פרויקט במימון - מר זיו ברק

תחום:                         מימון - חובה
שם המרצה:              מר זיו ברק
 
פרטי המרצה:           משרד- 1328
                                    טלפון במשרד – 09-8607426
                              שעות קבלה סמסטר קיץ - יום ד 15:00  בתיאום מראש בדוא"ל:
Ziv_barakb@walla.com                                
 
יש להגיע לפגישה מוכנים לאחר מעבר יסודי על כל חומר העזר שבאתר הקורס ועם כל החומר הרלוונטי.
 
דרישות קדם:                        קורסי החובה בהתמחות
 
מטרת  הקורס:          מטרת הקורס היא :הכשרת הסטודנט להכיר ולבצע את עבודת המנתח הפיננסי "אנליסט" כפי שמתבצעת בבתי ההשקעות ובמחלקות האנליטיות בבנקים.
                                   קורס זה הינו יישומי ויתבסס על מתודולוגיות המימון השונות
                                   שנלמדו כאשר הסטודנטים ייבחרו שאלה  אסטרטגית/עסקית
                 פיננסית אקטואלית וינסו לתת לה מענה מקצועי הולם.
                                    הכלים והמידע הפיננסי שהסטודנטים יעזרו וישתמשו יהיו מגונים:
                                    אתרי הפירמות הציבוריות, דוחות כספיים, סקרי שוק, סקירות מיקרו ומקרו כלכליות, פגישות עם בעלי תפקיד בפירמה וכו'.
                                  
 
 
מבנה הקורס:            בשיעור הראשון פגישה בנוכחות כל הסטודנטים (חובה) שתחדד הדרישות מהסטודנטים ותהליך ההנחיה, לרבות לוחות זמנים להשלמת הצעת הנושא והפרויקט בכללותו.
                                   פגישות נוספות יתקיימו בהאם לצרכי הקורס במועדים שיפורסמו מראש.
 
מטלות הסטודנטים:            העבודה תבוצע בזוגות. כל הקודם זוכה – לא יעשו שני צוותים את אותו נושא!
 
מבנה העבודה:
           
העבודה, בהיקף של 20-40 עמוד, תכלול את הפרקים הבאים:
 
1.      עמוד שער: נושא (השאלה העיסקית)+חברי צוות.
2.      תוכן עניינים
3.      תקציר על עמוד אחד .
4.      מבוא תיאורטי.
5.      תיאור החברה (/חברות) ופעילותה.
6.      הסביבה העיסקית של החברה (ניתוח השוק/הענף, מתחרים SWOT וכו'):
7.      ניתוח הדוחות הכספיים.
8.      תיאור בסיס הנתונים – מקור הנתונים, היקף, מספר התצפיות (יש לצרף להגשה דיסק נתונים).
9.      הערכת שווי
10.  מסקנות והמלצות.
11.  סיכום.
12.  ביבליוגרפיה. 
 
מסגרת הפרויקט ולוחות הזמנים
 
1)      הצעת פרויקט מאושרת – עד 3/10/2018
במידה והצעת הפרויקט לא תאושר עד לתאריך זה, לא יוכלו הסטודנטים להמשיך בפרויקט.
2)     הגשת עבודה סופית  – עד 21/1/2019
* זמן בדיקת העבודה עד- 30 ימים מתאריך הגשת העבודה.
 
שימו לב: הגשת העבודה באיחור תוריד נקודות מהציון. על כל שבוע איחור ירדו 3 נקודות מהציון הכולל!
 
כלקח משנים קודמות מוצע להתחיל בעבודה בהקדם ולא לדחות על מנת לא לפגוע בציון ולא לעכב קבלת הזכאות לתואר!
 
יש להגיש את העבודה מודפסת וכרוכה למזכירות ובמקביל לשלוח במייל (לכתובת הרשומה מעלה) עותק של העבודה לרבות הנספחים ובצירוף כל הנתונים והחישובים בהם השתמשתם
לא תיבדק עבודה ללא המייל כאמור.
 
קריאות:
 
1.      לפידות יאיר, "הערכת שווי חברות", הוצאת לומדון מהדורה מעודכנת, 2010. חובה.
2.      בן חורין, יוסף ומופקדי, "המדריך להערכת שווי חברות", הוצאת פרובוק, 2013.חובה.
3.      ניצנה עדוי, "הערכת שווי בעידן ה-IFRS" הוצאת דיונון, 2009. רשות.
4.      Gary E. Jones and Dirk Van Dyke , The Business of Business Valuation, ,McGraw Hill,2008.   . רשות.
��� ����   ������