חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרופ' משה גלברד

שם:פרופ' משה גלברד
תפקיד:לשכת הרקטור והמשנה לנשיא
מחלקה:לשכת הרקטור, לשכת הנשיא
טלפון:09-8607777
דוא"ל:[email protected]

פרופ’ משה גלברד משמש כמשנה לנשיא ורקטור המכללה האקדמית נתניה.

בשנים 2018-2021 כיהן כדיקן בית הספר למשפטים ולפני כן (בשנים 2015-2018) כסגן דיקן. פרופ' גלברד הוא מומחה בתחום דיני החוזים בכלל ודיני חוזים אחידים בפרט.

בעל תואר דוקטור (.Ph.D) מאוניברסיטת בר-אילן ותואר מוסמך (.LL.M) מאוניברסיטת בריסל (.V.U.B). בשנים 2006-2018 כיהן, במקביל לתפקידיו האקדמיים, כחבר בית הדין לחוזים אחידים.

פרסם מאמרים ומחקרים רבים בתחומי מומחיותו והיה מעורב בהליכי חקיקה בכנסת של תיקונים לחוק החוזים האחידים.

מרצה בקביעות בכנסים אקדמיים ומקצועיים, לרבות במסגרת המכון להכשרה ולהשתלמות שופטים של הרשות השופטת.

מרצה ומשתתף בכנסים אקדמיים בארה"ב, אנגליה ואירופה וחבר באגודה לדיני חוזים אירופיים (SECOLA).

Prof. Moshe Gelbard serves as the Vice President and Rector of Netanya Academic College since October 2022.

In the years 2018-2021 Prof. Gelbard served as dean of the NAC Law School and before that (2015-2018) as vice dean.

Prof. Gelbard is an expert in contract law and he specializes in the field of uniform contracts.

He holds a doctorate (Ph.D.) from Bar Ilan University and a master's degree (LL.M.) from the University of Brussels (V.U.B.).

In the years 2006-2018, in addition to his academic work, Prof. Gelbard served as a Member (judge) of the Uniform Contracts Tribunal of Israel.

Prof. Gelbard Published many articles and studies in his areas of expertise and was involved in legislative procedures in the Knesset of amendments to the Uniform Contracts Law. He lectures regularly at academic and professional conferences, including at the Institute for the Training and Further Education of Judges of the Israeli Judiciary. Prof. Gelbard Lectures and participates in academic conferences in the USA, England and Europe and is a member of the Society of European Contract Law (SECOLA).

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר