חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מרדכי בכר

שם:מרדכי בכר
תפקיד:ספריה
מחלקה:ספריה

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר