חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

Prof. Hadara Bar-Mor

Name:Prof. Hadara Bar-Mor
place:Dean of School of Law
division:ביה"ס למשפטים

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר