PROF. YUVAL SINAI

Name:PROF. YUVAL SINAI
place:מרצה
division:ביה"ס למשפטים

א) בחו"ל:
1. 2010 – הרצאה בכנס באוניברסיטת Fordham, הפקולטה למשפטים.
                נושא ההרצאה:
               The Religious Perspective of the Judge's Role in Talmudic Law.
2. 2009- הרצאות אורח ב-Cardozo, הפקולטה למשפטים, וכן
              בפקולטה למדעי היהדות ע"ש רבל,  ישיבה יוניברסיטי,
              ניו יורק. נושא ההרצאה: The Religious Perspective of  the Judge's Role in Talmudic Law                  
3. 2009- הנחיית סדנא בנושא  Human Dignity in Jewish Law בפקולטה
              למשפטים, אוניברסיטת הרווארד.
4. 2008 – השתתפות בכנס  Manchester JudaicaFestשל JLA הנערך באוניברסיטת מנצ'סטר אנגליה. נושא ההרצאה: Halakhic Traditions enabling the coercion of the get in Oriental Jewish communities – A possible Solution for the Problem of Agunnot?
5. 2008 – השתתפות בסדנא שנערכה בביה"ס למשפטים של אוניברסיטת
 הרווארד בנושא "Free Will, Responsibility and Coercion in the Talmud"
6. 2008- הרצאת אורח בסמינר שנערך באוניברסיטת מקגיל, קנדה, בנושא Legal Traditions of the World.נושא ההרצאה: אופיו של המשפט התלמודי.
4. 2008- הרצאת אורח בסמינר שנערך באוניברסיטת מקגיל, קנדה, בנושא Talmudic Law. נושא ההרצאה: .The Religious Dimension of the Judge's Role in Talmudic Law
7. 2008 – הרצאת אורח בסמינר של מרכז Jewish Law and Legal Theory  שנערך בקרדוזו, ישיבה יוניברסיטי, ניו יורק. נושא ההרצאה: Judicial Treatment of Fraudulent Claims.
8. 2008- הרצאת אורח בפקולטה למדעי היהדות של  JTS (בית המדרש לרבנים בניו-יורק). נושא ההרצאה: Judicial Treatment of Fraudulent Claims.
 
 
ב) בישראל:
1. 2010 – הרצאה בכנס הבינלאומי השישה-עשר של האיגוד העולמי למשפט עברי.
נושא ההרצאה: Reconsidering Res Judicata – Between Jewish Law and Common Law.
2. 2010 – הרצאת סיכום בכנס לרגל צאתו לאור של ספרי "השופט
                וההליך השיפוטי במשפט העברי" שהתקיים באוניברסיטה
                העברית בירושלים (מכון סאקר).
3. 2009- הרצאה בקונגרס העולמי החמשה עשר למדעי היהדות
              בירושלים, נושא ההרצאה: המימד הדתי בשפיטה במשפט
              התלמודי.
4. 2009 – הרצאה במסגרת הכנס בנושא "יישום המשפט העברי בבתי
                המשפט בישראל", בבית לשכת עורכי הדין בירושלים.
5. 2008 – הרצאה במסגרת המכון להשתלמות שופטים בנושא "פיצויים
                בגין הלנת שכר במשפט העברי".
6. 2007 – הרצאה במסגרת יום עיון בנושא סחר באיברים שהתקיים
               במשכנות שאננים מטעם המרכז הישראלי לאתיקה ובשיתוף
               מרכז ישמ"ע. נושא ההרצאה: "סחר באיברים – היבטים
               הלכתיים".
7. 2007 – הוזמנתי להרצות במסגרת המכון להשתלמות שופטים ביום
               עיון שמארגן כבוד שופט ביהמ"ש העליון אליקים רובינשטיין
               בנושא  "דיין ודיון – שפיטה במשפט העברי".
8. 2006 – הרצאה בכנס הבינלאומי של "האגודה הבינלאומית למשפט
               עברי" (JLA) שנערך באוניברסיטת בר-אילן. נושא ההרצאה:
               "הבוררות כהליך אידיאלי".
9. 2006 – הרצאה במסגרת הכנס הבינלאומי בנושא הלכה ואידיאולוגיה,
               שנערך במכון ון-ליר בירושלים. בנושא: "הבוררות בראי
               האידיאולוגיה הציונית-דתית".
10. 2005 – הרצאה במסגרת הקונגרס העולמי הארבעה-עשר למדעי
                 היהדות על הנושא: "המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט
                 בישראל – תמונת מצב עכשווית ומבט לעתיד".
11. 2005 – הרצאה במסגרת הכנס בנושא "תרומתה של הרבנות לשיח
                  החברתי בישראל" שהתקיים במכללה האקדמית נתניה.
                  תמצית הרצאתי פורסמה במוסף "הצופה" מיום ב אדר א
                  תשס"ה (11/2/2005).
12. 2004 – הרצאה בפני משתתפי הסמינר הפקולטטיבי של חברי הסגל
                  של הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית. הרצאתי
                  עסקה בנושא: "דרכי התמודדות של בית הדין עם דין
                  מרומה".
13. 2004 – הרצאה בכנס בינלאומי של האוניברסיטה העברית,
                 אוניברסיטת הרווארד ומרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.
                 נושא הכנס: הרמב"ם – שמרנות, מקוריות, מהפכנות בנושא
                 "שיטת הסתירות – לדרכו המקורית של הרמב"ם".
14. 2004 – הרצאה במסגרת הכנס הראשון של האקדמיה המשפטית
                  בישראל, שהתקיים באוניברסיטת בר אילן. נושא ההרצאה:
                  "הרא"ש כאקטיביסט שיפוטי".
15. 2002 – הרצאה במסגרת הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי
                 היהדות על הנושא: "'עורכי/ארכי הדיינים' – להתהוותם של
                שינויי הנוסחאות".
16. 2002 – הנחיית סדנא במשפט עברי לשופטים ומשפטנים בנושא "דין
                 אמת לאמיתו", שהתקיים בתשרי תשס"ב (במלון עדן-אין
                 בזכרון יעקב) מטעם "מורשת המשפט בישראל".
17. 2001- הרצאה במסגרת הכנס "דיין ודיון במשפט העברי", שהתקיים
                בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן בשנת תש"ס,
                הרצאתי עסקה בנושא: "'אל תעש עצמך כעורכי הדיינים' –
                להשתלשלותו של כלל, ולמקומו בהליך הדיוני".
 
ארגון כנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים:
1.   יוני 2010 – יו"ר ומארגן הכנס הבינלאומי השישה-עשר של
                      האיגוד העולמי למשפט עברי שהתקיים במכללה
                      האקדמית נתניה.
2.  במאי 2009 ארגנתי כנס בנושא "יישום המשפט העברי בבתי
    המשפט בישראל" בבית לשכת עורכי הדין בירושלים.
3.  בפברואר 2005 ארגנתי את כנס ההקמה של המרכז ליישומי משפט  
    עברי (ישמ"ע) במכללה האקדמית נתניה. נושא הכנס: "הגיור בישראל – בין אידיאל למציאות".
4. בדצמבר 2005 ארגנתי את הכנס של המרכז ליישומי משפט עברי
    במכללה האקדמית נתניה בנושא "התעללות בבת זוג – מגמות חדשות
    וישנות".
5. בספטמבר 2006 ארגנתי השתלמות של המרכז ליישומי משפט עברי
    בנושא "סוגיות במשפט עברי – הלכה ומעשה" לשופטי מחוז הדרום,
    בהזמנת נשיא בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, השופט יהושע פלפל.
 
 

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה