מלגה לתואר B.A במדעי ההתנהגות

מלגה בסך 9,000 ₪ לשנה א' למועמד שיתקבל וישלם מקדמה עד לחודש 3/16 ובסוף שנת הלימודים יגיע לממוצע 88 ומעלה. מוגש כי מלגה זו הנה מלגה מקסימלית.
��� ����   ������