חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרופ׳ דויד לייזר

שם:פרופ׳ דויד לייזר
תפקיד:דיקן ביה"ס למדעי ההתנהגות
מחלקה:ביה"ס למדעי ההתנהגות
טלפון:09-8607795
דוא"ל:[email protected]

Born: April 1, 1952, Antwerpen, Belgium

2020 – Dean, School for Behavioral Science, Netanya Academic College

Professor Emeritus, Dept. of Psychology, Ben-Gurion University of the Negev (BGU)

Education

B.Sc.       1972  Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Mathematics

M.Sc.      1973  University of Illinois at Urbana‑Champaign, USA ,  Adult  Education

Ph.D.      1978  Université de Genève, Switzerland, Psychology

Academic responsibilities

2014-                    Co-Founder and Deputy Director, Center for Research on Pension, Insurance
and Financial Literacy, BGU

2014-5                  Chair, University Committee for Ethics in Experiments with Human Subjects, BGU

2009- 2010           Acting Chair, Dept. of Inter-Disciplinary Studies, Ben Gurion University

2006-2008            Chair, Dept. of Psychology, BGU

2003-2013            Director and Founder, Center for Decision Making and Economic Psychology, BGU

1995-1997            Chair, Dept. of Behavioral Sciences, BGU

Academic positions

2014- 2018         President –  Economic Psychology Division, International Association for Applied Psychology

2010-2014,         President, IAREP,  International Association for Research in Economic Psychology

2005-2017            Chair, Steering Committee, National Graduate Entry Exam in Psychology, National Institute
for Testing and Evaluation, Israel.

Visiting positions

1976-1977  – University of Chicago, Committee for Cognition and Communication (David McNeil)

1986-1987 – MIT  Brain and Cognitive Sciences (Susan Carey)

1993-1994 – Université Paris V (René Descartes) and Paris VI (Jussieu)

Autumn 2007 – Yale University (Frank Keil) and Harvard University (Susan Carey)

Spring 2017 – Université Paris II (Panthéon Assas) – LEMMA

Recent Major Awards and Grants

2016-2019 Finance Ministry: Economic and Psychological Analysis of Behavior
(with Prof. Avia Spivak)
2014-2015 Finance Ministry: Financial Capability and its Determinants – Towards a Better Understanding of Financial Behavior in Israel
(with Eyal Carmel)
2008-2011 Israel Science Foundation: Decision Making in configuration problems
(with Dr. Yoella Bereby-Meyer)
2008-2010 Israel Psychobiological Institute – Metacognitive Sense of Understanding
(with Dr. Rakefet Ackerman)

Languages:

Fluent: French, Hebrew, English, Flemish, Yiddish,

Some proficiency: German, Latin, Italian

PUBLICATIONS

Books and Edited Special Issues

Leiser, D. & Shemesh, Y.  (2018) How we misunderstand economics and why it matters: The Psychology of Bias, Distortion and Conspiracy. Routledge.

Leiser, D., & Gilliéron, C. (1990). Cognitive Science and Genetic Epistemology – a Case Study of Understanding. New York: Plenum.

Leiser, D. & Rötheli, T.F. (2010) The Financial Crisis. [Special issue of the Journal of Socio-Economics].

Leiser, D. & Azar, O. (2008) Motivation and Affect in Decision Making [Special issue of the Journal of Economic Psychology].

Leiser D., Roland-Lévy Ch. and Sevón G. (1990) Children's economic socialization [Special issue of the Journal of Economic Psychology].

Selected Papers

Carmel, E., Leiser, D., & Spivak, A. (2020). The Arrested Deployment Model of Financial Literacy. In T. Zaleskiewicz & J. Traczyk (Eds.), Psychological Perspectives on Financial Decision Making: Springer.

Selivansky, O., Leiser, D., & Spivak, A. (2020). Preferences for Annuities in Israel and their Psychological Determinants. In I. Venezia (Ed.), New Trends in Behavioral Finance: World Scientific.

Leiser, D., & Shemesh, Y. (2018). Economic Complexities and Cognitive Hurdles: Accounting for Specific Economic Misconceptions without an Ultimate Cause. A Commentary on Boyer and Petersen. Behavioral and Brain Science, 41.

Carmel, E., & Leiser, D. (2018) From perceived control to self-control, the importance of cognitive and emotional resources. Behavioral and Brain Sciences, 40. doi:10.1017/S0140525X17000917

Leiser, D., Duani, N., & Wagner-Egger, P. (2017). The conspiratorial style in lay economic thinking. PLoS ONE, 12(3), e0171238.

Haimovich, M., & Leiser, D. (2017). Ultra-Orthodox Jewish Perceptions of Psychotherapy and Psychopathology. BDD, 32, 7-31.

Leiser, D., & Kril, Z. (2017). How Laypeople Understand the Economy. In R. Ranyard (Ed.), Economic Psychology: The Science of Economic Mental Life and Behaviour: Wiley-Blackwell.

Leiser, D., Benita, R., & Bourgeois-Gironde, S. (2016). Differing conceptions of the causes of the economic crisis: Effects of culture, economic training, and personal impact. Journal of Economic Psychology, 53, 154-163.

Kril, Z., Leiser, D., & Spivak, A. (2016). What Determines the Credibility of the Central Bank of Israel in the Public Eye? International Journal of Central Banking, 12(1), 67-94.

Carmel, E., Carmel, D., Leiser, D., & Spivak, A. (2015). Facing a Biased Adviser While Choosing a Retirement Plan: The Impact of Financial Literacy and Fair Disclosure. Journal of Consumer Affairs, 49(3), 576-595.

Leiser, D., Spivak, A., & Carmel, E. (2015). Choosing today for a better future: The effect of an insurance agent while choosing a pension fund. Economics Quarterly (Hebrew), 60, 59-85.

Ackerman, R., & Leiser, D. (2014). The effect of concrete supplements on metacognitive regulation during learning and open-book test taking. British Journal of Educational Psychology, 84(2), 329-348.

Ziv, I., & Leiser, D. (2013). The need for central resources in answering questions in different domains: Folk psychology, biology, and economics. Journal of cognitive psychology, 25(7), 816-832.

Shalvi, S., & Leiser, D. (2013). Moral firmness. Journal of Economic Behavior & Organization. 93, 400-407.

Maor, O., & Leiser, D. (2013). Lay psychology of the hidden mental life: Attribution patterns of unconscious processes. Consciousness and Cognition, 22(2), 388-401. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2012.12.007

Ackerman, R., Leiser, D., & Shpigelman, M. (2013). Is comprehension of problem solutions resistant to misleading heuristic cues? Acta psychologica,143(1), 105-112.

Joskowicz–Jabloner , L. & Leiser, D. (2013), Varieties of trust‐betrayal: emotion and relief patterns in different domains. Journal of Applied Social Psychology, 43(9), 1799-1813.

Halali, E., Bereby-Meyer, Y., & Leiser, D. (2012). Pitfall or Scaffolding? Starting-Point Pull in Configuration Tasks. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition  39(2), 502.

Leiser, David, & Joskowicz-Jabloner, Lisa. (2012). On the differential mediating role of emotions in revenge and reconciliation. Behavioral and Brain Sciences, 1(1), 27-28.

Leiser, D., Bourgeois-Gironde, S., & Benita, R. (2010). Human foibles or systemic failure—Lay perceptions of the 2008–2009 financial crisis. The Journal of Socio-Economics, 39(2), 132-141.

Ziv, I., Leiser, D. & Levine, J. (2010) Social cognition in schizophrenia: Cognitive and affective factors. Cognitive Neuropsychiatry 16(1), 71-91

Leiser, D. and Rötheli, T.F. (2010) The Financial Crisis – Economic and Psychological Perspectives. Journal or Socio-Economics 39(2), 117-119.

Leiser, D., and Ackerman, R. (2010). Heuristic and operational bases of the sense of understanding. In P. Y. Brandt, et al.  (Eds.), Festchrift in Honor of Christiane Gillièron. Geneva: Labor and Fides.

Leiser, D. and R. Aroch.  (2009). Lay understanding of macroeconomic causation: the good-begets-good heuristic. Applied Psychology, 58(3), 370-384.

Leiser, D., & Azar, O. H. (2008). Behavioral economics and decision making: Applying insights from psychology to understand how people make economic decisions. Journal of Economic Psychology, 29(5), 613-618.

Leiser, D., Azar, O. H., & Hadar, L. (2008). Psychological construal of economic behavior. Journal of Economic Psychology, 29(5), 762-776.

Leiser, D., & Schatzberg, D.-R. (2008). On the complexity of traffic judges' decisions. Judgment and Decision Making, 3(8), 667-678.

Leiser, D., & Beth Halachmi, R. (2006). Children's understanding of market forces. Journal of Economic Psychology.27(1), 6-19.

 Allen, M.W., Ng, S.H. & Leiser, D.(2005)  Adult Economic Model and Values Survey: Cross-national Differences in Economic and Related General Beliefs. Journal of Economic Psychology, 26, 159-185.

Leiser, D., & Drori, S. (2005). Naive understanding of inflation. Journal of Socio-Economics, 34(2), 179-198.

Bastounis, M., Leiser, D., & Roland-Levy, C (2004). Psychosocial variables involved in the construction of lay thinking about the economy: results of a cross-national survey. Journal of Economic Psychology  25(2), 263-278

Leiser, D. (2009) La mondialisation vue depuis Israël – In J, Viaud and G. Poeschl.(Eds.) Images de la Mondialisation, (pp 81-92) Presses Universitaires de Rennes.

Leiser, D. (2006) Logique et sources de l'adhésion aux médecines parallèles. Cahiers de Psychologie Sociale (UBO), 7, 22-35

Leiser, D., & Beth Halachmi, R. (2006). Children's understanding of market forces. Journal of Economic Psychology.27(1), 6-19.

Bonshtein, U., Leiser, D. and J. Levine.(2006)  Naive theory impairment in schizophrenia – is it domain specific? Journal of Nervous and Mental Diseases, 194(10) 753-759.

Leiser D. (2005) La construction psychologique des liens causaux en macroéconomie. Centre de  Recherche en Psychologie (UBO), 6, 24-40

Allen, M.W., Ng, S.H. & Leiser, D.(2005)  Adult Economic Model and Values Survey: Cross-national Differences in Economic and Related General Beliefs. Journal of Economic Psychology, 26, 159-185.

Leiser D. (2005) La construction psychologique des liens causaux en macroéconomie. Cahiers de Psychology Sociale (UBO), 8, 42-59

Leiser, D., & Drori, S. (2005). Naive understanding of inflation. Journal of Socio-Economics, 34(2), 179-198.

Bastounis, M., Leiser, D., & Roland-Levy, C (2004)  . Psychosocial variables involved in the construction of lay thinking about the economy: results of a cross-national survey. Journal of Economic Psychology  25(2), 263-278

Leiser, D. & Bonshtein, U. (2003) Theory of Mind in Schizophrenia: Damaged Module or Deficit in Cognitive Coordination? A Commentary on:  Phillips and Silverstein:  Convergence of biological and psychological perspectives on cognitive coordination in schizophrenia. Behavioral and Brain Science, 26(1).

Leiser, D. (2003). Support for non-conventional medicine in Israel: Cognitive and socio-cultural coherence. Sociology of Health & Illness, 25(5), 457-480.

Moran, S., & Leiser, D. (2002). The Limits of Shape Constancy: point-to-point mapping of perspective projections of flat figures. Behaviour and Information Technology, 21(2), 97-104

Klavir R. and Leiser, D. (2002). When astronomy, biology and culture converge: Children's conceptions about birthday parties Journal of Genetic Psychology, 163, 2, 239-253.

Leiser, D. (2001) Scattered Naive Theories Why the human mind is isomorphic to the internet web New Ideas in Psychology, 19(3), 175-202.

Bereby-Meyer, Y., Leiser, D., & Meyer, J. (1999). Perception of artificial stereoscopic stimuli from an incorrect viewing point. Perception & Psychophysics,  61(8), 1555-1563.

Leiser, D. (1997). The dynamics of cumulative knowledge. Behavioral and Brain Sciences, 20, 76.

Meyer, J., Shinar, D., & Leiser, D. (1997). Multiple factors that determine performance with tables and graphs. Human-Factors, 39 (2), 268-286.

Leiser, D. (1996). Constructivism epistemology and information processing. Anuario de Psicologia, 69 93-113.

Leiser, D. (1996). Computational emergence and development emergence: a sobering survey  Intellectica, 22, 203-227.

Leiser, D. and G. Izak (1987). The money size illusion as a barometer of confidence? The case of high inflation in Israel. Journal of Economic Psychology 8(3): 347-356.

Leiser, D., Sevon, G., & Levy, D. (1990). Children's economic socialization: Summarizing the cross-cultural comparison of ten countries. Special Issue: Economic socialization. Journal of Economic Psychology, 11(4), 591-631.

Leiser, D., & Zaltsman, J. (1990). Economic socialization in the kibbutz and the town in Israel. Journal of Economic Psychology, 11(4), 557-565.

Leiser, D. (1983). Children's conceptions of economics — The constitution of a cognitive domain. Journal of Economic Psychology, 4, 297-317.

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר