ימים ושעות קבלת מרצים

שם המרצה
שעות קבלה
חדר
מייל
ענת פירסט
בתיאום מראש
2532
 
מיכל חמו
בתיאום מראש
2510
 
אייל זנדברג
בתיאום מראש
2510
עידית מנוסביץ
בתיאום מראש
2513
 
 חיים חגי
בתיאום מראש
2511
 
אמיר הר-גיל
 בתיאום מראש
2540
מורד שטרן
 בתיאום מראש
 
ולד וסיליו
בתיאום מראש
2512
נעמה וייס
בתיאום מראש
2512
 
��� ����   ������