרכזת הקורסים דיני עבודה, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה באוניברסיטה הפתוחה.
החל מ- 2002: חברת סגל בדרגת מרצה במכללה האקדמית נתניה. התמחות בדיני עבודה, שוויון הזדמנויות בעבודה, זכויות עובדים בפירוקים ובהקפאות הליכים.
 
חברות מקצועית
 
חברות בלשכת עורכי דין בישראל. 
חברות בהנהלת האגודה הישראלית למשפט עבודה ולבטוח סוציאלי. 
חברות באגודה לחקר ליחסי עבודה.

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר