חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

Dr. Guy Sagi, JSD

Name:Dr. Guy Sagi, JSD
place:מרצה
division:ביה"ס למשפטים
email:guy.sagi@gmail.com

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר