חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

Dikla Yitzchaki

Name:Dikla Yitzchaki
place:lecturer
division:ביה"ס למשפטים

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר