חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

עו"ד ישראל מוסנזון

שם:עו"ד ישראל מוסנזון
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס לביטוח
דוא"ל:israel-m@ayalon-ins.co.il

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר