מיומנויות בניהול- ד"ר עדנה רבנו

שם הקורס: מיומנויות בניהול


המרצה:  ד"ר עדנה רבנו   edna.rabenu@gmail.com
שעות קבלה: בתיאום מראש.
דרישות קדם: יסודות הניהול.

מטרת הקורס:
קריירות ניהוליות הן דרשניות ומורכבות יותר מאשר בעבר. הסיבות לכך נובעות מתוך האתגרים הרבים שסביבת העבודה החדשה מציבה בפני מנהלים/ות. על מנת להתמודד בהצלחה עם תפקידי ניהול, מקובל כיום לחשוב שיש לרכוש מיומנויות בתחומים האישי, הבינאישי והקבוצתי בנוסף לכישורים ספציפיים אחרים. מטרת הקורס היא להרחיב את ההבנה וההתנסות במיומנויות אלו.

תוכן הקורס:

מאפייני ניהול חדשני, מודעות לסגנון אישי, אינטליגנציה רגשית כמרכיב חשוב בניהול אנשים, מיומנויות תקשורת, יחסי כוח ופוליטיקה, לחצים בניהול והתמודדות עימם, מנהיגות וניהול קונפליקטים.

תוצרי למידה:
שיפור מיומנויות ניהוליות "רכות" (People skills) בקרב הלומדים.

דרישות הקורס: ​

 

תיאור המטלה​ הציון המקסימלי במטלה​
1.​ אירוע ניהולי להצגה ודיון בכיתה  (מטלה קבוצתית), כולל כתיבת דו"ח ניתוח באנגלית.​ 10 נקודות​
2.​ בחינה​ 90 נקודות​
ציון כולל​ 100 נקודות​
 

 

תוכנית הלימודים

הקורס מבוסס על שילוב של ידע והקנייה של מיומנויות ניהול. אי לכך, השיעורים משלבים תיאוריה ותרגול מיומנויות ניהוליות. 
   

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור​ נושא השיעור​ קריאה נדרשת​ הערות​
1​ מהו ניהול?​
2​ ניהול הסיכון האנושי​
3​ מודעות עצמית​ Whetten & Cameron (2016), פרק 1​
4​ מודעות עצמית (המשך)​
5​ הקשיים במעבר לניהול וצמיחה כמנהלים​ Hill (2003), p. 13-45,
Hill & Lineback (2011)​
6​ סגנונות ניהול​ גולמן (2000)​
7​ לחצים ושחיקה בניהול Hill (2003, p. 175-192)
מלאך-פינס (2011), פרק ז'​
8​ התמודדות עם לחצים בניהול ​ Rabenu, E., Yaniv, E., & Elizur, D. (2016).​
9​ תקשורת​ Whetten, & Cameron (2016)
פרק 4 ;
Lehmann-Willenbrock et al (2018) ​
10​ כוח והשפעה​ Whetten & Cameron (2016), פרק 5
Keltner, D. (2016)
Rabenu, E. (2017)​
11​ כוח והשפעה  (המשך)​
12​ סיכום+ פתרון שאלות לדוגמא​
 

 

 ביבליוגרפיה:

 

איצקוביץ', י. (2015) . קלקלת יחסים. פרק 3 (עמ' 73-82), 5. תל אביב: רסלינג.
 
גולמן, ד. (2000). מנהיגות שמשיגה תוצאות. אקזקיוטיב, אפריל-מאי, מס' 36, 20-31.
 
מלאך-פינס, א. (2011).  שחיקה בעבודה : גורמים, תוצאות ודרכי התמודדות, פרק ז-שחיקה בניהול. בן שמן:  הוצאת מודן.
 
Hill, A. L. (2003). Becoming a manager. Harvard Business School Pres.
Hill, A. L. & Lineback, K. (2011). Are You a Good Boss-or a Great One? Harvard Business Review, Jan-feb, 124-131.
 
Lehmann-Willenbrock, N., Rogelberg, S. G., Allen, J. A., & Kello, J. E. (2018). The critical importance of meetings to leader and organizational success. Organizational Dynamics, 47(1), 32-36.‏ doi: 10.1016/j.orgdyn.2017.07.005
 
Rabenu, E. (2017). Positive psychological capital: From strengths to power.  In: V. Muhlbauer & W. Harry (Eds.). Redefining management: Toward smart power and the liberation of human potential at work. Springer Inc.
 
Rabenu, E., Yaniv, E., & Elizur, D. (2016). The Relationship between Psychological Capital, Coping with Stress, Well-Being and Performance. Current Psychology. 1-13. http://dx.doi.org/10.1007/s12144-016-9477-4. 
ספר הלימוד:
Whetten, D. A. & Cameron, K. S.  (2016). Developing Management Skills. Harlow, England: Pearson. 9th edition. Chapters 1, 4, 5.
חומרי קריאה נוספים (רשות)​:

Keltner, D. (2016). The Power Paradox: How We Gain and Lose Influence. New York: Penguin press.​

Kerns, C.D. (2015). Motivations to Lead: A Core Leadership Dimension. Journal of Organizational Psychology, 15(1), 9-23. 

מרגוליס, ג'. ד., וסטולץ, פ. ג. (2010). משטר אימונים לשיפור כושר ההתאוששות הופך לחלק מחייו של המנהל הנתון בלחצים. אקזקיוטיב, 96, 12-17. ​

 

 

 

 

��� ����   ������