ניהול רב תחומי

התמחות זו מיועדת להעניק לסטודנטים ידע במגוון רחב של נושאים במינהל עסקים ללא דגשים ספציפיים. פרישה רחבה זו של נושאי הלימוד מספקת לסטודנט ראייה רוחבית של תחום מינהל העסקים ומאפשרת לו גמישות ניכרת לקראת מילוי מגוון תפקידים ניהוליים בחברות ובארגונים עסקיים וציבוריים.
הלימודים במסלול הרב-תחומי כוללים לימודי חובה ובחירה בשיווק, מימון, ניהול ומערכות מידע. בין הקורסים הנלמדים: ניהול מותגים, מדעי השיווק ומדעי המוח – קו המפגש, חדר עסקאות, מודלים ביהביוריסטים, ניהול תיקי אג"ח, מסדי נתונים וסחר אלקטרוני.
 
תכנית הלימודים בהתמחות בניהול רב-תחומי:
  • 5 קורסי עקרונות בסיסיים במינהל עסקים - יסודות המימון, יסודות השיווק, יסודות הניהול, מבוא לחשבונאות ויסודות מערכות מידע
  • 4 קורסי חובה בהתמחות - שיטות כמותיות במימון, שיטות מחקר בשיווק, מיומנויות בניהול וניהול פרויקטים
  • 2 קורסי בחירה -   מהתחומים הבאים: שיווק  וניהול.
  • 3 קורסי חובה כלליים במינהל עסקים - ניהול התפעול, משחק עסקים ומבוא למדיניות עסקית.
  • סמינריון ופרויקט (בני 4 שעות שבועיות כל אחד)
  • סדנת כתיבה אקדמית – 2 מפגשים בני 3 שעות כ"א. ללא נקודות זכות.
 
 
קורסי חובה בהתמחות
 
שם המרצה
שם קורס
מס' שעות
סה"כ
שעות
הרצאה
תרגיל
ד"ר ורדה מילבאואר
מתרגלת: גב' עדנה רבנו
מיומנויות בניהול
2
1
3
פרופ' שמואל סטשבסקי
ניהול פרויקטים
3
 
3
ד"ר גיל שרוני
שיטות מחקר בשיווק
3
 
3
ד"ר יוסף שיפטן
שיטות כמותיות במימון
3
 
3
פרופ' אהרון צינר
סמינריון בניהול
4
 
4
ד"ר גדי רביד
פרויקט בניהול
4
 
4
 
 
 
 
20
 
 
 
קורסי בחירה בהתמחות
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
ד"ר אייל דולב
היבטים פסיכולוגיים בניהול
3
ד"ר גדי רביד
התנהלות ארגונית תיאוריה ומיומנות
3
ד"ר אנדרו שיין
כלכלה בינלאומית
3
ד"ר גדי רביד
ד"ר דינה שקולניק
שינוי וצמיחה אישית וארגונית: אימון מתיאוריה לפרקטיקה - Coaching
4
פרופ' זיו רייך
סחר אלקטרוני
3
 
 
 
קורסי חובה אינטגרטיביים
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
סה"כ
שעות
ד"ר יורם לבנון
מבוא למדיניות עסקית
3
3
ד"ר שמואל סטשבסקי/
ד"ר גיל שרוני
משחק עסקים מתקדם
3
3
ד"ר אייל רוזן
מר אמיר שלו
ניהול התפעול
3
3
ד"ר אייל דולב
סדנת כתיבה אקדמית (ללא נקודות זכות)
6
6
 
 
 
9
 
��� ����   ������