חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

Dr. Guy Ben-David

שם:Dr. Guy Ben-David
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:guybendavid1@gmail.com

כנסים אקדמיים והרצאות מקצועיות

  • משתתף בכנס בנושא "תעלומת תיק זדורוב – בין משפט צדק לצדק תקשורתי" – מתן הרצאה שכותרתה "זדורוב – צדיק או רשע?"  – האקדמית נתניה (מאי, 2019).
  • משתתף בכנס בנושא "Innovations in Forensics and the Law" במרכז הבינתחומי הרצליה – דיון במסגרת 'שולחן עגול' בנושא “Forensics Between Law, Science, and the Media: Zadorov as a Test Case" – (מרץ, 2019).
  • הרצאה בנושא "עבירת ההריגה ושיקולי הענישה" במסגרת הכנס "היריה שהדהדה – משפט אלאור אזריה והחברה הישראלית" – האקדמית נתניה (מרץ, 2017).
  • שופט במשפטים מבוימים במשפט הפלילי, בבית הספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה (מאי 2019, יוני 2016, מאי 2013).
  • ארגון כנס בנושא "תיקון 113 לחוק העונשין: הבניית שיקול דעת של בית המשפטמטרות והשלכות" – האקדמית נתניה (מאי 2012).
  • הרצאה בנושא "רקע תרבותי כשיקול בענישה" במסגרת הכנס הבינלאומי לענישה, אוניברסיטת בר אילן (מרס 2007).
  • כנס "עבריינות צעירים", האקדמית נתניה (מאי 2009)- משתתף בפאנל תגובות.
  • הרצאה לשופטים במסגרת המכון להשתלמות שופטים בנושא "שיקולי ענישה" , נווה אילן (אפריל 2010).
  • הרצאה לעורכי דין במסגרת "המדרשה למשפט" מטעם לשכת עורכי הדין בנושא "המבצע דבר עבירה", רמת גן (דצמבר 2012)

 

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר