חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרופ' (קאדי בדימוס) אחמד נאטור

שם:פרופ' (קאדי בדימוס) אחמד נאטור
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:[email protected]

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר