פרופ' ליאת קוליק – יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, ראש התוכנית לתואר שני בהתנהגות ארגונית

  • ראשי
  • אנשי קשר
  • פרופ' ליאת קוליק – יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, ראש התוכנית לתואר שני בהתנהגות ארגונית
שם:פרופ' ליאת קוליק – יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, ראש התוכנית לתואר שני בהתנהגות ארגונית
תפקיד:יועצת הנשיא להוגנות מגדרית
מחלקה:ביה"ס למדעי ההתנהגות, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית
טלפון:09-8607795
דוא"ל:[email protected]

EDUCATION

1974-1977: B.A. Psychology – Bar-Ilan University

1978-1981:  M.A. Industrial Engineering and Management – Technion

1987-1993: Ph.D. Sociology – Bar-Ilan University

 

ACADEMIC AFFILATIONS/APPOINTMENTS

Instructor with Ph.D. 1992-1995:

1996-1998: Lecturer

1999-2003: Senior Lecturer

2010:           Sabbatical at the MgGill University School of Social Work, Montreal, Canada

(Department of Psychology and Social Work).

2003-2015: Associate Professor

2016-2022: Full Professor

2022-present:  Professor Emerita

 

MAIN RESEARCH INTERESTS

1. Human Resources in Organizations
2. Employment of Women
3. Unemployment
4. Work and Family
5. Retirement
6. Volunteering

 

 

 

 

 

ב. רשימת פרסומים

עבודת דוקטור דיסרטציה

קוליק, ל. (1992 )" שינויים במאזן הכוח בין בני הזוג לפני ואחרי הפרישה מהעבודה" . רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, בהדרכתה של ד"ר חיה בראלי ומיכאל כץ   .

עבודת תזה לMA

קוליק, ל.( (1980)" לחץ אקדמי כמושפע מגורמי מצב ואישיות וכמתבטא בהתנהגות סטודנטים במוסדות אקדמאים" . חיפה: טכניון הפקולטה לתעשייה וניהול בהדרכתה של ד"ר מרים ארז.

ספרים

מילבאואר, ו. וקוליק, ל. (2010) "משפחות עובדות – הורים בשוק העבודה בישראל, היבטים חברתיים כלכליים ומשפטיים". ראשון לציון: הוצאת פלס של המסלול האקדמי המכללה למנהל (305 עמודים).

קוליק , ל. ( 2022) " לבלוב בעת שלכת – הפרישה מהעבודה בעידן של שינויים". תל אביב: הוצאת רסלינג   (300 עמודים).

 

מאמרים באנגלית

Kulik, L. (2024). A Multivariate Model for Explaining Gender Differences in Commitment to Volunteering in the COVID-19 Pandemic. Journal of Emergency Management

 

Kulik, L. (2023). Sources of empowerment and mental health among retired men and women: An ecological perspective. Journal of Women & Aging, Jun 1-19.‏

 

Ibrahim-Dwairy, C and Kulik, L. (2022). Perceived stress among single Palestinian women In Israel: A mixed method research. Current Psychology.  December,1-12

 

Kulik, L., (2022). Family-Work conflict and spousal aggression: A comparative analysis pre- and peri- COVID-19 pandemic. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 32(5), 688-708.

 

Kulik, L., (2022). A multi-variable model for explaining long-term commitment to volunteering among COVID-19 Volunteers. Analyses of Social Issues and Public Policy, 22(3), 794-816.

 

Kulik, L., & Ramon, D. (2022). The relationship between family-work conflict and spousal aggression during the COVID-19 pandemic. Community, Work & Family25(2), 240-259.‏

 

Kulik, L. (2022). Volunteering experience during emergencies: Comparative analysis of a military operation and a pandemic. Journal of Emergency Management 20(3), 225-240.‏

 

Kulik, L. (2020). Contribution of gender role ideology to explaining emotional wellbeing among working parents. Community, Work & Family23(3), 305-323.‏

 

Kulik, L. (2021). The centrality of resourcefulness in explaining wellbeing among financially challenged single mothers. Journal of Family Social Work24(3), 219-244.‏

 

Kulik, L., & Ramon, D. (2021). When mom earns more than dad: the parenting experience in light of new earning patterns. Journal of Family Issues42(6), 1166-1194.‏

 

Kulik, L. (2021). Multifaceted volunteering: The volunteering experience in the first wave of the COVID19 pandemic in light of volunteering styles. Analyses of Social Issues and Public Policy21(1), 1222-1242.‏

 

Kulik, L. (2019). Volunteering and subjective well-being among individuals with disabilities: A multivariate model. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly48(2_suppl), 174S-200S.‏

 

Kulik, L., & Liberman, G. (2019). Daily hassles in the family-work system and life satisfaction: the moderating effect of sexual satisfaction. Sexual and Relationship Therapy, 1-21.‏

 

Kulik, L., & Liberman, G. (2022). Stressors at the work-family interface and satisfaction with the quality of the couple relationship: a comparative analysis of men and women. Journal of Family Studies28(1), 255-276.‏

 

Kulik, L. (2019). Work–home conflict, antecedents, and outcomes: a life-stage perspective among working parents. Career Development International, 24(3), 257–274.

 

Kulik, L. (2018). Explaining egalitarianism in gender-role attitudes. Asian Women34(2), 61-87.‏

 

Kulik, L., Arnon, L. & Dolev, A. (2016). Explaining satisfaction with volunteering in emergencies: Comparison between organized and spontaneous volunteers. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations27(3), 1280-1303.

 

Kulik, L., Shilo-Levin, S., & Liberman, G. (2016). Work–Family role conflict and well-being among women and men. Journal of Career Assessment24(4), 651-668.

 

Kulik, L. (2016). Volunteering during an emergency: A life stage perspective. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly46(2), 419-441.

 

Kulik, L., Bar, R., & Dolev, A. (2016). Gender differences in emergency volunteering. Journal of Community Psychology44(6), 695-713.

 

Kulik, L., Walfish, S. & Liberman, G. (2016). Spousal conflict resolution strategies and marital relations in late adulthood. Personal Relationships23(3), 456-474.

 

Kulik, L. (2016). Explaining men's and women's participation in household labor: Is there a need to reconsider existing theoretical perspectives? Asian Women32(4), 45-72.

 

Kulik, L., Shilo-Levin, S., & Liberman, G. (2016). The contribution of role satisfaction, meaning in life and work-home conflict to explaining well-being among working grandparents. Anxiety, Stress, & Coping30(3), 333-346.

 

Kulik, L. (2016). Explaining employment hardiness among women in Israel’s ultraorthodox community: Facilitators and inhibitors. Journal of Career Assessment24(1), 67-85.‏

 

Kulik, L., & Sadeh, I. (2015). Explaining fathers' involvement in childcare: An

ecological approach. Community, Work & Family18(1), 19-40.

 

Kulik, L., Shilo-Levin, S., & Liberman, G. (2015). Multiple roles, role satisfaction, and sense of meaning in life: An extended examination of role enrichment theory. Journal of Career Assessment23(1), 137-151.‏

 

Kulik, L., & Kitaichik, D. (2014). Marital intimacy and selected correlates of gender roles: A comparative analysis of Israeli husbands and wives. Women's Studies: An Inter-Disciplinary Journal, 43(6), 823-842.

 

Kulik, L., Shilo-Levin, S., & Liberman, G. (2014). Multiple roles, role conflict, and sense of meaning in life among working parents. Journal of Career Development, 42(4), 263-280.

 

Kulik, L., & Avero-Kassa, Y. (2014). Adjustment to divorce: A comparison of Ethiopian immigrant and Israeli-born men. Journal of Community Psychology. 42(2), 191-208.

 

Kulik, L. (2013). Internalized homophobia and distress among participants in support groups for homosexuals: Secular versus ultra-Orthodox participants. Jewish Journal of Sociology, 55(1), 158-178.

 

Kulik, L., & Liberman, G. (2013). Work–family conflict, resources, and role set density: Assessing their effects on distress among working mothers. Journal of Career Development40(5), 445-465.‏

 

Kulik, L. (2012). The impact of resources on women's strategies for coping

with work-home conflict: Does sociocultural context matter? Journal of Family Social Work, 15(3), 217-234.

 

Kulik, L., & Morgenstern, H, (2011). Does cohabitation matter?  Differences in initial marital adjustment among women who cohabited and those who did not”. Families in Society, 92, 120-127.

 

Kulik, L., & Heine-Cohen, E. (2011). Coping resources, perceived stress and adjustment to divorce among Israeli women: Assessing effects. The Journal of Social Psychology151(1), 5-30.

Kulik, L. (2011). Developments in spousal power relations: Are we moving toward equality? Marriage & Family Review47(7), 419-435.‏

 

Kulik, L. & Megidna, H. (2011). Women empower women: volunteers and their clients in community service. Journal of Community Psychology, 39(8), 922–938.

 

Kulik, L., & Tsoref, H. (2010). Fathers’ entry into the maternal garden: Variables that explain paternal involvement in child care. Journal of Gender Studies10, 263-278.‏

 

Kulik, L. (2010). Women's experiences with volunteering: A comparative analysis by stages of the life cycle. Journal of Applied Social Psychology40(2), 360-388.‏

 

Kulik, L. & Tsoref, H. (2010). The entrance to the maternal garden: environmental and personal variables that explain maternal gatekeeping. Journal of Gender Studies, 19(3), 263-277.

 

Kulik, L., & Klein, D. (2010). Swimming against the tide: Characteristics of Muslim – Arab women in Israel who initiated divorce. Journal of Community Psychology, 38(7), 918-931.  

 

Kulik, L., & Havusha-Morgenstern, H. (2010). An ecological approach to explaining women’s adjustment in the initial stage of marriage. Contemporary Family Therapy32(2), 192-208.‏

    

Kulik, L., & Erantal, T. (2009). Contemporary family relationships and life values: A comparative analysis of men and women in Israel. Families in Society90(2), 231-238.‏

 

Kulik, L. (2009). Explaining the sense of family coherence among husbands and wives: The Israeli case. The Journal of Social Psychology149(6), 627-647.‏

 

 Kulik, L., & Tsoref, H. (2009). Explaining fathers' involvement in child care: recent findings from Israel. International Journal of Child & Family Welfare12(2-3), 97-115.‏

 

Kulik, L. (2009). Burnout, perceived stress, and resources among educated, working Jews and Moslem Arabs in Israel: A cross-cultural perspective. Journal of Cross-Cultural Psychology40(5), 894-900.‏

 

Kulik, L. (2008). Explaining the sense of family coherence among adolescents. International Journal of Child & Family Welfare, 2(3), 97-110.

 

Kulik, L. (2007). Explaining responses to volunteering: An ecological model. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly36(2), 239-255.‏

 

Kulik, L. (2007). Equality in the division of household labour: A comparative study of Jewish women and Arab Muslim women in Israel. The Journal of Social Psychology147(4), 423-440.‏

 

Kulik, L. (2007). Predicting responses to volunteering among adolescents in Israel: The contribution of personal and situational variables. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations18(1), 35-54.‏

 

Kulik, L., & Rayyan, F. (2006). Relationships between dual-earner spouses’ strategies for coping with home – work demands and emotional well-being: Jewish and Arab Muslim women in Israel. Community, Work and Family, 9(4), 457-477.

 

Kulik, L. (2006). Personality profiles, life satisfaction and gender-role ideology among couples in late adulthood:The Israeli case. Personality and Individual Differences, 40(2), 317-329.‏

 

Kulik, L. (2006). The impact of spousal variables on life satisfaction of individuals in late adulthood: The Israeli case. International Journal of Comparative Sociology47(1), 54-72.‏

 

Kulik, L. (2006). Burnout among volunteers in the social services: The impact of gender and employment status. Journal of community psychology34(5), 541-561.‏

 

Kulik, L. (2006). Gender, gender identity, ethnicity, and stereotyping of children's chores: The Israeli case. Journal of Cross-Cultural Psychology37(4), 408-420.‏

 

Kulik, L. (2005). Impact of background variables on attitudes about family life: A comparative analysis of parents and offspring in Israel. Journal of Comparative Family Studies36(1), 139-145.‏

 

Kulik, L. (2005). Intra – familiar congruence in gender role attitudes and ethnic stereotypes: The Israeli case. Journal of Comparative Family Studies36(2), 289-303.‏

 

Kulik, L. (2005). Predicting gender role stereotypes among adolescents in Israel: The impact of background variables, personality traits, and parental factors. Journal of Youth Studies8(1), 111-129.‏

 

Kulik, L. (2005). The impact of family status on gender identity and on sex-typing of household tasks in Israel. The Journal of social psychology145(3), 299-316.‏

 

Kulik, L., & Kronfeld, M. (2005). Adjustment to breast cancer: The contribution of resources and causal attributions regarding the illness. Social Work in Health Care, 41(2), 37-57.

 

Kulik, L. (2004). Strategies for managing home-work conflict and psychological well-being among Jews and Arabs in Israel: The impact of sex and sociocultural context. Families in Society, 85(1), 139-147.

 

Kulik, L. (2004). The impact of birth order on intergenerational transmission of attitudes from parents to adolescent sons: The Israeli case. Journal of Youth and Adolescence33(2), 149-157.‏

 

Kulik, L. (2004). Perceived equality in spousal relations, marital quality, and life satisfaction: A comparison of elderly wives and husbands. Families in Society85(2), 243-250.‏

 

Kulik, L. (2004). Transmission of attitudes regarding family life from parents to adolescents in Israel. Families in Society, 85(3), 345-353.

 

Kulik, L. (2004). Predicting gender-role attitudes among mothers and their adolescent daughters in Israel. Affilia19(4), 437-449.‏

 

Kulik, L. (2004). The Relationship between background variables and sex-typing of gender roles and children’s chores: The Israeli case. International journal of comparative sociology45(5), 365-384.‏

 

Kulik, L. (2004). Predicting gender role ideology among husbands and wives in Israel: A comparative analysis. Sex Roles, 51(9/10), 575-587.

 

Kulik, L., & Rayyan, F. (2003). Spousal relations and well-being: A comparative analysis of Jewish and Arab dual-earner families in Israel.  Journal of Community Psychology, 31(1), 57-73.

 

 

Kulik, L. (2003). Morning passages from home to work among managers in Israel: Inter-gender differences. Sex Roles, 48(5/6), 205-215.

 

Kulik, L., & Rayyan, F. (2003). Wage-earning patterns, perceived division of domestic labor and social support. Sex Roles, 48(2), 53-66.

 

Kulik, L. (2002). The impact of social background on gender role ideology: Parents’ versus children’s attitudes. Journal of Family Issues, 23(1), 53-73.

 

Kulik, L. (2002). Equality in marriage, marital satisfaction, and life satisfaction: A comparative analysis of pre-retired and retired men and women in Israel. Families in Society, 83(2), 197-208.

Kulik, L. (2002). Perceived effects of voluntarism on marital life in late adulthood. Journal of Sociology and Social Welfare, 29(2), 35-52.

Kulik, L. (2002). Marital equality and the quality of long-term marriage in later life. Ageing & Society22(4), 459-481.‏

 Kulik, L. (2002). Like-sex vs. opposite-sex effects: Transmission of gender role ideology from parents to adolescents in Israel. Journal of Youth and Adolescence, 31(6), 451-457.

 

Kulik, L. (2001). The impact of men’s and women’s retirement on marital relations: A comparative analysis. Journal of Women and Aging, 13(2), 21-37.

 

Kulik, L. (2001). Marital relationships in late adulthood: Synchronous versus asynchronous couples. The International Journal of Aging and Human Development, 52(4), 323-339.

 

Kulik, L. (2001). Marital relations in late adulthood, throughout the retirement process.  Ageing and Society, 21, 447-469.

 

Kulik, L. (2001). Assessing job search intensity and unemployment-related attitudes among young adults. Journal of Career Assessment, 9(2), 153-167.

 

Kulik, L. (2001). Attitudes toward spousal caregiving and their correlates among aging women. Journal of Women and Aging, 13(3), 41-58.

 

Kulik, L. (2001). Attitudes toward spousal caregiving in late adulthood: Retirement versus   pre-retirement phase. Journal of Gerontological Social Work, 35(2), 37-57.

 

Kulik, L. (2001). The impact of gender and marital status on attitudes and responses to unemployment. Sociological Practice:  A Journal of Clinical and Applied Sociology, 3(1), 19-32.

 

Kulik, L. (2001). The impact of length of unemployment and age on jobless men and women: A comparative analysis. Journal of Employment and Counselling, 38(1), 15-27.

Kulik, L. (2000). Gendered personality disposition and gender role attitudes among Israeli students. The Journal of Social Psychology, 139(6), 736-747.

Kulik, L. (2000). Intra -familiar congruence in gender-role ideology: Husband-wife versus parents-offspring. Journal of Comparative Family Studies, 31(1), 91-106.

 

Kulik, L. (2000). Gender identity, sex typing of occupations, and gender role ideology among adolescents: Are they related? International Journal for the Advancement of    Counselling, 22(1), 43-56.

 

Kulik, L. (2000). The impact of education and family attributes on attitudes and responses to unemployment among men and women. Journal of Sociology and Social Welfare, 27(2), 161-184.

 

Kulik, L. (2000). Women perceptions of work, family and society: A comparative analysis of Israeli and Soviet immigrants. Self, Agency & Society, 3(1), 96-119.

 

Kulik, L. (2000). Women face unemployment: A comparative analysis of age groups. Journal of Career Development, 27(1), 15-33.

 

Kulik, L. (2000). Jobless men and women: A comparative analysis of job search intensity, attitudes toward unemployment, and related responses. Journal of Occupational and Organizational Psychology73(4), 487-500.‏

 

Kulik, L. (2000). The impact of gender and age on attitudes and reactions to unemployment: The Israeli case. Sex Roles, 43(1-2), 85-102.

 

Kulik, L. (1999). Marital power relations, resources and gender role ideology: A multivariate model of assessing effects. Journal of Comparative Family Studies. 30(2), 189-206.

 

Kulik, L. (1999). Continuity and discontinuity in marital life after retirement: Life orientations, gender-role ideology, intimacy, and satisfaction. Families in Society, 80(3), 286-294.

 

Kulik, L. (1999). The impact of evaluation procedure on occupational sex-typing at different educational levels. Journal of Career Assessment, 7(4), 415-427.

 

Kulik, L. (1998). Life orientation and work attitudes of Israeli males who make atypical career choices. Journal of Psychology and Judaism, 22(2), 101-115.

 

Kulik, L. (1998). Anticipated dependence: A determinant in an integrative model of conjugal power relations among elderly couples. Journal of Aging Studies, 1(4), 363-377.

 

Kulik, L. (1998). Inter and intra-gender differences in life orientations and work attitudes. International Journal for the Advancement of Counselling, 20(2), 95-111.

 

Kulik, L. (1998). Occupational sex-typing and occupational prestige: A comparative study of adolescent and adults in Israeli. Youth and Society, 30(2), 164-181.

 

Kulik, L. (1998). The effect of gender and social environment on gender role perceptions and sex identity: A comparative study of kibbutz and urban adolescence in Israel. Journal of Community Psychology, 30(6), 533-548.

 

Kulik, L., & Bareli, H. Z. (1997). Continuity and discontinuity in attitudes toward marital power relations: pre-retired vs retired husbands. Ageing & Society17(5), 571-595.‏

 

Kulik, L. (1997). Sex-typing of occupations in the Israeli education system: Students versus teachers. Journal of Career Development, 24(2), 103-114.

 

Kulik, L. (1996). Contemporary perceptions of work and occupations among Israeli students: Are there gender differences? Journal of Psychology and Judaism, 20(3), 233- 247.

 

Kulik, L. (1995). Perceptions of conjugal relations among Israeli males: pre-retirement vs. early and late retirement phases. Contemporary Family Therapy, 18(1), 115-128.

 

Kulik, L. (1995). The impact of ethnic origin and gender on perceptions of gender roles:  The Israeli experience. Journal of Social Behavior and Personality: Gender in the Workplace, 10(6), 199-214.

 

Kulik, L. (1995). The impact of ethnic origin and gender on image of occupations and salience of work rewards: A multicultural approach. International Journal for the Advancement of Counselling, 18(2), 85-96.

 

Kulik, L. (1995). Attitudes of retired men toward conjugal life: The Israeli context.  International Review of Modern Sociology, 25(2), 1-16.

 

Kulik, L. (1993). The conjugal division of power in late adulthood in Israeli society.  Sociological Papers, 2(4), 1-18.

מאמרים בעברית

קוליק, ל. ( 2023).  גורמי לחץ במערכת העבודה-משפחה ומצוקה נפשית בראייה מגזרית ומגדרית: ניתוח משווה בין יהודים שאינם חרדים, חרדים וערבים, ובין גברים לנשים. בטחון סוציאלי,120 131-162

 

קוליק, ל.  (2023).  אובדן משאבים, מצוקה נפשית ומשמעות בחיים בתקופת הפרישה מהעבודה מהיבט מגדרי. חברה ורווחה, מ"ב (4), 458-435.

 

קוליק, ל.(2022).  פוסחים על שלושת הסעיפים: מתח, העשרה ואיזון בקרב הורים עובדים ולומדים. סוציולוגיה ישראלית,  כ"ג (2) ,  131-88 .

 

קוליק, ל. רמון, ד. ובלקני־נהורא, מ.' (2022). סומכות רק על עצמן :מתח  התמודדות והערכת יעילות בעבודה בקרב אימהות שעבדו מהבית בגל הראשון של מגפת הקורונה. סוגיות חברתיות בישראל, 31 (1), 38-5.

 

קוליק, ל. בר, ר. וארנון, ל'. (2021). הבדלים מגדריים בהסבר מחויבות להתנדבות בגל הראשון של מגפת הקורונה. סוגיות חברתיות בישראל, 30 (2), 270-235.

 

קוליק, ל. (. (2021 הקשר בין שוויוניות לבין עוינות ביחסי הזוגיות:  ניתוח משווה בין גברים לנשים. חברה ורווחה, מ"א (1), 77-49.

 

קוליק, ל. (2018). עמדות  כלפי שוויוניות בתפקידי מגדר: ניתוח משווה לפי מין ונטייה מינית.  מגמות,  נ"ג (2), 44-7.

 

קוליק, ל. (2017). מהקושי תצמח העוצמה התנדבות והערכה עצמית בקרב אנשים עם מוגבלויות פיזיות. חברה ורווחה, 37, 58-27.

 

קלונובר, א.  סוסקולני, ו. וקוליק, ל. ( 2016). ניבוי של החזקת קונדום והשימוש בו בקרב גברים הומוסקסואלים בישראל.  מגמות,  נ (2), 189-153 .

 

קוליק, ל. וכץ, א. (2016). האם בעל הדעה הוא בעל המאה? יחסים זוגיים בראי דפוסי  הפרנסה. מגמות, נ"א (1), 442-411 .

 

קוליק, ל. (2013). בישולים סידורים או תיקונים . מבטם של גברים על השתתפותם  בעבודות הבית. חברה ורווחה, 33, 385-313.

 

קוליק, ל. וחדד, מ. ( 2012). הומופוביה מופנמת ותחושת  לחץ בקרב משתתפים בקבוצות תמיכה להומוסקסואלים חילונים מול חרדים.  חברה ורווחה, ל"ב (2), 235-209 .

 

קוליק, ל.  קלונובר,  א. (2007 ). שביעות רצון ושחיקה נפשית בקרב מתנדבים בתקופת  אמצע החיים ובבגרות המאוחרת: גישה אקולוגית.  סוגיות חברתיות בישראל, 3, 75-45 .

 

קוליק, ל. (2006 ). חוויית ההתנדבות ומשאבי ההתנדבות בקרב נשים בשירותי הרווחה : ניתוח משווה, על־פי תקופות חיים.  ביטחון סוציאלי,  72, 104-77 .

 

קוליק, ל. ורייאו, פ. (2005). יחסים  זוגיים, אסטרטגיות התמודדות עם קונפליקט בית – עבודה ורווחה נפשית ניתוח משווה בין נשים יהודיות לנשים ערביות.  מגמות,   מ"ג  (4),  658-633.

 

קוליק, ל. (2003).  שיווניות ביחסים הזוגיים בבגרות המאוחרת ותרומתה להסבר שחיקה נפשית ושביעות רצון בנישואין. חברה ורווחה, כ"ג (4), 433-411 .

 

קוליק, ל. (2001). זוגיות בתהליך הפרישה לגמלאות : גברים מול נשים. חברה ורווחה, כ"א (4), 467-487.

 

קוליק, ל. (1995). עמדות של גברים מסורתיים ומודרניים כלפי יחסי כוח זוגיים : ניתוח משווה  גרונטולוגיה, 69, 48-35 .

 

קוליק, ל.  (1994).  הבדלים בעמדות עבודה בין סטודנטים ישראלים לסטודנטים עולי חבר העמים. אדם ועבודה, 5,  34-20 .

 

קוליק, ל. (1992).  שינוים במאזן הכוח הזוגי, במשאבים ובאוריינטציית החיים לפני ואחרי הפרישה מהעבודה. גרונטולוגיה56-57 ,90-80.

 

 

 

ספרים

 

 

  • ספר (כמחברת)

קוליק, ל. ( 2022). לבלוב בעת שלכת: הפרישה מהעבודה בעידן של שינויים. תל אביב: הוצאת רסלינג.

 

  • ספר (כעורכת)

מילבאואר, ו. וקוליק, ל. (2010). משפחות עובדות: הורים בשוק העבודה בישראל, היבטים חברתיים, כלכליים ומשפטיים. ראשון לציון: פלס, המכללה למנהל.

 

פרקים בספרים

  • פרקים בספרים אנגלית

Kulik, L. (2018). Experience of Work Family Conflict: A Comparative Analysis between Active and Supportive Parenting Stages. In J. A Jaworski,. (Ed.). Advances in Sociology Research (Vol.25), New York, NY: Nova Science Publishers.

 

Kulik, L. (2016). Spousal role allocation and equity in midlife and late life. In J.Bookwala (Ed.), Couple relationships in mid and late life current perspectives (pp. 135-156). Washington, DC: American Psychological Association.

 

Kulik, L. (2014). The impact of multiple roles on the well-being of older women: Strain or enrichment. In V. Muhlbauer, J. C. Chrisler, & F. L. Denmark (Eds.), Women and Aging: An International, Intersectional Power Perspective (pp. 51-69). New York, NY: Springer Publications.

 

Kulik, L. (2010).  “His”, “her” and “their” perceptions of family life: A comparative analysis of fathers, mothers, and adolescents. In A. M. Columbus (Ed.), Advances in Psychology Research (Vol. 71, pp. 139-157). New York, NY: Nova Science Publishers, Inc.

 

Kulik, L., & Eranthal, T. (2009). Gender differences in life values: The Israeli case. In J H. Urlich &B. T. Cosell (Eds.), Handbook on gender roles: Conflicts, attitudes and behaviors (pp.  282-297). New York, NY: Nova Science Publishers, Inc.

 

Kulik, L. (2009). Explaining individual empowerment among elderly women volunteers in nonprofit organizations: The Israeli case. In M. Bergmann and T. Faust (Eds.), Handbook of business and finance: Multinational companies, venture capital and non-Profit organizations (pp. 101-122). New York, NY: Nova Science Publishers.

 

Kulik, L., & Heine-Cohen, E. (2008). Coping resources and adjustment to divorce among women: An ecological model. In J. K. Quinn & I.G. Zambini (Eds.), Family relations: 21st century issues and challenges (pp. 87-109). New York, NY: Nova Science Publishers Inc.

 

Kulik, L. (2007). Contemporary midlife grandparenthood. In V. Muhlbauer & J.C. Chrisler (Eds.), Women over 50: Psychological perspectives (pp. 131-146). New York, NY: Springer Publications.

 

Kulik, L. (2002). "His" and "her" marriage: Differences in spousal perceptions of marital life in late adulthood. In S.P. Shohov (Ed.), Advances in psychology research (vol. 17). New York: Nova Science Publishers.

 

 

  • פרקים בספרים בעברית

קוליק, ל. ( 2010). אסטרטגיות התמודדות עם קונפליקט  בית – עבודה בראי תרבותי: ניתוח משוה בין נשים יהודיות לנשים ערביות מוסלמיות.  בתוך ו'. מילבאור ול'. קוליק  (עורכות),  משפחות עובדות: הורים בשוק העבודה בישראל היבטי חברתיים כלכליים ומשפטיים  ( עמ' 247-276 (. ראשון לציון: הוצאת פלס.

קוליק, ל. וקלונובר, א'. (2010).   יחסי כוח בזוגיות – מבט לאורך זמן ובתוך הקשר תרבותי. מילבאור, ו. ול. קוליק  (עורכות),  משפחות עובדות: הורים בשוק העבודה בישראל היבטי חברתיים כלכליים ומשפטיים  ( עמ' 142-117 (. ראשון לציון: הוצאת פלס.

 

Encyclopaedia entry

 

Kulik, L. ( 2007). Later life marriage. In G. Ritzer (Ed.), Encyclopaedia of Sociology (pp.1-3). London: Blackwell (entry).

 

Kulik, L. ( 2007). Long-term marriages. The Encyclopaedia of Adulthood

and Aging. Wiley Online Library.

·         "ההתפטרות השקטה": פינוק ועצלנות או עידן חדש בשוק העבודה?
Ynet, 26.8.2022
https://www.ynet.co.il/economy/article/ryqm

מגזין נשים

  • לעולם לא מאוחר

https://nashim.online/articles-online10000

article/0000018b-e86b-d36e-a3cb-f87fcfa

רדיו גלי ישראל

https://www.gly.co.il/program?id=1

 

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה