חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

Dr. Sharon Weintal

Name:Dr. Sharon Weintal
place:lectrer
division:ביה"ס למשפטים

הוראה:          חבר סגל, האקדמית נתניה.

תחומי הוראה:

  1. משפט חוקתי:

האקדמית נתניה (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

המרכז האקדמי למשפט ועסקים (2018)

האוניברסיטה העברית בירושלים (2011, 2013)

אוניברסיטת תל-אביב (2010, 2011, 2012)

  1. משפט מנהלי:

האקדמית נתניה (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

האוניברסיטה העברית בירושלים (2009, 2010)

  1. משפט ציבורי (תואר שני בלימודי משפט):

האקדמית נתניה (2017, 2018, 2019, 2020)

  1. זכויות אדם בהליך הפלילי (סמינר):

האקדמית נתניה (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

  1. סוגיות נבחרות במשפט הציבורי (סמינר):

האקדמית נתניה (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

  1. תיאוריות של חוקה (קורס בחירה):

האוניברסיטה העברית בירושלים (2008, 2010)

אוניברסיטת תל-אביב (2009)

אוניברסיטת חיפה (2007)

המרכז האקדמי למשפט ועסקים (2009)

המסלול האקדמי – המכללה למנהל (2007, 2008)

  1. חוקה לישראל (סמינר):

האוניברסיטה העברית בירושלים (2009, 2010)

ניסיון בתחום הפרקטיקה המשפטית:

1998:             הסמכה לעריכת דין.

1997-1998:  התמחות אצל מנהלת המחלקה האזרחית, פרקליטות המדינה, משרד  המשפטים.

 

ארגון כנסים אקדמיים:

 

1) כנס נתניה הרביעי למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, מאי 2019).

2) כנס נתניה השלישי למשפט חוקתי  (האקדמית נתניה, ינואר 2018).

3) כנס נתניה השני למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, מאי 2015).

4) A Window to Israeli and UK Constitutional Law (Netanya Academic College, December 2013).

5) כנס נתניה הראשון למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, יוני 2013).

הרצאות בכנסים אקדמיים:

 

1) "פרשנות רחבה ל"מעמד המיוחד" לשם גישור על הפער בין המצוי לאידאה היהודית ודמוקרטית", כנס פרשנות חוק הלאום (אוניברסיטת בר-אילן, יוני 2019).

2) Two Tracks for Judicial Review over Constitutional Amendments in Israel, Limit to Constitutional Changes – Saviors of or Opponents to Democracy (The Interdisciplinary Center, May 2019).

3) "תיאוריה חוקתית לישראל" כנס ICON-S החמישי (המכללה למנהל, מרץ 2019).

4) "בחינת חוקתיות חוק הלאום" כנס נתניה הרביעי למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, ינואר 2019).

5) "קטגוריות של שימוש לרעה בסמכות המכוננת" כנס ICON-S הרביעי (המרכז הבין-תחומי הרצליה, מרץ 2018).

6) "כרוניקה של כישלון ידוע מראש: על דיאלוג עקר בפרשות הפונדקאות והגיוס" כנס נתניה השלישי למשפט חוקתי  (האקדמית נתניה, ינואר 2018).

7) "הבניית שיקול הדעת השיפוטי במסגרת עילת חוסר הסבירות", כנס ICON-S השלישי (אוניברסיטת בר-אילן, מרץ 2017).

8) "פסילת רשימה השוללת מדינה יהודית: פרשנות מיישבת לישראל כדמוקרטיה של שלושה מסלולים", כנס ICON-S השני (האוניברסיטה העברית, מאי 2016)

9) "בנק המזרחי והסמכות המכוננת – התיאוריה החסרה שמגשרת על הפער בין השופטים ברק וחשין", כנס 20 שנה לבנק המזרחי (אוניברסיטת חיפה, מאי 2016)

10) "אוטונומיה חרדית במדינה יהודית?", כנס הייסוד של ICON-S (המרכז האקדמי למשפט ועסקים, מאי 2015).

11) "הצעת חוק יסוד: הלאום", כנס נתניה השני למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, מאי 2015).

12) Israel as a Three-Track Democracy, A Window to Israeli and UK Constitutional Law (Netanya Law School, December 2013) .

13) "פסקת ההגבלה השיפוטית בחוקי היסוד", כנס נתניה הראשון למשפט חוקתי (האקדמית נתניה, יוני 2013).

14) The Inherent Authority of Judges in a Three-Track Democracy, Israeli Constitutional Law in the Making – Comparative and Global Perspective (Bar-Ilan University, Tel Aviv University, The Interdisciplinary Center, May 2011).

15) A typology of the non-amendable provisions in a constitution

Round Table: Unconstitutional constitutional Amendment (The Hebrew University of Jerusalem, April 2010, Jerusalem).

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר