חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ד"ר שרון וינטל

שם:ד"ר שרון וינטל
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:[email protected]

תחום התמחות: משפט חוקתי (תיאוריות של חוקה) / משפט מנהלי

השכלה:

2007:            אישור תואר דוקטור במשפטים (LL.D), האוניברסיטה העברית בירושלים.

תזה בנושא: "פסקאות נצחיות" בחוקה: הסטנדרט הנורמטיבי המחמיר בכינון סדר חוקתי חדש, בהנחיית פרופ' איל בנבנשתי.

2000-2005:   לימודי דוקטורט במסלול הישיר לדוקטורט, האוניברסיטה העברית.

1997-1999:  תואר מוסמך במשפטים (LL.M) בהצטיינות, האוניברסיטה העברית.

1993-1997:  תואר בוגר במשפטים (LL.B)  בהצטיינות יתרה, האוניברסיטה העברית.

 

פרסים בתקופת הלימודים וההוראה:

2016:            הצטיינות בהוראה, ביה"ס למשפטים, האקדמית נתניה

2015:            הצטיינות בהוראה, ביה"ס למשפטים, האקדמית נתניה

2014:            הצטיינות בהוראה, ביה"ס למשפטים, האקדמית נתניה

2007:            פרס עבור הצטיינות בהוראה שמעניקה הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2005:            הצטיינות בהוראה, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

2003:            פרס הקרן ע"ש יצחק אמיר לתלמיד מחקר מצטיין, האוניברסיטה העברית.

2002:            הצטיינות בהוראה, מכתב מרקטור האוניברסיטה ודיקן הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1997-1998:   מלגת הצטיינות לתלמיד מוסמך, האוניברסיטה העברית.

1994-1997:  ציון ברשימת הדיקן (שנה א', ב' ו- ג'), האוניברסיטה העברית.

1994:            פרס ע"ש סילוון כהן לתלמיד מצטיין בשנה א', האוניברסיטה העברית.

 

 

 

פרסומים:

פורסמו:

1) שרון וינטל "פסקת הגבלה שיפוטית: על היקף ההגנה הראוי לעקרונות חוקתיים מופשטים" מאזני משפט ט 228-177 (2014).

 

2) Sharon Weintal, The Inherent Authority of Judges in a Three-Track Democracy to Recognize "Unenumerated Constitutional Rights": The Israeli Story of a Judicial Mission with no Ammunition, in ISRAEL CONSTITUTIONAL LAW IN THE MAKING 285-302 (Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez & Aharon Barak ed., 2013).

 

3) Sharon Weintal, The Challenge of Reconciling Constitutional Eternity Clauses with Popular Sovereignty: Toward Three-Track Democracy in Israel as a Universal Holistic Constitutional System and Theory, 44(3) ISR. L. REV. 449-497 (2011).

בהכנה:

4) "תיאוריה חוקתית לישראל: המהפכה החוקתית וגלגוליה בראי דמוקרטיה של שלושה מסלולים".

5) "הבניית שיקול הדעת השיפוטי במסגרת עילת חוסר הסבירות".

הוראה:          חבר סגל, האקדמית נתניה.

תחומי הוראה:

  1. משפט חוקתי:

האקדמית נתניה (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

המרכז האקדמי למשפט ועסקים (2018)

האוניברסיטה העברית בירושלים (2011, 2013)

אוניברסיטת תל-אביב (2010, 2011, 2012)

  1. משפט מנהלי:

האקדמית נתניה (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

האוניברסיטה העברית בירושלים (2009, 2010)

  1. משפט ציבורי (תואר שני בלימודי משפט):

האקדמית נתניה (2017, 2018, 2019, 2020)

  1. זכויות אדם בהליך הפלילי (סמינר):

האקדמית נתניה (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

  1. סוגיות נבחרות במשפט הציבורי (סמינר):

האקדמית נתניה (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

  1. תיאוריות של חוקה (קורס בחירה):

האוניברסיטה העברית בירושלים (2008, 2010)

אוניברסיטת תל-אביב (2009)

אוניברסיטת חיפה (2007)

המרכז האקדמי למשפט ועסקים (2009)

המסלול האקדמי – המכללה למנהל (2007, 2008)

  1. חוקה לישראל (סמינר):

האוניברסיטה העברית בירושלים (2009, 2010)

ניסיון בתחום הפרקטיקה המשפטית:

1998:             הסמכה לעריכת דין.

1997-1998:  התמחות אצל מנהלת המחלקה האזרחית, פרקליטות המדינה, משרד  המשפטים.

 

ארגון כנסים אקדמיים:

 

1) כנס נתניה הרביעי למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, מאי 2019).

2) כנס נתניה השלישי למשפט חוקתי  (האקדמית נתניה, ינואר 2018).

3) כנס נתניה השני למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, מאי 2015).

4) A Window to Israeli and UK Constitutional Law (Netanya Academic College, December 2013).

5) כנס נתניה הראשון למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, יוני 2013).

הרצאות בכנסים אקדמיים:

 

1) "פרשנות רחבה ל"מעמד המיוחד" לשם גישור על הפער בין המצוי לאידאה היהודית ודמוקרטית", כנס פרשנות חוק הלאום (אוניברסיטת בר-אילן, יוני 2019).

2) Two Tracks for Judicial Review over Constitutional Amendments in Israel, Limit to Constitutional Changes – Saviors of or Opponents to Democracy (The Interdisciplinary Center, May 2019).

3) "תיאוריה חוקתית לישראל" כנס ICON-S החמישי (המכללה למנהל, מרץ 2019).

4) "בחינת חוקתיות חוק הלאום" כנס נתניה הרביעי למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, ינואר 2019).

5) "קטגוריות של שימוש לרעה בסמכות המכוננת" כנס ICON-S הרביעי (המרכז הבין-תחומי הרצליה, מרץ 2018).

6) "כרוניקה של כישלון ידוע מראש: על דיאלוג עקר בפרשות הפונדקאות והגיוס" כנס נתניה השלישי למשפט חוקתי  (האקדמית נתניה, ינואר 2018).

7) "הבניית שיקול הדעת השיפוטי במסגרת עילת חוסר הסבירות", כנס ICON-S השלישי (אוניברסיטת בר-אילן, מרץ 2017).

8) "פסילת רשימה השוללת מדינה יהודית: פרשנות מיישבת לישראל כדמוקרטיה של שלושה מסלולים", כנס ICON-S השני (האוניברסיטה העברית, מאי 2016)

9) "בנק המזרחי והסמכות המכוננת – התיאוריה החסרה שמגשרת על הפער בין השופטים ברק וחשין", כנס 20 שנה לבנק המזרחי (אוניברסיטת חיפה, מאי 2016)

10) "אוטונומיה חרדית במדינה יהודית?", כנס הייסוד של ICON-S (המרכז האקדמי למשפט ועסקים, מאי 2015).

11) "הצעת חוק יסוד: הלאום", כנס נתניה השני למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, מאי 2015).

12) Israel as a Three-Track Democracy, A Window to Israeli and UK Constitutional Law (Netanya Law School, December 2013) .

13) "פסקת ההגבלה השיפוטית בחוקי היסוד", כנס נתניה הראשון למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, יוני 2013).

14) The Inherent Authority of Judges in a Three-Track Democracy, Israeli Constitutional Law in the Making – Comparative and Global Perspective (Bar-Ilan University, Tel Aviv University, The Interdisciplinary Center, May 2011).

15) A typology of the non-amendable provisions in a constitution

Round Table: Unconstitutional constitutional Amendment (The Hebrew University of Jerusalem, April 2010, Jerusalem).

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר