מערכת שעות - תשע"ח

מכינת השלמות
 
ב'-ד'-ה'
15:15 – 16:45
תקשורת המונים
גב' נעמה ניב וייס
 
 
 
17:00 – 18:30
שיטות מחקר
ד"ר חיים חגי
 
 
 
18:45 – 20:15
שפה בעידן דיגיטלי
ד"ר  אלי פרידמן
 
 
 
20:30 – 22:00
תקשורת חזותית
ד"ר אמיר הר גיל
 
 
 
סמסטר א'
 
יום
  שעת השיעור
    שם השיעור
    שם המרצה
קבוצה
  חדר
ד'
15:15 – 16:45
מפגשי מדיה
ד"ר עידית מנוסביץ ומר מורד שטרן
 
 
 
17:00 – 19:30
תיאוריות מתקדמות בתקשורת: המדיה כסוכנת חברתית
ד"ר אייל זנדברג
 
 
 
19:45 – 22:00
שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות
ד"ר חיים חגי
 
 
 
 
סמסטר ב'
 
יום
  שעת השיעור
    שם השיעור
    שם המרצה
קבוצה
  חדר
ד'
15:15- 16:45
סמינר: שפה וניתוח: כלים לניתוח שיח
 
ד"ר מיכל חמו
בחירה
 
 
15:15 – 16:45
סמינר: תרבות פופולארית וזכרון קולקטיבי
ד"ר אייל זנדברג
בחירה
 
 
17:00 – 18:30
סמינר: ספורט ומדיה
ד"ר חיים חגי
בחירה
 
 
17:00 – 18:30
סמינר: ניתוח ביקורתי של ייצוגים במרחב הציבורי
פרופ' ענת פירסט
בחירה
 
 
18:45 – 20:15
מעבדה: התקשורת החזותית והמציאות החברתית- מושגי יסוד והפקה
ד"ר אמיר הר גיל
וד"ר אייל זנדברג
 
 
 
20:30- 22:00
עיתונות, פוליטיקה וחברה
ד"ר חיים חגי
 
 
 
*  ייתכנו שינויים במערכת
 
 
סמסטר קיץ
 
יום
  שעת השיעור
    שם השיעור
    שם המרצה
 
  חדר
ב'
10:00 – 12:30
מעבדה: התקשורת החזותית והמציאות החברתית- מושגי יסוד והפקה
ד"ר אמיר הר גיל וד"ר אייל זנדברג
 
 
 
13:00 – 14:30
טלוויזיה פופולארית
ד"ר מיכל חמו
 
 
 
15:00 – 16:30
סמינר: תרבות פופולארית וזכרון קולקטיבי
ד"ר אייל זנדברג
בחירה
 
 
15:00 – 16:30
סמינר: שפה וחברה: כלים לניתוח שיח
ד"ר מיכל חמו
בחירה
 
 
16:45 – 18:15
פרוייקט גמר
פרופ' ענת פירסט
 
 
ד'
10:00 – 11:30
סמינר: ניתוח ביקורתי של ייצוגים במרחב הציבורי
פרופ' ענת פירסט
בחירה
 
 
10:00 – 11:30
סמינר: ספורט ומדיה
ד"ר חיים חגי
בחירה
 
 
12:00 – 13:30
תקשורת דיגיטלית וקהילות וירטואליות
מר ולד וסיליו
 
 
 
14:00 – 15:30
סדנת משדר רדיו (קב' א')
מר טל אברמוביץ
 
 
 
14:00 – 15:30
סדנת הופעה מול מצלמה (קב' א')
מר ערן הדס
 
 
 
16:00 – 17:30
סדנת משדר רדיו (קב' ב')
מר טל אברמוביץ
 
 
 
16:00 – 17:30
סדנת הופעה מול מצלמה (קב' ב')
מר ערן הדס
 
 
 
 
·        פרוייקט גמר
·         ייתכנו שינויים במערכת
��� ����   ������