פרופ' אהרון נמדר

שם:פרופ' אהרון נמדר
תפקיד:דיקן ביה"ס לנדל"ן

השכלה משפטית

 1. תואר ראשון במשפטים (L.L.B) (האוניברסיטה העברית) 1971-1973.
 2. תואר שני במשפטים (L.L.M) (האוניברסיטה העברית) 1971-1973.
 3. תואר שני במשפטים (L.L.M) (אוניברסיטה הארוורד) 1974.
 4. תואר שלישי (S.J.D) (אוניברסיטת הארוורד) 1975-1977.
 5. מוסמך לרבנות (ע"י הרב עובדיה יוסף, תשכ"ב).

 

פרסומים וציטוטים

– 26 ספרים שונים בתחומי המס השונים (מס הכנסה, מע"מ, מס שבח מקרקעין, מס ריווחי הון והיטל השבחה) ובתחומי דיני המקרקעין: הפקעות, פגיעה במקרקעין, תכנון ובנייה, פינוי ובינוי ותמ"א 38 (לרוב הספרים הוצאו מהדורות חדשות רבות).

– ספר באנגלית: Contracts in Bankruptcy

– 104 מאמרים בכתבי העת המקצועיים "Israel Yearbook on Human Rights", "מחקרי משפט", "משפטים", "ממזרח וממערב" (הוצאת בר-אילן), "רואה החשבון", "דו ירחון מיסים", "דו ירחון מקרקעין" ועוד).

– הספרים והמאמרים מצוטטים בפסקי הדין של בית המשפט העליון ובבתי המשפט האחרים למאות פעמים בנה וסה"כ הציטוטים בפסקי הדין מגיעים לאלפים. במאות פסקי דין של בית המשפט העליון הספרים מצוטטים ביותר מפעם אחת ולפעמים הציטוטים באותו פסק דין מגיעים אף למעלה מעשר פעמים.

רשימת ספרים כוללת

 1. pp. 160 (1977) Contract’s in Bankruptcy, (הוצאת בורסי, 1977).
 2. דיני מיסים (מס הכנסה, מס חברות ומס רווחי הון) (חושן למשפט, מהדורה שניה, 1993), 480 ע'.
 3. דיני מיסים (מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986) (מהדורה שניה, 1992) 586 ע'.
 4. מיסוי שכירות (יחד עם ש' בורנשטין) (תשמ"ח-1988), 304 ע'.
 5. פקודת מס הכנסה המבוארת (חושן למשפט, 1990) 786 (מהדורה שניה, 1994) 944 ע'.
 6. תקנות מס הכנסה מבוארות (חושן למשפט, 1991) 512 ע'.
 7. ניהול פנקסים (חושן למשפט, 1992) 313 ע'.
 8. שינוי יעוד בקרקע חקלאית (חושן למשפט, 1996) 286 ע'.
 9. מיסוי הפקעת מקרקעין (יחד עם מאיר מזרחי) (תשנ"ט-1999) 336 ע'.
 10. חדלות פרעון [תכנון המס בעתות משבר) (חושן למשפט, תשס"ט-2009) 340 ע'.
 11. יזמות נדל"ן [עסקאות והסכמי יזמות] (חושן למשפט, תשע"א-2011) 472 ע'.
 12. פגיעה במקרקעין מהדורה שניה (חושן למשפט, 2008) 804 ע'.
 13. מס שבח מקרקעין – [הפטור לדירות מגורים] (חושן למשפט, מהדורה שביעית, 2014) 750 ע'.
 14. מס שבח מקרקעין – [בסיס המס] (חושן למשפט, מהדורה שביעית, 2013) 807 ע'.
 15. מס שבח מקרקעין – [עסקאות פטורות ממס] (חושן למשפט, מהדורה שביעית, 2012) 640 ע'.
 16. מס שבח מקרקעין [חישוב המס ותשלומו] (חושן למשפט, מהדורה שביעית, תשע"ב-2012), 950 ע'.
 17. מס ערך מוסף – (חושן למשפט, מהדורה רביעית, 2012) (שני כרכים), 1216 ע'.
 18. ספר העסקאות בנדל"ן – (חושן למשפט, 2004) 750 ע'.
 19. מערכת המס בעסקאות נדל"ן [מס שבח, מע"מ והיטל השבחה] (מהדורה שלישית, 2013) 800 ע'.
 20. היטל השבחה (חושן למשפט, 2011) 592 ע'.
 21. מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (חושן למשפט, 2013) 784 ע'.
 22. הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011) 800 ע'.
 23. פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013) 424 ע'.
 24. תמ"א 38 (יחד עם מ' גדרון) (חושן למשפט, 2012) 658 ע'.
 25. תכנון ובנייה [תכניות, מוסדות והליכי תכנון] (חושן למשפט, 2015) 687 ע'.
 26. תכנון ובנייה [הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה] (חושן למשפט, 2015) 702 ע'.

הערה: הספרים צוטטו מאות פעמים בפסקי דין של בתי המשפט השונים. ניתן לצרף עם בקשה רשימת ציטוטים.

 

 רשימת מאמרים בכתבי עת שונים

 

 1. "הלכת בוסאני והשלכותיה" (הערת פסיקה), משפטים כרך 4 (1972).
 2. "העקרון הנומינליסטי במשפט" (ביקורת ספרים), משפטים כרך 3 (1973): פורסם גם באנגלית ב-Banking Journal (1973).
 3. "כללי פרשנות תקנות הקהל", ממזרח וממערב, ספר לחקר יהדות המזרח, אוניברסיטת בר-אילן (1972).
 4. "ערך המטבע במשפט" (ביקורת ספרים) רבעון לכלכלה, פברואר 1972.
 5. "תקנות הקהל: פרוצדורה ונוהלי חקיקה", מחקרי משפט ב' 180.
 6. “The Rule of the Majority and the Rights of the Minority in the Balkan Jewish Communities in the 16th Century”, 10 Israel Yearbook on Human Rights (1980) 299.
 7. "תכנית לאיחוד וחלוקה: בין פגיעה יחסית, פגיעה אבסולוטית ושינוי יעוד", הקריה האקדמית ב' 157 (בעריכת פרופ' מנשה שאוה), (תשס"ב, 32 עמודים).
 8. "פגיעה במקרקעין על ידי תכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה: מהי "תכנית" והשפעתן של מספר תכניות על הפגיעה", הקריה האקדמית ג' 285 (בעריכת פרופ' מנשה שאוה), (תשס"ג, כ-30 עמודים).
 9. "המטרה הציבורית בהפקעת מקרקעין ועקרון צמידות השימוש בהם בהתאם למטרה, או קימתה לתחום של זכות הקנין המרחפת על פני המקרקעין גם לאחר הפקעתם: בעקבות הלכת קרסיק". נמסר לספר שאקי (בעריכת פרופ' אהרן ברק וי' גילת) (כ-35 עמודים) (פורסם במאזני משפט).

 

מאמרים שפורסמו ב"רואה החשבון"

(כתב עת של לשכת רואי החשבון בישראל)

 

 1. "הפטור ממס לנאמנות לפי חוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ג-1963", רואה החשבון נ"א (4) (תשס"ג-2002) 347, (8 עמ').
 2. "חברה קבלנית כאיגוד מקרקעין", רואה החשבון נ"א (1) (תשס"ב-2002) 24 (8 עמ').
 3. "מע"מ על מתן הטבות לעובדים – ארוחות והלוואות מוזלות", רואה החשבון ז/1 (פברואר 2001) 25 (6 עמ').
 4. הפטור ממס הכנסה להפרשי הצמדה המשולמים בהפקעת מקרקעין" רואה החשבון מ"ט (2) (תש"ס-2000) (6 עמ').
 5. "איגוד מקרקעין לאן?" רואה החשבון מ"ח (2) (תשנ"ט-1999) 165 (18 ע').
 6. "ביטול עיסקה במס שבח: תוצאות המס של ביטול אמיתי לעומת ביטול המהווה מכירה חוזר", רואה החשבון מ"ז (6) תשנ"ט-1998) 751 (10 ע').
 7. "חיובן במס של דירות מגורים בחו"ל ובאזור יהודה ושומרון וחברה עזה" רואה החשבון מ"ז (3) (תשנ"ח) 308 (7 ע').
 8. "מיסוי המכירה של משק חקלאי: בעיית פיצולה של דירת המגורים מהמשק", רואה החשבון מ"ז (1) (תשנ"ח) 23 (7 ע').
 9. הפטור ממס שבח לדירת מגורים בעסקת קומבינציה" רואה החשבון מ"ו (6) (תשנ"ח) 308 (10 עמ').
 10. "הפטור ממס רווחי הון למשקיע פרטי על ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל", רואה החשבון מ"ד (1) (פברואר 95') 395.
 11. "התשלומים למינהל מקרקעי ישראל בגין קרקע חקלאית: דמי חכירה, דמי הסכמה ודמי היתר", רואה החשבון מ"ד (6) (1995) בע' 606.
 12. "שינוי יעוד בקרקע חקלאית כארוע מס", רואה החשבון מ"ה (2) (אפריל 1996) בע' 167.
 13. "החיוב בהיטל השבחה בגין שינוי יעוד בקרקע חקלאית על אדמות המינהל", רואה החשבון מ"ו (ג) (תשנ"ז 1997) 4 עמ'.
 14. "מס רכישה על דירת מגורים" רואה החשבון מ"ו 396 (4) (תשנ"ז) (14 ע').

 

פרסומים בכתבי עת נוספים

(6 מאמרים)

 1. "מיסוי סוחרים בניירות ערך: האבחנה בין סוחר בניירות ערך לבין משקיע", ידע למידע מס' 221, (פברואר 95') בע' 154.
 2. "מיסוי סוחרים בניירות ערך: סוחרים בניירות ערך והמס המוטל עליהם", ידע למידע מס' 222 (מרץ 95') בע' 124.
 3. "החיוב בדמי הסכמה למינהל", ידע למידע מס' 229 (אוקטובר 95') בע' 157.
 4. "מיסוי שינוי יעוד בקרקע חקלאית בהקשר להחלטה 727 של מינהל מקרקעי ישראל", ידע למידע מס' 235 (אפריל 96') בע' 241.
 5. "הזכויות בקרקע חקלאית", מקרקעין וערכם ק"ג (113) (אוקטובר 95') בע' 30.
 6. "היטל השבחה בגין שינוי יעוד בקרקע חקלאית לפי החלטות המינהל", מקרקעין וערכם, ק"ד (114) (מאי 1996).

נסיון אקדמי

 1. מרצה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, החל משנת 1978 (מסחר בינלאומי, פשיטת רגל ופירוק חברות, שטרות, מיסים ופרקטיקה משפטית).
 2. מרצה לדיני מיסים בפקולטה למינהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב – 1987-1988.
 3. מרצה לדיני מיסים בקריה האקדמית – שלוחת אוניברסיטת מנצ'סטר בישראל, החל מ-1996 עד 2002.
 4. מרצה לדיני מיסים במכללה האקדמית נתניה, החל מ-1996.
 5. מרצה לדיני מיסים במכללת "שערי משפט" הוד השרון, החל מ-1996.
 6. חבר מערכת כתב העת "משפטים" – 1968-1972.
 7. חוקר במכון לחקר יהודי המזרח בהנהלתו של פרופ' ח.ז. הירשברג ז"ל – 1970-1972.

נסיון מקצועי

 1. שותף בכיר במשרד עו"ד נמדר, בן עטר בנדל ושות' (1996 – 2012).
 2. חבר בועדה לנוסח חדש לפקודת פשיטת הרגל – 1979-1980.
 3. יועץ משפטי לרשות להגנת הצרכן – 1983-1984.
 4. מייסד עמותת ע.ל.מ. לייעוץ מעשי וצרכני בשכונות ויו"ר העמותה החל מ-1984.
 5. חבר בועדה להיגוי וקודיפיקציה של דיני המס ויו"ר הועדה לפקודת מס הכנסה (כתיבה מחדש של החוק + שינויים מהותיים והפשטה) – 1987.
 6. עורך דו-ירחון לענייני "מקרקעין" מ-2002.
 7. נשיא מכללת שערי משפט (2005-2006)

 

פעילות ציבורית

 1. סיוע משפטי בשכונות, מ-1984.
 2. חבר בחבר הנאמנים של האקדמית נתניה.
 3. חבר בחבר הנאמנים של מכללת "אורות" באלקנה.
 4. יו"ר המועצה הלאומית למניעת תאונות דרכים בישראל (1998-1999).
 5. חבר בוועדה הציבורית – ממלכתית לבחינת הקיבוצים (2003) (ועדת בן רפאל).
 6. יו"ר המכון להשתלמות של לשכת עורכי הדין בישראל (2005-2008).
 7. יו"ר ומייסד הכנס הארצי של לשכת עורכי הדין באילת (2000-2004).
 8. חבר במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל (2003-2008).
 9. סגן יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל (2003-2008).
 10. יו"ר ועדת הבחירות וועדת המפקד של המפד"ל (2004).

 

יו"ר ע.ל.ם – עמותה לסיוע משפטי בשכונות

פרויקט ע.ל.ם הינו הפרויקט הראשון בישראל לסיוע משפטי בשכונות, שמקוים בשלושה מוסדות אקדמיים: באוניברסיטת בר-אילן, במכללת שערי משפט ובאקדמית בנתניה. התכנית נוסדה על ידי בשנת 1982 והיא מתקיימת בהצלחה למעלה מעשרים שנים. הסטודנטים המשתתפים בפרויקט יושבים במתנס"ים שבשכונות, ומגישים עזרה לנזקקים לעצה וסיוע משפטי. הסטודנטים פועלים בהדרכה של עורכי דין מקצועיים שמקיימים עמם "מפגשי משוב", כדי ללמוד ולהסיק מסקנות נכונות מהפעילות בשטח. הפרויקט כולל כ-4 עורכי דין העובדים באופן קבוע בפרויקט בהדרכת הסטודנטים, ומספר דומה של צוות אדמיניסטרטיבי העוזר בצד המשרדי של הטיפול בתיקים. הסטודנטים מדפיסים בעצמם את החומר המשפטי ועורכי הדין עוברים ומאשרים את כתבי הטיעון באמצעות מערכת ממוחשבת ומודרנית. בגין פעילותם, הסטודנטים מקבלים 8-6 נקודות אקדמיות, והפרוייקט מהווה את חוט השדרה של הקליניקות במוסדות הנ"ל. נכון להיום הפרויקט ממוקם ב-150 תחנות באזורי מצוקה ברחבי הארץ, ובכלל זה בכפרים ערביים, והוא הולך וגדל בגלל הצורך הדחוף לשירותים שהוא נותן.

 

יו"ר המועצה הלאומית למניעת תאונות דרכים

בשנים 2000-1998 שימשתי כיו"ר המועצה הלאומית למניעת תאונות דרכים, בתפקיד בו שימש שופט בית משפט העליון דב לוין, ואני זכיתי להחליפו. במסגרת תפקיד זה הייתי ממונה על פעילות המועצה שכללה שיעורי הסברה בבתי הספר בישראל וסדנאות שונות שנוהלו על ידי המועצה.

כיו"ר המועצה זכיתי להרצות במתנס"ים (במועדונים שונים ברחבי הארץ) בנושא המודעות לנהיגה זהירה, ושמירה על כללי נהיגה נכונה וכן ערכתי הרצאות במגזר החרדי והערבי. בשנתיים ששימשתי כיו"ר המועצה הסתמנה ירידה משמעותית במספר התאונות בישראל.

 

יו"ר המכון להשתלמות עורכי הדין של לשכת עורכי הדין בישראל

החל משנת תשס"ה הנני משמש יחד עם ד"ר יורם דנציגר, כיום שופט בית המשפט המחוזי, כיו"ר משותף של מכון להשתלמויות של לשכת עורכי הדין בישראל. המכון הוקם על ידי הלשכה בשנת 2005, ומאז הקמתו כחברה לטובת הציבור הקמנו דירקטוריון רחב שבו משתתפים מיטב עורכי הדין ואנשי המשפט בישראל. הוכנה תכנית מגוונת להשתלמות שהחלה את פעילותה השנה, שבמסגרתה משתתפים מאות עורכי דין בהשתלמויות השונות. כמו כן אנו עורכים השתלמויות בערי השדה ובמחוזות הרחוקים של הלשכה ובכלל זה השתלמויות נופש מיוחדים. כמו כן יש לציין כי באחריות המכון נמצא גם הכנס הארצי של לשכת עורכי הדין – כנס אילת.

יו"ר כנס אילת – כנס ארצי של עורכי הדין בישראל

תפקיד: מייסד ויו"ר הכנס במשך ארבע השנים האחרונות.

תיאור הכנס: כנס אילת הינו כנס המשפטנים הגדול ביותר בישראל, שמשתתפים בו למעלה מ-1100 עורכי דין (סה"כ כ-3000 אורחים) וכן מרצים מהאקדמיה ושופטים מבתי המשפט השונים. הכנס נערך במשך 4 ימים באילת, והוא כרוך בהיערכות לוגיסטית גדולה, הטסת אורחים ומרצים, הכנת בתי המלון ואולמות הרצאה והכנת אביזרים מתאימים למרצים.

מושבים אקדמיים: בכנס מתקיימים למעלה משלושים וחמישה מושבים בהם מרצים כ-140 איש, נערכים קוקטיילים בהם מתקיימות פגישות בין אנשי המשפט בישראל ואורחים מחו"ל, וכן טקסים בהם מחלקים פרסים על הצטיינות בשטחי משפט השונים. בכנס משתתפים כמעט כל מי ומי בעולם המשפט כולל שרי ממשלה והיועץ המשפטי, יו"ר ועדת חוקה ומשפט ועוד, שפורסים בהזדמנות זו את תכניותיהם ומשנתם המשפטית לפני ציבור עורכי הדין בישראל.

עבודה משפטית: כיוזם וכיו"ר הכנס, אני מקיים כ-15 מפגשי הכנה עם ועדת הכנס, הכוללים בניית המושבים השונים והמשתתפים בהם, הכנת חומרי לימוד להרצאות, ועריכת סמפוזיונים בנושאים המנסרים בחללו של עולם המשפט. הכנת הכנס מתפרסת במפגשים רבים על פני כל השנה והיא דורשת עבודה משפטית מורכבת.

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה