חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

Nir Magnezi

Name:Nir Magnezi
place:lecturer
division:ביה"ס למשפטים

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר