חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ד"ר מיכל עופר צפוני

שם:ד"ר מיכל עופר צפוני
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס לבנקאות ושוק ההון, ביה"ס למשפטים
דוא"ל:[email protected]

השכלה אקדמית

2010 תואר שלישי במשפטים (Ph.D), אוניברסיטת בר-אילן. תיזה בנושא    "אידיאל השוויון בין גברים ונשים בעולם העבודה ופסיקת בית הדין לעבודה" בהדרכת פרופ' רות הלפרין קדרי וד"ר רינה בוגוש.

2002     תואר שני במשפטים ( LL.M),אוניברסיטת בר אילן.

1995     תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב.

 

תפקידים אקדמיים

2011 עד היום      חברת סגל אקדמי, המכללה האקדמית נתניה (שנת 2015: מרצה).

2008 עד היום      מרצה בפקולטה למשפטים במכללה האקדמית נתניה (לתואר ראשון ושני)

2002 עד היום      מרצה בבית הספר לבנקאות ושוק ההון במכללה האקדמית נתניה

2012 עד היום      מדריכה לכתיבת עבודות סמינריוניות, האוניברסיטה הפתוחה.

 

תפקידים נוספים ופעילות ציבורית

2010 עד היום   מנהלת המרכז לקליניקות משפטיות ואחריות חברתית במכללה האקדמית נתניה.

2018 עד היום   חברה בוועדת זכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין.

 

תחומי הוראה

אמצעי תשלום

דיני קניין

אתיקה מקצועית

 

מלגות

2013    מענק מחקר מאת המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי הדין ע"ש דיויד וינר ז"ל.

  • מלגה להשלמת התיזה לקראת התואר השלישי, מאת הקתדרה לחקר נשים ומגדר ע"ש דפנה יזרעאלי.

 

תעודות נוספות

2007              תעודת מגשרת, קורס גישור בלשכת עוה"ד.

 

פרסומים בכתבי עת

"משטר חלוקת האחריות לשימוש לרעה באמצעי תשלום על פי חוק שירותי תשלום תשע"ט – 2019 – תיקון חלקי להסדר חסר", עתיד להתפרסם בכתב העת "חוקים".

 

Access to Justice in Israel: Rights, Legal Aid, and Pro-Bono Legal Services in a Lawyer Dominated Environment

עם לימור זר גוטמן, עתיד להתפרסם בספר מאמרים בהוצאת CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

 

"דוקטרינת האחיזה כשורה ככלי להעצמת כוחו של הנושה המקצועי בהתנגשות בינו לבין מושך שיק שתמורתו נכשלה – הצמדות לכללים ארכאיים לשימור יתרון בלתי הוגן." משפט ועסקים כב 251 (2019).

"על כשלון תמורה מלא, אחיזה כשורה ומה שביניהם: הזדמנות לתיקון אנכרוניזם משפטי בדיני השטרות  (בעקבות רע"א  8301/13 טל טריידינג קורפ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ)", מאזני משפט יב (2017).

"מי ראוי להיות עורך דין? הסדרתה של הקבלה לפרופסיית עריכת הדין: המצוי והרצוי" המשפט כג  115 (2017).

"זכויותיו של ממשכן נכס להבטחת חיובו של אחר"  רבעון לבנקאות 179 23 (2016).

"מידת התערבות בתי המשפט בפסיקת בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין", המשפט כ 101 (2015).

"תזכיר חוק לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה (תחולה על מנהלים ונושאי משרות אמון אישי), התשע"ג – 2013 – האמנם תיקון נדרש ואפקטיבי?", מאזני משפט ט 83 (2014).

"עיקול מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב – הרהורים טרם פסיקה מחודשת של בית                                                         המשפט העליון בסוגיה" , יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער, מאזני משפט ח 93 (2012).

"הסעיפים שנועלים את שערי המשפט –  עורכי דין מכלילים תנאים בלתי חוקיים בחוזים, הפועלים כמחסומים בפני הנגישות למשפט", "עיונים בשפה וחברה" גיליון מיוחד בנושא "לשון ומשפט בישראל", 5(1-2) 143 (2012).

 

פרסומים אחרים

"התערבות בתי המשפט בפסיקת בתי הדין המשמעתיים בלשכת עורכי הדין" בדלתיים פתוחות, גיליון 54, יולי 2015

"האם קיימת לעורך דין הזכות לעיכוב כספי הלקוח בגין חוב שנוצר בתיק אחר?" עורך הדין, גיליון 27, אפריל 2015.

"האם ניתן לעקל מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב?", יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער,    

מס פקס, גליון 654, מרץ 2013.

"האם ניתן לעקל מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב?", יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער,     

עורך הדין, גליון 15, עמ' 73, אפריל 2012.

פרקטיקה משפטית

2007 – 2010       עורכת דין, משרד עצמאי.

2004 – 2007       ייעוץ משפטי בחברה להשמת כוח אדם.

 

פעילות התנדבותית

החל מ- 2017 פעילות משפטית לקידום זכויות בעלי חיים.

2007 – 2010  התנדבות בשי"ל יהוד, קבלת פונים בנושאים שונים, בעיקר  בתחום דיני הקניין          והבנקאות.

2005 – 2007  התנדבות בשדולת הנשים, בעיקר כעו"ד המטפלת בפניות של נשים שנפגעו

מאפליה במקום העבודה.

 

ארגון כנסים

2017     כנס בנושא "זכויות משפטיות – מגיבוש עד למימוש".

2016      כנס בנושא "אחריות חברתית בקרב עורכי דין – פיתוח ועידוד פרספקטיבה ואחריות חברתית בקרב סטודנטים למשפטים באמצעות הפעילות הקלינית".

2014     כנס בנושא "לשון ומשפט בישראל", יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער וד"ר סול אזואלוס אטיאס.

2013     כנס בנושא "מהאתיקה לפרקטיקה- דילמות אתיות בפרקטיקה ופתרונן", יחד עם ד"ר דוד אלקינס

2013      כנס בנושא "מדיני האתיקה לפרקטיקה מקצועית", המכללה האקדמית נתניה, יחד עם ד"ר עמיחי קרנר.

2011      כנס בנושא "30 שנים לחוק הבנקאות (שרות ללקוח), התשמ"א – 1981", המכללה האקדמית נתניה, יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער.

 

הרצאה בכנסים והשתלמויות בישראל

2020 "סוגיות בדיני שטרות לאור חוק לצמצום השימוש במזומן וחוק אשראי הוגן" במסגרת השתלמות בדיני בנקאות לעורכי דין במדרשה להשתלמות עורכי דיו.

2018 "אחיזה כשורה במקרים של קבלת שיק כבטוחה כנגד מתן אשראי" בכנס בלשכת עורכי הדין בנושא דיני השטרות לאחר ביטול הלכת גויסקי.

2018 "סכסוכים בין עורכי דין ללקוחות" במסגרת מפגש פורום המרצים במרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי דין ע"ש דיויד וינר ז"ל.

2017    "תפקידן של קליניקות משפטיות בהיווצרותן של זכויות משפטיות ומימושן" בכנס בנושא "זכויות משפטיות: מגיבוש עד למימוש".

2017  "הקשר הדו כיווני בין הכרעות בית המשפט לעמדות הציבור" בכנס בנושא "היריה שהדהדה: משפט אלאור אזריה והחברה הישראלית".

2016   יו"ר מושב "הסכמה מדעת וועדות האתיקה לפי חוק זכויות החולה" בכנס בנושא "הסכמה מדעת במלאת 20 שנה לחוק זכויות החולה", שנערך בשיתוף פעולה של המכללה האקדמית נתניה והמסלול האקדמי במכללה למנהל.

2015   "מידת התערבות בתי המשפט בפסיקת בתי הדין המשמעתיים בלשכת עורכי הדין" בכנס בנושא "סוגיות עכשוויות בדין המשמעתי" בלשכת עורכי הדין.

2015    "מי ראוי להיות עורך דין? השפעת הפרטי על הציבורי והמקצועי במסגרת השיקולים לקבלת מועמד ללשכת עורכי הדין" בכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה.

2014   "הסעיפים שנועלים את שערי המשפט: עורכי דין מכלילים תנאים בלתי חוקיים בחוזים הפועלים כמחסומים מפני הנגישות למשפט" בכנס בנושא "לשון ומשפט בישראל".

2014   "The Degree of Intervention of the Courts in Decisions made by the Israeli Bar Association's Disciplinary Courts".

ההרצאה התקיימה במסגרת כנס בינלאומי בנושא: "Current Issues of the Legal Profession Around the Globe".

2014 יו"ר מושב בנושא הגבלת עבודתם של עובדים במשרות ניהול ואמון במסגרת כנס בנושא "עבודת יתר – ניתוח רב תחומי".

 

הרצאה בכנסים בחו"ל

2016  "Regulation of the right to become a Lawyer according to past behavior and character – A Comparative Perspective and Proposed Amendments."

ההרצאה התקיימה במסגרת ועידת האתיקה המשפטית הבינלאומית שהתקיימה באוניברסיטת פורדהאם בניו יורק.

2014   "Empirical Research: The Degree of Intervention of the Courts in Decisions made by the Bar Association's Disciplinary Courts."

ההרצאה התקיימה במסגרת ועידת האתיקה המשפטית הבינלאומית השישית שהתקיימה בלונדון.

 

הרצאה במוסדות אקדמיים בחו"ל

2014   הרצאה בנושא: "Legal ethic in Israel: Structure and Powers"

מקום ההרצאה:  Touro College Law Center, New York

 

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר

קו חם לשירות סטודנטים וסגל

טלפונים זמינים לשרותכם 09-8607777

בבקשה לכל בעיה בשכר לימוד להתקשר 09-8607718 או לשלוח מייל [email protected]

שאלות וייעוץ בטלפון בנוגע למצב הנוכחי בלבד ! 09-8607753 או לשלוח פרטים כאן

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

*      אתם לא לבד. אנחנו פה אתכם. סיוע רגשי 24/7  https://zgil.org.il

 

 

הודעות לסטודנטים

תאריך:  30.10.2023 -בנושא אירועי המעונות

הודעה לסטודנטים בנושא אירועי המעונות

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  17.10.2023 – הודעה לסטודנטים תואר שני בניהול בגרנטולוגיה

מפגש ההיכרות לסטודנטים לתואר שני בניהול בגרונטולוגיה, הלומדים בשנת הלימודים תשפ"ד, שהיה אמור להתקיים באמצעות הזום ביום ה', 19.10, נדחה. בהמשך נפרסם את המועד החדש למפגש ופרטים נוספים.

תאריך:  16.10.2023 – הודעה על השעיה מלימודים

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי ביום 15/10/2023 החליטה הנהלת המכללה האקדמית נתניה להשעות  סטודנטית מלימודיה. ההחלטה התקבלה לאחר שמנהל הבטחון של המכללה הביא לידיעתנו, כי הסטודנטית העלתה לקבוצת הווטסאפ הכיתתית תמונות ומלל שיש בהם לכאורה עידוד ותמיכה בטרור. ההשעיה היא עד לקיומו של הליך משמעתי בהתאם לתקנון.
 
המכללה האקדמית נתניה דוגלת בחופש ביטוי והבעת דעה. יחד עם זאת, גילויים של הבעת תמיכה בטרור אינם מצויים בתוך גבולות השיח הלגיטימי. כפי שהובהר במסר שהעברנו בשבוע שעבר, כנגד מי שמפרסם הודעות מסוג זה יינקטו הליכים משמעתיים, עד כדי הפסקת לימודים לצמיתות. 
 
בברכה,
פרופ' משה גלברד, רקטור ומשנה לנשיא

תאריך:  12.10.2023

סטודנטים יקרים בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
בשל המצב הבטחוני, פתיחת שנת הלימודים האקדמית במכללה האקדמית נתניה תידחה לתאריך 5.11.23. מפגשי היכרות ואוריינטציה שהיו אמורים להתקיים בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים (כלומר בשבוע שבין 15/10/23 ל- 19/10/23) יידחו בהתאמה לשבוע שלפני ה- 5/11. 
אנו עוקבים אחרי המצב ובמידה ויהיו עדכונים נוספים תקבלו על כך הודעה. 
אנו מבקשים לחזק אתכם ואת בני משפחותיכם בימים הקשים הללו. אנו שולחים תנחומים למשפחות השכולות, איחולי החלמה לפצועים, מייחלים לשובם בשלום של החטופים ומאחלים לסטודנטים ולסטודנטיות ולחברי הסגל האקדמי והמנהלי שגויסו לכוחות הבטחון שישובו בשלום לביתם,
הנהלת המכללה האקדמית נתניה. 

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה