ד"ר מיכל חמו

שם:ד"ר מיכל חמו
תפקיד:סגנית דיקן בית הספר לתקשורת
מחלקה:ביה"ס לתקשורת, ביה"ס למדעי ההתנהגות
טלפון:09-8607777
דוא"ל:[email protected]
2008 – 2013  ואילך   מרצה בכירה, ביה"ס לתקשורת, האקדמית נתניה
2005               דוקטורט, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא העבודה: "במעגל: דימויים טלוויזיוניים של שיחה בישראל,                           1991-2002". מנחה: פרופ' שושנה בלום-קולקה.
2001               תואר שני במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.
1998               תואר ראשון בהצטיינות יתרה, תקשורת ועיתונאות ותוכנית "אמירים" לתלמידים מצטיינים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 
שיוך אקדמי
2008 ואילך       מרצה, בית הספר לתקשורת,האקדמית נתניה
2006 ואילך       מרצה מן החוץ, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
2007-2008      מרצה אורחת, בית הספר לתקשורת, האקדמית נתניה
2007               מרצה מן החוץ, בית הספר לתקשורת, מכללת ספיר
2006-2007      עמיתת פוסט-דוקטורט, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
2005-6             חוקרת אורחת, Department of Performance Studies, New York University
 

פרסומים נבחרים בעברית 
חמו, מ., בלונדהיים, מ., וליבס, ת. (עורכים) (2012). תקשורת כשיח: עיונים בשפה ובמדיה. ירושלים: מאגנס ומכון סמארט. 
חמו, מ., קמפף, ז., ושיפמן, ל. (2012). לעבור את "פיני הגדול" בשלום: אתגרים לכשירות התקשורתית של אישי ציבור בעידון הריאיון המדיוני. בתוך: מ. חמו, מ. בלונדהיים, ו-ת. ליבס (עורכים), תקשורת כשיח: עיונים בשפה ובמדיה, קובץ מאמרים לכבודה של פרופ' שושנה בלום-קולקה (עמ' 351-383). ירושלים: מאגנס. 
בלום-קולקה, ש., וחמו, מ. (עורכות) (2010). ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים. תל-אביב: מט"ח. http://www.childrentalk.cet.ac.il
חמו, מ. (2009). סגנון, מבנה ותפקוד בפורמטים שיחתיים בחדשות הטלוויזיה: המקרה של 'אולפן שישי'. בלשנות עברית, 62-63, 323-346.
חמו, מ. (2009). "פוּל דוסים… מלא משפחות": מנגנונים טקסטואליים לייצוג מורכב של זהות ישראלית בתכנית המציאות "סוף הדרך 2". מסגרות מדיה, 3, 27-53. http://isracom.org.il/.upload/4-Hamo.pdf
חמו, מ. (2006). קונפליקטים בשיח, שיח בקונפליקט: וכחנות בשיח תוכניות מלל בישראל. קשר, 34, 151-159.
הכהן, ג., וחמו, מ. (2002). מתצפית לתעתיק: תיאוריה, פרקטיקה ופרשנות בניתוח שיח טבעי של ילדים. סקריפט, 3-4, 55-74. http://www.scriptil.org/ktav_papers_in.asp?id=84
ויסבורד, ר., וחמו, מ. (2003). תרגום בעידן הפוסט-מודרני. בתוך: ר. בן-שחר ו-ג. טורי (עורכים), העברית שפה חיה כרך ג' (עמ' 119-134). תל-אביב: מכון פורטר והקיבוץ המאוחד.
פרסומים נבחרים באנגלית
 
Hamo, M. (2012). “I have nothing to do but agree”:The reciprocal positioning of journalists and experts in broadcast television news discourse. In: Fetzer, A., Weizman, E., & Reber, E. (Eds.), Proceedings of the ESF strategic workshop on follow-ups across discourse domains: A crosscultural exploration of their forms and functions (pp. 107-120). Electronic publication, Würzburg University. http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/frontdoor.php?source_opus=7165 

Blum-Kulka, S., & Hamo, M. (2011). Discourse pragmatics. In: T. van-Dijk (Ed.), Discourse studies: A multidisciplinary introduction (2nd edition) (pp. 143-164). London: Sage. http://www.sagepub.com/books/Book233751#tabview=title 

Taub, G., & Hamo, M. (2011). Dialectic textual negotiation: Redemption and sovereignty in manifestos of the Israeli religious settlers' movement. Journal of Language and Politics, 10, 416-435. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/jlp/2011/00000010/00000003/art00006

Hamo, M. (2010). "The Nation's Living Room": Negotiating solidarity on an Israeli talk show in the 1990s. Journal of Israeli History, 29(2), 175-190. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13531042.2010.508945

Blum-Kulka, S., Hamo, M., & Habib, T. (2010). Explanations in naturally occurring peer talk: Conversational dynamics, themes, and contribution to the development of discursive skills. First Language, 30, 440-460. http://fla.sagepub.com/content/30/3-4/440.short

Hamo, M., Kampf, Z., & Shifman, L. (2010).  Surviving the “Mock Interview”: Challenges to Political Communicative Competence in Contemporary Televised Discourse. Media, Culture & Society, 32(2), 247-266. http://mcs.sagepub.com/content/32/2/247

Hamo, M., & Blum-Kulka, S. (2007). Apprenticeship in conversation and culture: Emerging sociability in preschool peer talk. In: J. Valsiner & A. Rosa (Eds.), The Cambridge handbook of sociocultural psychology (pp. 423-443). New-York: Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6026650/?site_locale=en_GB

Hamo, M. (2006). Caught between freedom and control: "Ordinary" people's discursive positioning on an Israeli prime-time talk show. Discourse & Society, 17(4), 427-446. http://das.sagepub.com/content/17/4/427.short

Hamo, M., Blum-Kulka. S., & Hacohen, G. (2004). From observation to transcription and back: Theory, practice and interpretation in the analysis of children’s naturally occurring discourse. Research on Language and Social Interaction, 37, 71-92. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327973rlsi3701_3

2012- ואילך    חברת ועדת האתיקה, האקדמית נתניה
2013              ארגת המושב "הרטוריקות המשתנות של החדשות: עבר, הווה ועתיד בשיח החדשותי ובמחקרו – מושב לזכרו של פרופ' רפי ניר", במסגרת                            הכנס השנתי ה-17 של האגודה הישראלית לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן
2011 –  ואילך   חברת ועדת המקצוע עבור בתי הספר התיכוניים לתוכנית הלימודים החדשה ב"תקשורת וחברה", משרד החינוך
2011               יועצת לפיתוח הקורס "חקר שיח התקשורת", האוניברסיטה הפתוחה
2009- ואילך     חברת ועדת הוראה, ביה"ס לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה
2008- 2013     דיקן הסטודנטים, ביה"ס לתקשורת, האקדמית נתניה
2008               מארגנת הכנס הומור ואירוניה בשיח ציבורי ופוליטי, המכללה האקדמית נתניה
2004               חברת הוועדה המארגנת, הכנס בסוד שיח: מדיה, מבעים, משמעות, מכון סמארט והמחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית                             בירושלים
2002-2005     יועצת ב"א, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
2000-2003     מייסדת-שותפה ומרכזת, פורום שיח – סמינר בין-תחומי חודשי בנושאי שיח, שפה וטקסט לחוקרים ולתלמידים מתקדמים ממגוון מוסדות                               ותחומי מחקר
1999-2002     רכזת פרויקט מחקר בנושא התפתחות סוגות של שיח מורחב (חוקרות ראשיות: שושנה בלום-קולקה, האוניברסיטה העברית בירושלים,                                וקת'רין סנו, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת הרוארד)

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה