חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מר ארז ברטל

שם:מר ארז ברטל
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס לתקשורת
טלפון:09-8607777
דוא"ל:erezbrtl@gmail.com

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר