Prof. Israel Zvi Gilat

שם:Prof. Israel Zvi Gilat
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:[email protected]

השתתפות בהרצאות ובכנסים

 • בצהרי היום: עם הופעת הספר: Homo Mysticus של פרופ' יוסף פאור יושב ראש. משתתפים: פרופ' משה אידל, פרופ' דויד הלבני וויס, פרופ' יוסף פאור – דברי תגובה. המכללה האקדמית נתניה, יוני, 1998.

 

 • על זכויות הילד סמינר לשופטים ומשפטנים הרצאה בנושא: "תרומתו הייחודית של המשפט העברי לזכויות הילד" עמותת מורשת המשפט העברי, מלון עדן זכרון יעקב אוקטובר, 2000.

 

 • שבת עיון של סגל ההוראה של המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, הרצאה בנושא: "על חובת האב להשיא את בנו", קיבוץ חפץ חיים, נובמבר, 2000.

 

 • סמכות השיפוט הרבני לנוכח העלייה החדשה היבטים ציבוריים ומשפטיים יושב-ראש הכנס, המכללה האקדמית נתניה, מאי 2000. בין המשתתפים: פרופ' מנשה שאוה, השופטת אסנת אלון-לאופר

 

 •     יחסי הורים וילדים כנס לכבוד הוצאת הספר דיני משפחה יחסי הורים וילדים: דברי תגובה על הביקורת, המכללה האקדמית נתניה, ינואר 2001.

 

 •     צהר לחינוך הרצאה בנושא: "זכויות הילד" המכללה האזורית אשקלון, מרץ, 2001.

 

 • היסטוריה משפט וחברה, הרצאה בנושא: "לימוד תורה – ממצווה דתית לחובה תרבותית" אוניברסיטת בן-גוריון,  יוני, 2001.

 

 •     הקונגרס העולמי ה-13למדעי היהדות הרצאה בנושא: "עבודתם של העבד העברי והאמה העברייה – מהתנאים לאמוראים" האוניברסיטה העברית, הר הצופים, אוגוסט, 2001.

 

 • היחסים המשפטיים בין הורים וילדים אוניברסיטת חיפה, בנושא: "חידושי בתי-הדין הרבניים בנוגע ליחסים בין הורים וילדים", פברואר, 2002.

 

     הרצאה בנושא: "חוק העובדים הסוציאליים ותקנות האתיקה". בתוכנית השתלמות לצירים החדשים של איגוד העובדים הסוציאליים, 30.5.2002.

 

 • כנס איל"ה. הרצאה בנושא: "חוק זכויות התלמיד, תשס"א-2001 – תמורה ושינוי בדין הנוהג", אוניברסיטת בר-אילן, אוקטובר, 2002.

 

     עובדים זרים עובדים ישראליים משפט, חברה וכלכלה, יושב-ראש הכנס. המכללה האקדמית נתניה,   אוקטובר, 2002 בין המרצים: שר העבודה והרווחה ח"כ שלמה בניזרי, פרופ' רות בן ישראל, פרופ' אהרון צינר, ד"ר הדרה בר-מור.

 

     יד לגילת לזכרו של פרופ' יצחק ד' גילת בנושא: "הוגה בהשתלשלותה של ההלכה הקדומה וזהיר בקיומה של ההלכה הנצחית". המכללה האקדמית נתניה, נובמבר, 2002.

 

 • כנס שנתי בין משפט לחברה בנושא: "היום שאחרי: דיני המשפחה בעידן הנישואין האזרחיים", הפורום למשפט וחברה, דצמבר, 2002.

 

 • אגב דו"ח וועדת שיינבוים, בנושא: "בית המשפט לענייני משפחה, בית המשפט השלום לנוער ומה שביניהם", המכללה האקדמית נתניה דצמבר, 2002 .

 

 • רב שיח בכנס פקידי הסעד נוער בנושא: "זכויות הורים – האם המערכת היום מגינה עליהם?" (עם גב' מרים פבר, פקידת סעד ראשית; גב' חנה סלוצקי, פקידת סעד ארצית, כב' השופטת ניצה ויגוצקי-מור) בית חולים תל-השומר, יוני 2003.

 

–      בעקבות פרסום ספרו של ד"ר יוסי גרין: "משפט ורפואה" (יחסי חולה-רופא) – יו"ר הכנס. בין המתדיינים: פרופ' אהרן נמדר, כב' השופטת ע' קפלן-הגלר, השופט (בדימ.) אורי שטרוזמן ופרופ' ערן דולב,מרכז רפואי, ת"א המכללה האקדמית נתניה, נובמבר, 2003.

 

 • על תרומתה הסגולית של הרבנות בישראל לשיח הציבורי, בנושא: "על תלת תפקידיה של הרבנות הראשית בישראל: מחוקקת, מבצעת ושופטת" המכללה האקדמית נתניה, אוקטובר, 2004.

 

 • על הליכי אימוץ בעידן זכויות הילד הרצאה בנושא: "על המשמעות הדיונית של 'טובת הילד' בהליכי אימוץ" השדולה למען הילד, משכן הכנסת, נובמבר, 2004.

 

–      דמוקרטיה ומדיניות חברתית כלפי ילדים ומשפחותיהם הרצאה בנושא: "חשיבותה של זכות הילד ומשפחתו להישמע ולהשפיע בכל עניין הנוגע להם". אוניברסיטת בן גוריון, דצמבר, 2004.

 

–      כנס פתיחה למרכז ישמ"ע. בנושא: "הגיור בישראל בין אידיאל למציאות" – דברי תגובה למתדיינים. המכללה האקדמית נתניה, מרץ, 2005.

 

 • צדק בגצ"י: בין פורמליזם לערכים? –  יו"ר הכנס. בין המשתתפים: פרופ' מנחם מאוטנר, ח"כ פרופ' יולי תמיר, ד"ר שוקי שגב. המכללה האקדמית נתניה, אפריל, 2005

 

 • משפט ופמיניזם – בין המשפט הישראלי וההלכה היהודית – יו"ר הכנס. בין המשתתפים: כב' השופטת דליה דורנר, פרופ' ג'ודית האופטמן, JTS ניו-יורק ארצה"ב, ד"ר חיים שיין. המכללה האקדמית נתניה, אפריל, 2005.

 

 • ערב זיכרון והתייחדות לפרופ' אבנר חי שאקי ז"ל –  מנחה הכנס. משתתפים: פרופ' אריאל פורת, הרב ישראל מאיר לאו, הנשיא אהרן ברק, פרופ' אשר מעוז, ד"ר יעקב ווינרוט, פרופ' יוסף פאור, פרופ' סיני דויטש, גב' נחמה שאקי. אוניברסיטת תל-אביב, יוני, 2005

 

 • כנס חוקרי מדעי היהדות בוילנה בנושא:  "שאול, מצדה ושואת יהודי ליטא" אוניברסיטת וילנה יולי, 2005.

 

 • כנס חוקרי מדעי היהדות בליטא  יו"ר מושב הנעילה בנושא: "חכמים ופרשנים", אוניברסיטת וילנה, יולי, 2005.

 

 • הקונגרס העולמי ה-14 למדעי היהדות בנושא: "מצוות "האב על הבן": מדוע סותר הרמב"ם בהלכותיו את התלמודים?" האוניברסיטה העברית, יולי-אוגוסט, 2005.

 

       le 9e congrès international de l'EUSARF Enfants en difficulté dans un monde difficile : Ethical aspects of the legal  and therapeutic   procedures of removing children from their home” , à l'Université Paris – X Nanterre (France), September, 2005.

 

 • כנס בינלאומי: זכויות ילדים – תיאוריה ומעשה בנושא (בשיתוף עם ד"ר יאיר רונן, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון): "שיח זכויות הילד הישראלי וצדק לילדים ולמשפחותיהם", מרכז מינרבה לזכויות האדם, משכנות שאננים, נובמבר 2005.

 

 • התעללות בבת-זוג – דרכי התמודדות חדשות וישנות: יו"ר מושב: "על אחריותם בנזיקין של סרבני גט. הצגת מודל: ד"ר רונן פרי וד"ר יחיאל קפלן; מגיבים: ד"ר איילת  בלכר-פריגת, הרב שלמה דיכובסקי ודברי סיכום השופט (בדימ.) יעקב טירקל. נובמבר,

 

 • השחיתות: איום קיומי על מדינת ישראל?! יו"ר הכנס. משתתפים: השר לביטחון פנים ח"כ גדעון עזרא, כב' השופט (בדימוס) אליהו מצא, פרופ' אסא כשר, עו"ד מרים רוזנטל והרב ד"ר חיים שיין. המכללה האקדמית נתניה, ינואר, 2006.

 

 • כבודו של הילד החולה מול משפחתו: אתיקה משפט ופסיכולוגיה (כנס לזכרו של יהונתן (יוני) דבירי ז"ל ולהשקת הספר לזכרו: דברים שיש להם שיעור) יו"ר הכנס. בין המשתתפים: פרופ' אברהם שטיינברג, ד"ר יוסי גרין, וד"ר מירי נהרי. ינואר, 2006.

 

 • כנס רש"י מוריו ותלמידיו של חוקרי מדעי היהדות בנושא: "שיטת רבנו תם בסוגיית יחסי ממון בין האב לילדיו" מכון רש"י, טרוא, צרפת, פברואר, 2006.

 

 • שבת עיון של סגל בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, בנושא: חינוך אמוני קונפליקטים ודילמות. דבר תורה: "מצוות סיפור יציאת מצרים – האומנם חינוך לאמונה?", אשקלון, מרץ 2006.

 

 • כנס ספר שאקי (לרגל הוצאת כרך ד של כתב העת "מאזני משפט") הרצאה: "נאה דורש ונאה מקיים: על פרופ' אבנר חי שאקי המורה והשר" מאי 2006.

 

 • כנס ספר שאקי יו"ר מושב ופתח דבר: "על פשרו של עקרון 'טובת הילד' ועל דרך יישומו" בהשתתפות: השופטת צילה צפת, בית המשפט המחוזי בבאר שבע; פרופ' רחל לוי-שיף, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. מאי 2006

 

 • כנס הבינלאומי ה-14 The Jewish Law Associationנושא ההרצאה "תובנותיה המחודשות של אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד  כרנסנס של ההלכה היהודית העתיקה". אוניברסיטת בר-אילן, יוני 2006.

 

 • תגובת האקדמיה הישראלית: טיוטת הצעת החוקה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת – הזכות לחיי משפחה. בנושא: "היוכל אדם להקים משפחה בישראל לפי דיני התורה לאחר קבלת החוקה?" הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה, יוני 2006.

 

 • בתי הדין הרבניים – לאן? דיון על מעמדם ההלכתי והמשפטי של בתי הדין הרבניים. יושב-ראש הכנס: משתתפים הרב שלמה עמאר, נשיא בית הדין הרבני הגדול; עו"ד אורי צפת ראש הוועדה לענייני משפחה, לשכת עורכי הדין פרופ' מיכאל קורינאלדי, ד"ר רות הלפרין קדרי, עו"ד יוסי מנדלסון, ד"ר יוסי גרין. יוני, 2006.

 

 • השתלמות לשופטים במחוז הדרום: סוגיות במשפט העברי (מרכז ישמ"ע): "השפעת אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד על פסיקת בתי המשפט האזרחיים ובתי הדין הרבניים". לשכת נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ספטמבר, 2006.

 

 • יום עיון של פרויקט עוזרים פרלמנטרים קרן אייס"ף הרצאה בנושא: "דו"ח ועדת גילת ועוד: מסקנות ואפשרות יישומן בחקיקה", דצמבר, 2006.

 

 • הרצאת אורח, במחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון נושא הרצאה: "האמנם שיח זכויות הילד הקיים בישראל עושה צדק לילדים ולמשפחותיהם", נובמבר, 2006.

 

 • מישאל חשין – על תרומתו הייחודית למשפט ולשיפוט בישראל  מנחה הכנס: משתתפים פרופ' צבי ארד, פרופ' סיני דויטש, ד"ר דניאל שפרלינג, ד"ר שוקי שגב, פרופ' דפנה ברק-ארז ופרופ' מיכאל קורינאלדי. ינואר, 2007.

 

 • עשור לחוקי הבריאות בישראל 2006-1996 – הישגים ומגמות יו"ר מושב: "על השמת זכויות החולה במשפט". משתתפים: ד"ר רועי גילבר, פרופ' אהוד גרוסמן, פרופ' זאב סגל וד"ר הדרה ברמור, מלון דן פנורמה, ינואר, 2007.

 

 • סמינר חוקרים העשירי למדעי היהדות בפורטוגל וקטלוניה שבספרד הרצאה בנושא:  "השיקולים הדתיים לקביעת 'נוה יפה' ו'נוה רעה' בסכסוכים אישיים על מקום המגורים  – גישת חכמי ספרד", אוניברסיטת ליסבון, פברואר, 2007.

 

 • גישור חובה בסכסוכי משפחה, המכללה האקדמית נתניה בשיתוף עם הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, בית לשכת עורכי הדין, פברואר, 2007. יו"ר הכנס. משתתפים: פרופ' מיכאל קורינאלדי, עו"ד אילן בומבך, השופט (בדימ.) עזרא קמא, אב"ד הדיין הרב אליעזר איגרא, עו"ד אורי צפת.

 

 • השתלמות בנושא דיני המשפחה , מכון להשתלמות עורכי הדין, אוניברסיטת תל-אביב, מרץ, 2007 נושא ההרצאה: "החזקת ילדים וחינוכם בבתי הדין הרבניים".

 

 • צהרי היום: "עליונים כבני אדם" – דיון בעקבות ספרה של גב' נעמי לויצקי, המכללה האקדמית נתניה, אפריל, 2007. יו"ר הכנס. משתתפים: השופט (בדימ.) אריאל חנוך, עו"ד משה גורלי, הרב ד"ר חיים שיין, וגב' נעמי לויצקי.

 

 • השתלמות מעשית  בנושא 'ענייני משפחה וירושה', ועד מחוז ת"א והמרכז, יוני 2007. נושא ההרצאה: "טובת הילד בבתי המשפט ובבתי הדין הרבניים".

 

 • סמינר החוקרים האחד-עשר למדעי היהדות בנושא: "יהדות מזרח אירופה – הלכה, מחשבה, השכלה וציונות: אישים חיבורים ומחברים, גניזות, כתבי-יד וספרים" הנושא: "כפיית הקטן על מצוות הדת (בעקבות שיטתו הקיצונית של בעל תשובות 'פרי יצחק')", סן-פטרסבורג, 2007).

 

 • דיני המשפחה בישראל: בין הלכה למדינה (במלאת 20 שנה לפטירתו של השופט אלישע שיינבאום), המכללה האקדמית נתניה, ינואר, 2008 יו"ר הכנס. משתתפים: פרופ' אהרן ברק, הראשון לציון לשעבר הרב אליהו בקשי-דורון, פרופ' סיני דויטש, ד"ר יוסי גרין.

 

 • יום עיון "הולדת ילד ראשון בגיל מבוגר: בכל גיל? בכל מחיר?" מרכז בינלאומי לבריאות משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה, ינואר, 2008 . בנושא: "הורות מאוחרת מנקודת הראות של זכויות הילד".

 

 • המחקר הרפואי – הישגים ודילמות, המרכז למשפט ורפואה, מלון דן פנורמה, חיפה, פברואר, 2008. יו"ר המושב השני בנושא המחקר הגנטי במשפט. משתתפים: ד"ר תרזה קליין והשופט ד"ר אחיקם סטולר.

 

 • יום עיון לרגל צאת הספר "'פרו ורבו' בעידן המודרני – משפט והלכה (ד"ר יוסי גרין), המכללה האקדמית נתניה, מרץ, 2008.  יו"ר יום העיון משתתפים: פרופ' עמוס שפירא, ד"ר סתוית שליו, פרופ' מיכאל קורינאלדי, הרב ד"ר יצחק אלפסי וד"ר יוסי גרין נושא ההרצאה שלי: "האומנם מצוות 'פרו ורבו' היא כל כך הומאנית?  – ביקורת".

 

–      ערב עיון לרגל צאת ספרו של פרופ' מיכאל קורינאלדי "דיני ירושה: צוואות, ירושות ועזבונות", לשכת עורכי הדין – ועד מחוז ירושלים, יולי, 2008 יו"ר. משתתפים: השופט בדימ. מיכה לינדנשטראוס, השופט משה דרורי ופרופ' מיכאל קורינאלדי.

 

–     סמינריון: יהדות סין – עבר והווה – ייחודה וקשריה עם יהודי העולם וישראל, שינחאי, ספטמבר, 2008 . הרצאה בנושא: "על עיצוב מדיניות המתת אדם במשפט התלמודי מול המקובל בשיטות משפט אסיאתיות"

 

 • סמינריון: יהדות סין – עבר והווה – ייחודה וקשריה עם יהודי העולם וישראל, אוניברסיטת בייג'ינג, ספטמבר, 2008. יו"ר מושב "מקרא". משתתפים:  פרופ' Chen Yiyi, אוניברסיטת בייג'ינג: הוראת המקרא בסין; פרופ' אליעזר טויטו, פרופ' יוסף פליישמן, גב' רחל הכהן

 

 

–      Manchester JudaicaFest. Fifteenth International Conference – The Jewish Law Association. Lecture topic:  "’Conquest by War’ Influences on personal status". Manchester University, July 2008.

 

 • הסדרי הורות בהליכי גירושין (בעקבות דו"ח ביניים של וועדת שניט), נובמבר, 2008. יו"ר הכנס. שר הרווחה והשירותים האישיים יצחק הרצוג, פרופ' דן שניט, פרופ' סיני דויטש, עו"ד רוברט ליכט-פטרן, עו"ד דיינה הר-אבן, פרופ' רחל לוי-שיף, פרופ' אבי שגיא-שוורץ, ד"ר יאיר רונן, פרופ' יוסי גיל, ד"ר אורלי בנימין, ד"ר יואב מזא"ה,  מר מוטי וינטר, ופקידת סעד ראשית לסדרי-דין.

 

 • השתלמות שופטים במשפט עברי, המכון להשתלמות שופטים, נווה אילן דצמבר, 2008. נושא ההרצאה: "יחסי הורים וילדים – האם השינויים העתידיים צועדים לקראת תובנותיה של הלכה היהודית העתיקה?"

 

–      אהבה ומיניות באוכלוסיות מיוחדות – היבטים פילוסופיים, משפטיים, הלכתיים ופסיכו-חינוכיים. נושא ההרצאה: "הדעת והיצר: משפט והלכה",  מכללת א.ד. גורדון חיפה, מרץ 2009.

 

–      כנס לרגל צאת ספרו של ד"ר יובל סיני: "יישום המשפט העברי בבתי המשפט בישראל" יו"ר הכנס. משתתפים: השופט אליקים רובינשטיין, השופט משה גל, פרופ' סיני דויטש, השופט חנן מלצר, הדיין הרב שלמה דיכובסקי וד"ר יובל סיני, בית לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים, מאי 2009.

 

–      כנס האקטיביזם השיפוטי וערכי המוסר – סתירה או בניין? דיון בעקבות ספרו של ד"ר חיים שיין ,הפילוסופיה של המשפט – עיון ישראלי" יו"ר הכנס. משתתפים: פרופ' סיני דויטש, פרופ' חיים גנז, השופט (בדימ.) אורי שטרוזמן, עו"ד רונאל פישר וד"ר חיים שיין.

 

–      כנס: "כשהתותחים רועמים…." במבחן בג"ץ: לטיבה של הביקורת השיפוטית על מעשי הלחימה בבג"צ יו"ר  הכנס: משתתפים פרופ' סיני דויטש, ח"כ יוסי שריד האלוף (במיל.) עוזי דיין, אל"מ לירון ליבמן וד"ר שוקי שגב.

 

–      כנס על היחסים המשפטיים בין הורים לילדים יו"ר מושב שני: משתתפים ד"ר אריאן רנן-ברזילי, ד"ר איילת בלכר-פריגת, פרופ' אבי שגיא ועו"ד מוריה כהן-בקשי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, מאי 2009.

 

–      כנס האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים הרצאה בנושא:  "זכויותיו המשפטיות של האדם עם פיגור שכלי" מלון דן אינטרקונטיננטל, תל-אביב, יוני 2009

 

–      כנס המגמות למינהל החינוך נושא ההרצאה:  "מנהיגות בית הספר מול הסמכות ההורית- סתירה או בניין?" בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר-הצופים, יוני, 2009

 

 

     Fifteenth World Congress on Jewish Studies: The History of the Halakha: Lecture Topic: "The Uniqueness of 'Conquest by War' as a Way to Acquire Property Ownership and to Change Status according to Jewish Law" Hebrew University, Mt Scopus Campus, August 2009

 

 –     העיתונות והמשפט:  מגן או חרב? דיון על הנוכחות הצולבת הראויה של המשפט והעיתונות בישראל  יו"ר הכנס: משתתפים מר עמוס שוקן מו"ל עיתון הארץ, מר אורי אליצור, סגן עורך מקור ראשון, פרופ' ענת פירסט וד"ר שוקי שגב, מאי 2010.

 

 

–      מדיניות וניהול החינוך בישראל בעידן הגלובאלי – כנס מגמות המינהל החינוכי בישראל  יו"ר הכנס. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, מאי 2010.

 

–      מדיניות וניהול החינוך בישראל בעידן הגלובאלי – כנס מגמות המינהל החינוכי בישראל  הרצאה:  "מנהל ופדגוג – הילכו שנים יחדיו?" בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, מאי  2010.

 

–      משפט עברי "ילדים במשפט" הרצאה : "טובת הילד" – עיקרון על?" (המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים, מעלה החמישה יוני, 2010).

 

–      הזכות לחינוך חינם מחוץ בית הספר  הרצאה: "החוק לזכויות התלמיד, תשס"א-2001 והזכות לחינוך חינם לבני נוער מונשר", המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון, יוני 2010.

 

 

–      ערב עיון לרגל הוצאת ספרו של ד"ר יובל סיני: השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי יו"ר. משתתפים: פרופ' מיכאיל קרייני, פרופ' סיני דויטש, השופט ניל הנדל, פרופ' דודי שוורץ, פרופ' ברכיהו ליפשיץ ד"ר יובל סיני (האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים, יוני 2010).

 

–      Sixteenth International Conference – The Jewish Law Association. Lecture topic: "Conquest by War” and  Dina D'malkhutta Dina (=“the Law of the State is the Law”) – Consistent or not Consistent?" Netanya Academic College, June, 2010.

 

–      השתלמות הקאדים של בתי הדין השרעיים בישראל הרצאה: "מזונותיה של אישה נשואה ושל ילדים קטינים – השפעת הדין הדתי היהודי על פסיקת בתי המשפט האזרחיים" (קיבוץ גשר הזיו, יולי, 2010).

 

–      הרצאת אורח:  "'רוב בעילות אחר הבעל' – עצימת עיניים או ראייה מפוקחת?" (קורס אוניברסיטאי, המרכז ללימודי יסוד יהדות, אוניברסיטת בר-אילן, נובמבר, 2010).

 –   50 שנה לפטירתו של הרב צבי פסח פראנק הרצאה: "הפולמוס אודות 'כיבוש מלחמה': הרב הרצוג, הרב עוזיאל והרב פראנק" (מכללת אפרתה, ירושלים, נובמבר, 2010).

 

–      עשור לחוק זכויות התלמיד, תשס"א-2001 – האמנם הגשים החוק את ייעודו? (לרגל הוצאת הספר: דיני חינוך מאת ד"ר יוסי גרין) יו"ר הכנס. משתתפים: ח"כ זבולון אורלב, פרופ' אירית איכילוב, ח"כ ד"ר עינת ווילף, ד"ר ישראל צבי גילת וד"ר יוסי גרין (המכללה האקדמית נתניה, נובמבר, 2010).

 

–      יהדות ללא מיסטיקה – האמנם? (לרגל הוצאת ספרו של פרופ' יוסף פאור:

The Horizontal Society: Understanding the Covenant and Alphabetic Judaism

יו"ר הכנס. משתתפים: פרופ' יעקב שוויקה, פרופ' דויד הלבני וויס, פרופ' יוסף פאור (המכללה האקדמית נתניה, 2011).

 

–      2011 International Conference Jews Studies and the Far-East Lecture topic: "The Effect of the Occupation and the Dispossession on Personal Property during the Second World War:  A Jewish Law Perspective (Payap University. McGilvary College of Divinity Chiang Mai, Thailand, January 2011)

 

–      משפט, רפואה, אתיקה והלכה: קידמה ומציאות יו"ר המושב: "תאי גזע – האתגר והחשש" משתתפים: פרופ' דויד אופן, הרב פרופ' אברהם שטיינברג ועו"ד גלי בן-אור (המרכז למשפט ורפואה, מלון דן-כרמל, חיפה, פברואר 2011).

 

–      כנס ע.ל.י.ה ילדים בסיכון במוסדות הרווחה הרצאה: "על הנחיצות בהקמת נציבות תלונות בלתי תלויה לילדים ולהוריהם" (בית ציוני אמריקה, תל-אביב, אפריל 2011)

 

–      ההורים והגנת הילד (יום עיון לרגל הוצאת ספרה של ד"ר מלי מאסס הרצאה: "כשלי מערכת השפיטה בענייני ילדים", המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון, מאי 2011.

 

 • The International Conference for Judaic Studies: Israel and the Nations – Vision and Reality Lecture topic: "The Legal Results of a War of Conquest in Jewish Law and the Laws of the Nations" Yeshiva University Bernard Revel Graduate School of Jewish Studies New York, N.Y., July 2011.

 

 • הכנס השביעי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט הרצאה בנושא (עם ד"ר ש' שגב) : "לטיבה של משמרת חירות האדם בבג"ץ" מכון יד בן צבי, ירושלים, אוקטובר 2011.

 

 • מי מפחד מאג'נדה שיפוטית? יו"ר הכנס: משתתפים: ד"ר משה נגבי, פרופ' עמנואל גרוס, ד"ר חיים שיין וד"ר שוקי שגב, המכללה האקדמית נתניה, דצמבר, 2011.

 

Jewry of Provence – The international conference for Judaic Studies Lecture Topic: "'Tender age presumption' in Jewish Law: Maimonides vs. R. Abraham b. David of Posquières" The, Aix-Marseille Université, France. February 2012

 

 • הסמינריון המחלקתי של המחלקה לתלמוד הרצאה: "'כיבוש מלחמה' ו'דינא דמלכותא דינא' – האומנם קונסטיטוציה הלכתית?"  אוניברסיטת בר-אילן, מרץ 2012

 

 • קידום מעמד הילדים באמצעות חקיקה – יום עיון: הרצאה (עם ד"ר יאיר רונן): "אחריות המדינה והחקיקה למען הילדים". הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, מאי, 2012.

 

 • צדק מאחה וההיענות לאחר הרצאה: "מה בין ביטול עונשים במשפט התורה ו'צדק מאחה'"? אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע, מאי 2012.

 

 • מפגש עם בעלי תפקידים מובילים בשדה החינוך יו"ר מושב בנושא: "נהלים ותקנות בשדה החינוך" משתתפים: מר יהודה אורן וגב' אסתר רגב, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, מאי 2012.

 

 • כנס משמורת משותפת – בעקבות דו"ח ועדת שניט יו"ר הכנס. משתתפים: פרופ' אבי שגיא-שורץ, פרופ' רחל לוי-שיף, פרופ' (אמרי.) דן שניט ועו"ד יעל גיל. המכללה האקדמית נתניה, יוני 2012

 

 

Jews and Judaic Studies in Latvia and the neighboring countries. Lecture Topic: “The Father's duty to hire a teacher to teach his son Torah: The Halakhic background of the Torah "Formal Education"- Approaches of   Lithuanian Rabbis ”  Center for Judaic Studies, University of Latvia, Riga, Latvia. July 2012.

 

Seventeenth International Conference–The Jewish Law Association, Lecture Topic: "Confiscation of Property during Conquest: A Capricious Act?" Yale University, New Haven, Conn. August 2012.

 

 • סמינר במשפט העברי בנושא "קטין במשפט": ניהול סדנאות במקורות המשפט הישראלי וההלכה היהודית בנושאים: "החזקת הילד – "זכות" ההורים או טובת הילד" "חזקת הגיל הרך" משרד המשפטים, מלון רמת רחל, נובמבר, 2012.

 

 • הרצאה לצוות הרפואי והטיפולי בית החולים לחולי נפש לב השרון:" ועדות אתיקה בבתי החולים הפסיכיאטרים – ממעשה להלכה" נובמבר 2012,

 

 • המרכז למשפט מסחרי השתלמות עורכי דין, מגמות וחידושים בדיני המשפחה והירושה: "משמורת ילדים ומזונות אישה בבתי הדין הרבניים" אוניברסיטת בר אילן, דצמבר 2012.

 

 • כנס: פסילת מועמדות לכנסת – אידיאולוגיה במבחן המשפט יו"ר הכנס: משתתפים עו"ד טליה ששון, ח"כ ציפי חוטובלי וד"ר חיים שיין, דצמבר 2012.

 

 • כנס לזכרו של השופט אלישע שיינבאום הרצאה: "מה נאה אילן זה: על השופט שינבוים (אילן-נאה) באהלי החכמה", המכללה האקדמית נתניה, ינואר 2013.

 

 • כנס: "המירוץ" בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט האזרחיים – לקראת שידוד מערכות!?" יו"ר הכנס: משתתפים: עו"ד הרב שמעון יעקובי, היועמ"ש של בתי הדין הרבניים בישראל, פרופ' מיכאל קורינאלדי, פרופ' יחיאל קפלן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה, עו"ד סוזן וויס, מייסדת ומנהלת 'מרכז צדק לנשים', המכללה האקדמית נתניה, אפריל 2013.
 • סדנא במשפט עברי לתואר שני הנושא: "השפעת המתודה הדוגמאטית של פרופ' שלום אלבק על מחקריי בהלכה היהודית מול גישתו ההיסטורית העיונית של אמו"ר פרופ' יצחק גילת". הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, מרץ 2013.

 

 • המכון להשתלמות שופטים השתלמות -"זכויות הילדים" הרצאה בנושא: " היחס שבין הורים וילדים – האם הקדימה ההלכה היהודית את אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד? " מלון הולידיי-אין, אשקלון, מאי 2013.

 

 • השתלמות עורכי דין מחוז תל-אביב והמרכז "התנהלות עורכי דין מול שירותי הרווחה ופקידי הסעד במסגרת סכסוכי משפחה", המכללה למינהל, ראשון לציון, יולי 2013.

 

 • כנס ע.ל.י.ה.: רווחת הילד/ה בידי א/נשי החוק והמשפט" הרצאה בנושא: "האם בתי המשפט כיום מסוגלים לענות על טובת הילד?" במרכז לימודי ישראל יפה פארק הירקון, יוני 2013

 

 • הקונגרס העולמי ה-16 למדעי היהדות הרצאה בנושא: "על הכרעתו הקיצונית של ראי"ה קוק בסכסוכי משמורת : חידוש או מסורת של חכמי ליטא?", האוניברסיטה העברית, אוגוסט 2013.

 

 • כנס הרב עוזיאל – יצירתו ההגותית וההלכתית הרצאה בנושא: " כינונו של משטר אפוטרופסות ההורים בהלכה: מורשתו של הרב עזיאל" הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, אוקטובר 2013.

 

 • מפגש של ועדת סילמן (מנכ"ל משרד הרווחה) בנושא הליכי הוצאת ילדים מהבית הרצאה בנושא: " וועדות תכנון, טיפול והערכה" מכון חרוב האוניברסיטה העברית, נובמבר 2013.

 

 • המרכז למשפט מסחרי השתלמות עורכי דין, השתלמות עומק בדיני הירושה: "הכתובה מן העיזבון", אוניברסיטת בר-אילן, נובמבר 2013.

 

 • כנס בנושא ראשי רשויות בעידן האקטיביזם השיפוטי יו"ר הכנס. משתתפים: פרופ' (אמרי.)דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר; השופט (בדימ.) אליהו מצא, בית המשפט העליון, זאב ביילסקי, ראש עיריית רעננה וד"ר חיים שיין. המכללה האקדמית נתניה, דצמבר 2013

 

 • כנס ה-13 של הפורום למשפט וחברה ע"ש זאב סגל יו"ר מושב בנושא: "היבטים חוקתיים של נישואין אזרחיים במדינת ישראל". משתתפים: השופטת צילה צפת ביהמ"ש המחוזי ת"א, הרב עו"ד שמעון יעקובי יועמ"ש בתי הדין הרבניים בישראל, פרופ' שחר ליפשיץ דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן; פרופ' אייל גרוס, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב; עו"ד יוסי מנדלסון. מלון דן, ירושלים, דצמבר 2013.

 

 • 2014 – Gilat I.Z. "Ethical Committees in Psychiatric Hospitals – From Action to Theory" "Law And Medicine Centre. Dan Carmel Hotel, Haifa.

 

 • 2014 – Gilat I.Z. “The Marriage Contract (Ketubah) and maintenance from the Estate" Tel Aviv and Central District Lawyers Advance Study, Netanya.
 • 2014 – Gilat I.Z. "New Perspectives on the Parent-Child relationship in Early Europe- Judaism in the High Middle Ages", Workshop: Tiny Voices from the Past: New Perspectives on Childhood in Early Europe: History of Ideas / IFIKK, University of Oslo, Norway..

 

 • השתלמות עורכי דין מחוז תל-אביב והמרכז: "פקידי הסעד והמומחים בבית המשפט לענייני משפחה" פאנל פרופ' ישראל צבי גילת, השופטים אלון גביזון ופאני גילת-כהן עו"ד מוטי לוי ועו"ס אליעזר כהן המרכז האקדמי למשפט ועסקים, רמת גן פברואר 2015.

 

 • 2016- Workshop: Tiny Voices from the Past: New Perspectives on Childhood in Early Europe: History of Ideas / IFIKK, University of Oslo, Norway.

 

 • 2015 Ronen Y. & Gilat I.Z "On Child Protection, Therapeutic Jurisprudence and the path of responsiveness blazed by Emmanuel Levinas" Child and Family in Challenging Situations Ono Academic College.

 

 

 • כנס ע.ל.י.ה שנתי לזכרה של ח"כ ד"ר מרינה סולודקין, בנושא: "טובת הילד קולו וזכויותיו" פאנל בהשתתפות: ח"כ ד"ר עליזה לביא, ח"כ שולי מועלם, עו"ד יוסי נקר, פרופ' ישראל צבי גילת, נחמה דכנר, מנכ"לית עליה, שאול בן-פורת (פסיכולוג שיקומי), נעמה לנסקי, (עיתון ישראל היום), יאנה עברי (ערוץ 9) ועו"ד ליאת ליאל, המועצה לארץ ישראל יפה, ספטמבר 2015.

 

 • כנס: תרומת אברים – בין תמורה לאלטרואיזם (לרגל השקת ספרו של ד"ר י' גרין) יו"ר הכנס: משתתפים – מבקר המדינה (השופט בדימ.) יוסף שפירא, פרופ' סיני דויטש, הרב ישעיהו ובר וד"ר חפציבה גרין, (המכללה האקדמית נתניה, אוקטובר 2015).

 

 • כנס: 20 שנה לחוק הפונדקאות יו"ר מושב: "פונדקאות בחו"ל" משתתפים:

Prof. Pamela Laufer-Ukeles, פרופ' דפנה הקר וד"ר שרון שקרג׳י (המכללה האקדמית נתניה, אפריל, 2016).

 

 

 • כנס: חובת אמון בדין הישראלי הרצאה בנושא: "חובת האמון של העובד הסוציאלי בישראל" (המכללה האקדמית נתניה, מאי 2016).
 • הרצאה בלשכת עורכי הדין נתניה: "מזונות ילדים בבית הדין הרבני" (בית עיריית נתניה, יוני 2016),

 

 

2016 – The 19th International Conference of the Jewish Law Association

Impact of Technology, Science and Knowledge on Jewish Law and Ethics

 • הרצאה בנושא: "הטלת איסור על נישואין-מחדש בשל חובת ההנקה: שמרנות או אנכרוניזם? אוניברסיטת תל-אביב,

 

 • הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה משפט ומרחב: היבטים רבתחומיים יו"ר מושב בנושא: "חוק חיים משותפים: מודל רביעי להסדרת הזוגיות בישראל" משתתפים: השופטת תמר סנונית-פורר, פרופ' יצחק כהן וד"ר אבישלום וסטרייך. (המכללה האקדמית נתניה, פברואר 2017).

 

 • כנס משפט ורפואה: טכנולוגיות רפואיות מתקדמות – סיכויים וסיכונים

יו"ר מושב: "מניפולציות בגנום האנושי" משתתפים: ד"ר בני מטרו, השופטת הדסה אסיף-עניא, הדיין הרב אליעזר איגרא, הקאדי פרופ' אחמד נאטור (המכללה האקדמית נתניה, מלון דן כרמל, אפריל 2017).

 

 • כנס מדעי היהדות, אוזבקיסטן: הרצאה בנושא: "כלום יש 'צדק מאחה' בהלכה היהודית?" Samarkand Institute of Economics and Service (יולי,  2017)

 

 • 2017 – Gilat I.Z. "Prohibiting a widow’s remarriage due to the obligation to nurse" End Conference: Tiny Voices from the Past: New Perspectives on Childhood in Early Europe – Childhood project, (University of Oslo) Norway

 

כנס (שובר) שוויון: לקראת שינוי מגדרי בתשלום מזונות ילדים ובקביעת משמורתם

יו"ר הכנס: משתתפים: עו"ד מוריה בקשי-כהן, הדיין הרב יאיר בן-מנחם, ד"ר יואב מאז"ה, השופטת אספרנצה אלון, ד"ר תרצה יואלס, ד"ר רונן דליהו וד"ר יחזקאל מרגלית המכללה האקדמית נתניה, נובמבר, 2017).


קולוקוויום סגל בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן "תשלומי הורים בחינוך חינם" דברי תגובה על הרצאתה של עו"ד יעל כפרי (ביה"ס לחינוך, ינואר 2018).

 

 

כנס השקת ספרו של ד"ר יחזקאל מרגלית

The Jewish Family- Between Family Law and Contract Law

יו"ר הכנס: משתתפים Prof. Robin Fretwell Wilson; Prof. Michael J. Broyde; פרופ' ברכיהו ליפשיץ ופרופ' שחר ליפשיץ, המכללה האקדמית נתניה, מרץ 2018.

 

כנס חוק יסוד: הלאום (לציון פרישתו של ד"ר חיים שיין מההוראה)

יו"ר הכנס. משתתפים: שרת המשפטים איילת שקד, פרופ' אהרן ברק, עו"ד יצחק (בוז'י) הרצוג, ד"ר יהושע (שוקי) שגב, המכללה האקדמית נתניה דצמבר, 2018)

 

 

Vietnam Museum of Ethnology כנס חוקרים , האנוי, ויאטנאם ינואר, 2019

הרצאה: "היבטים משפטיים והלכתיים בעקבות המלחמות"

 

 

סמינר פקולטטיבי לזכרה המבורך של ד"ר פניה דומב מרץ 2019

פרופ' אייל בנבנישתי (ישראל צבי גילת – דברי הערכה על מפעלה המדעי).

 

 

 

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה