חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ד"ר גדי רביד

שם:ד"ר גדי רביד
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס למנהל עסקים
טלפון:09-8607777
דוא"ל:[email protected]
Education:  
1985 –          Ph.D  Graduate,  University of Toronto Ontario Institute for Studies in  Education   
                          Major: Adult Education
                          Thesis: Self Directed Learning as  Future  Training Mode in  Business
                          Organizations
1981 –   M.Sc  Graduate,Tel-Aviv University
   Major: Business – Organizational Behavior
            Thesis: Effects of Instructor and Self Expectancy on Trainee Performance
1978 –   B.A.  Graduate, Bar Ilan University
 r
Military Service
  1972 – 1976     –     Artillery, Administrative and Educational Officer
                                Reserve Service Psychologist, Supervisor, Department of
                                Behavioral Science – Advisor for Professional
                                Conferences
Present rank :            Major
Membership In Voluntary Organizations
  1993  –                    Member of the Steering Committee –
                                  Training and Human Resources Conferences
  1996  –                    Member of the Editorial Board  – Human  Resources Magazine
  1996 –                     Member of the organizing Committee –   Internation Quality Conference
  1998 –                      Board  Member of the Israeli Forum (IMF)
  1999 –                      Head of the Israeli Training Forum
  2001 –                      Member of the Steering Committee –
                                   The Israeli Prize for Excellence in Human
                                   Resource Management
  2002 –                      Member of the Steering Committee – The national    Prize for  Human Resource Management
  2003 –                      Member of the Editorial Board – The Journal
                                   Behavioral Sciences – I.D.F.
  2003 –                     Chairman of the steering Committee – The Israeli Prize For  Excellence In training
  1996 – 2001 –         General Secretary – I. A. O. D. – Israeli Association  for Organizational Development
  1991 – 2000 –         Board Member of The “Management Forum”.
 
Papers in Refereed Journals
Eden, D. & Ravid, G (1982) “Pygmalion vs. Self Expectancy: Effects
Of instructor and self –expectancy on trainee Performance. Organizational Behavior and Human Performance, 30, 351-364
 
Papers Published in Books
Ravid, G (1987)  “Self directed learning – The case of three Manufacturing companies in Toronto.  In V. Marsick (ed) Learning in the Workplace: Theory and Practice. Croom Helm, London
רביד, ג. רוזן א. (200) "תאוריות ומודלים בתחום הניהול ויחסי ציבור" .  רוזן א. (עורכת) דיבור עם הצבור,  הוצ' פקר,  195-186       
 
Papers Published in Journals  
 רביד, ג. (1995) "תוכן ותהליך – הפתיחות לדעת ואחידות הדרך – האם אבדה לנו?  ניהול משאבי אנוש וייעוץ אירגוני" משאבי אנוש,(95), 4
רביד, ג. (1996) "האם אכן התפקיד הולך ונעלם – מחשבות על תפקידו של מנהל משאבי אנוש", אקזקיוטיב, (13) 38-37
רביד, ג. (1997) "ניהול הוא מקצוע" סטטוס, ירחון לחשיבה ניהולית,(71), 36-34
זילברברג, ו. רביד, ג.  (1999), "מה נשתנה (ואם) בשותפות הותיקה בין מנהל משאבי אנוש והיועץ האירגוני על רקע הקריירה הפרוטיאנית",משאבי אנוש, (133) 19-18
רביד, ג. קרן, צ. (2000) "מוקדי ידע אירגוניים" משאבי אנוש, (145), 12-8.
רביד, ג. (2002), "בנסיון להיות משמעותי – תפקיד משאבי אנוש בעולם מעגלי", משאבי אנוש, (172) 10-8
רביד, ג. (2002), "לעמוד על הפירמידה הפוך – הגשמה עצמית בעידן של חוסר ודאות", משאבי אנוש, (175), 22-20
 
Papers Presented at Conferences
Eden, D. & Ravid, G. (1981) Effect of Expectancy on Performance Among Male and Female Trainees.  Paper presented at the Interdisciplinary Congress on Women,  Haifa  Israel
Eden, D. & Ravid, G. (1981, August) Pygmalion vs. Self-Expectancy
Effect of Instructor and Self-Expectancy on Trainee Performance.  Paper presented at the 41st Annual National Meeting of the Academy of Management, San Diego, CA
Seigel, J. P. & Ravid, G. (1983, June). Bargaining Characteristics of
Israeli Managers in Kibbutz vs. Traditional Private Enterprise Setting.  Paper Presented at the 1983 ASAC Conference, University of British Colunbia.
Ashforth, B.E. & Ravid, G. (1986)  Poor Service from the Service he Role of Mindlessness.  Paper Presented at the 46th Annual National of the Academy of Management , Chicago, USA
Ravid, G. (November, 1994) TQM – Is it nothing More than an
Empty Word or is it the Ultimate Answer to the Needs Of the Business Environment?  Paper Presented at the Tenth International Conference of the Israeli Society for Quality, Jerusalem, Israel
Ravid, G. (1995) A Servant of Two Lords _ The Human Resources  Manager as an Internal Consultant, IAOD Conference,Israel
Ravid, G (2004) Doing 150% in times of Economic Crises – the role     Of Career Management and Consulting – an Israeli Experience, Natcon The National Consultation on Career Development – Canada (forthcoming)
רביד, ג. פרידמן, א., בן אדרת, ר. ברוקס, מ. (1994), אפשר גם אחרת –  אוטונומיה לימודית בטיפוח המשאב האנושי בטלרד, כנס ההדרכה הראשון, ישראל
רביד, ג. (1995) חשיבה אסטרטגית בניהול תהליך ההדרכה, הרצאה והנחית  פאנל, הכינוס המקצועי המוביל לפיתוח משאבי אנוש, ישראל
זילברברג, ו. רביד, ג. (1996), מפינג פונג למירוץ שליחים – יחסי גומלין  בין יועצים לפיתוח אירגוני ומנהלי משאבי אנוש לאן? הכנס השנתי השביעי למשאבי אנוש, ישראל
רביד, ג. (1996), בועות נפגשות – ניהול ומנהיגות – דילמות של שינוי תפקיד המנהיגות בקבוץ, כנס ראשון לניהול ומניהגות בתנועה הקבוצית, ישראל
רביד, ג. (1996), ניהול מערך ההדרכה בארגון כמרכיב חיוני באסטרטגית משאבי אנוש, הרצאה והנחית פאנל, הכינוס המקצועי המוביל לפיתוח משאבי אנוש, ישראל
רביד, ג. (1996), מרכיבי האיכות בניהול משאבי אנוש בארגונים בפיתחה של האלף השלישי, הכינוס הבינלאומי האחד-עשר של האיגוד הישראלי לאיכות, ירושלים
חגי, ע. ניר, א. רביד, ג. (1997) משאבים נולדים ומשאבים מגויסים – ניהול משאבי אנוש בקבוץ ובארגונים עסקיים – הילמדו זה מזה, מנחה ומרצה, כנס שנתי למשאבי אנוש בישראל, ישראל
רביד, ג. (1997) היכלי השן – שיתוף פעולה והדדיות בין ארגונים למוסדות ההשכלה הגבוהה, הרצאה והנחית פאנל, הכינוס המקצועי המוביל לפיתוח משאבי אנוש, ישראל
רביד, ג. (1997), מח האדם – קליטה והכשרה של כח אדם עתיר ידע,  הרצאה והנחית פאנל, הכינוס המקצועי המוביל לפיתוח משאבי  משאבי אנוש, ישראל
רביד, ג. רוזנבלט, ע. (1997) מפרדיגמה לפרדיגמה – האמת שבעמיתות  הנסיון של קבוצת מנלי משאבי אנוש בקבוץ, ניהול משאבי אנושבתנועה הקבוצית, כנס שני, ישראל
רביד, ג. (1997), עם "פרוץ המכללות" – הדרכה מחפשת תואר – האתגר שבשילוב לימודים אקדמיים בהדרכה, כנס ההדרכה ה- 4, ישראל
רביד, ג. (1998) אינטרנט אירגוני – המנהל, מנהל משאבי אנוש והיועץ לפיתוח אירגוני,  כנס איפ"א, ישראל
רביד, ג. (1998), אחריות חברתית בניהול – מה ניתן ללמוד לגבי מנהיגות וניהול הקהילה, כנס מנהיגות מס. 2 – התק"ם, ישראל
זילברברג, ו. רביד, ג. (1998) "מי עם החבל ומי עם הגרדום" – השותפות הותיקה בין מנהל משאבי אנוש והיועץ לפיתוח אירגוני בעידן ה"שורה התחתונה" והקריירה הפרוטיאנית, הכנס השנתי ה-10 ניהול משאבי אנוש בישראל, ישראל
רביד, ג. (1998), "עקבות המילניום הבא במילניום הנוכחי" – ניהול ההדרכה, ניהול הידע, "ים האקדמיות" וניהול העסק, הכנס ה-5 להדרכה, ישראל
רביד, ג. (1998), איכות בניהול מתחילה בהשכלה – ים המכללות ועסקי הניהול, הכינוס הבינלאומי ה-12 לאיכות, ירושלים
רביד, ג. (2000), "מגדלי השן" לימודים ועסקים – השכלה גבוהה כמנוף  לניהול ההדרכה ולצמיחה אישית ואירגונית, הכנס השנתי השביעי  להדרכה בישראל, ישראל
רביד, ג. עדיני, א. (2000), המשאב הנשכח של האיכות – תהליך שימור כח אדם איכותי בארגונים, הכינוס הבינלאומי הששי  לאיכות, ירושלים
רביד, ג. (2001), החיים על קו התפר – פעילות ליבה של משאבי אנוש בעולם כאוטי – מודל מעשי של "קו חיים המקצועי", הכנס השנתי לניהול משאבי אנוש בישראל, ישראל
רביד, ג. (2002) חניכה – חינוך, נתינה, יצירה כ(ק)בלה, הרצאה, הכנס  הארצי למטמיעי למידה, שרותי בריאות כללית
רביד, ג. (2003) מנהלי משאבי אנוש כשותפים עסקיים בארגון – "השורה התחתונה" הרצאה והנחיה – פאנל , הכינוס השנתי של איגוד מנהלי משאבי אנוש
Ravid, G. (2002) Keeping The Human Quality Elements in Times of  Crisis’ Paper presented at the International Conference of  The Israeli Society for Quality, Jerusalem, Israel
 
Research and Work Interests:
Academic Management and Marketing of Colleges and Universities
Human Resource Management in Business Organizational
Training and Development of People at Work
Cross Cultural and Group Development and Behavior
Career Development and People Self Management at Work
New approaches to the Science and Practice of Management
Marketing and Developing of Relations Between Academic Institutes and Organizations
Organizational Learning and Human Development

Employment:
  2002  – Senior Lecturer – Netanya Institute for Higher              
               Education
  2002  –  Member of an Accreditation  Visiting Team – Business
                Administration – Cyprus Council of Education
  2002  –   Lecturer – ISEMI – The Extension of Swinbourne              
                University of Technology (Australia)
  2001  –  The Missing Element” – President and Professional
                Manager Consulting Firm
  2000  –   Head of the Israeli Training Forum – ICM
 
The Academic
  1995  – 2002  –  Senior Lecturer – Ruppin –Center
  1995 –               Academic Advisor – Course – Management of
                           Training Department in Organizations
  1996- 2001   –   Founder, CEO and Dean “Ruppin – The Academic
                            Institute of Management
  1996 – 2001   –  Virtual Human Resource Manager – Management
                            Consultant
  1995 – 1996   –  Vice President, Human Resources, Board Member,
                           Mul-T-Lock” Incorporated
  1990 – 1995 –   Head of the Human Resource Division, Board
                            Member – “TELRAD” Telecommunication and
                            Electronics Industries LTD.
  1986 – 1990   – Management Training and Development officer –
                          TELRAD
  1986 – 1997  –  Lecturer – TEL-AVIV University, Faculty of Labour
                            Studies, Faculty of Management Studies.
  1984 – 1986   –  Lecturer – University of Toronto, Management   
                            Studies Faculty of Education.
  1982 – 1984  –  Research and Teaching Assistant – University of
                           Toronto
  1982 – 1983 –   Vice President, Ph.D Students Association
                            Faculty of Management Studies, U of T
  1979 – 1981 –   Organizational Advisor and Psychologist –
                            Israeli Army, Department of Behavioral  Science
                            Division of Organizational Behavio
Membership In Professional Association
The American Society For Training and Development (ASTD)
Israeli Association for Organizational Development (I. A. O. D)
The Israeli Center for Management (I.C. M)
ICM – Member of the Human Resource Forum
Human Resource Journal – Member of the Council

04.2020 – מעריב עסקים- מה יקרה למשרדים בעבודה מרחוק:

https://www.maariv.co.il/business/Article-758047

 

6.05.2020 – MAKO קריירה-  האתגרים העומדים בפני משרד העבודה החדש:

https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-1fc283308b4e171027.htm?Partner=makoApp

08.05.2020 – מעריב עסקים – כיצד ייראה השופינג עד למציאת תרופה לקורונה:

https://www.maariv.co.il/business/consumerism/Article-764194

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר