חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

עו"ד מיכל עורקבי

שם:עו"ד מיכל עורקבי
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:michalo@justice.gov.il

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר