חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

קולות קוראים להגשת מאמרים

  • ראשי
  • קולות קוראים להגשת מאמרים

הגשת מאמרים

קולות קוראים להגשת מאמרים

 

דברים- כתב עת רב תחומי

כתב העת הרב-תחומי דברים, היוצא לאור באחריות אקדמית של מכללת אורנים, מפרסם מאמרי מחקר, עיון והגות של אנשי אקדמיה וחברה. כתב העת מופק בפורמט אלקטרוני ובפורמט מודפס. כתב העת שפיט והמאמרים עוברים שיפוט של 2 קוראים חיצוניים. מגבלת מילים: עד 4,000 מילה.הקול הקורא הינו לכרך הבא אשר יעסוק בנושא אי הוודאות שבה אנו נמצאים בתקופה האחרונה לאור מגפת הקורונה.

מועד אחרון להגשת המאמרים: 31.1.2022

לפרטים

 

הארה משפטית

כתב עת חדש מקוון בלבד יוצא לאור ע"י בית הספר למשפטים של המכללה האקדמית נתניה. כתב העת מקבל מאמרים העוסקים בביקורת על פסקי דין, חקיקה, מדיניות ממשלתית וניירות עמדה ציבוריים. מיועד בעיקר לחוקרי משפט אבל גם לחוקרים מתחומים משיקים. מגבלת מילים: עד 8,000 כולל הערות שוליים. שיפוט חיצוני ושיפוט של מערכת כתב העת. החלטה על קבלה/דחייה בתוך חודש.

לפרטים