קורסי בחירה

 
תקנון קורסי בחירה
 
על כל סטודנט לקחת 7 קורסי בחירה, כדי לסיים חובותיו לתואר.
5 קורסים לפחות מתחום מדעי המחשב
1 קורס מתחום קרוב
1 קורס מתחום כללי.
ניתן לקחת 7 קורסים מתחום מדעי המחשב. ניתן לקחת 2 קורסים מתחום קרוב. רצוי לנסות לקחת בשנה א' קורס או שניים שאינם מתחום מדעי המחשב, כדי למנוע עומס בשנים ב' ו- ג'.
 
קורסי בחירה בתחום "מחשבים" ובתחום "קרוב" במסגרת התוכנית
 בניהול מערכות מידע
 
 ***חלק מהקורסים דורשים נוכחות חובה!***
 
סמסטר א'
 
גילוי ידע וכריית מידע (תחום מחשבים. חובה לקחת יחד עם מבוא לקבלת החלטות! נחשבים לשני קורסי בחירה)
מרצה: פרופ' מוטי שניידר
נאי קדם: מסדי נתונים
זמני הקורס: ימי חמישי 16:00-19:15
 
מבוא לקבלת החלטות(תחום מחשבים. חובה לקחת יחד עם גילוי ידע וכריית מידע! נחשבים לשני קורסי בחירה)
מרצה: פרופ' מוטי שניידר
תנאי קדם: מבוא להסתברות
זמני הקורס: ימי חמישי 19:30-22:00 
סמסטר ב'
 
יסודות הניהול(תחום מחשבים)
מרצה: ד"ר גדי רביד
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: ימי שישי 11:15-13:45
 
אחזור מידע (תחום מחשבים)
מרצה: פרופ' מוטי שניידר
תנאי קדם: מבוא להסתברות ומסדי נתונים
זמני הקורס: ימי שישי 09:00-12:30 
 
סמסטר קיץ
 
יסודות החשבונאות(תחום קרוב)
מרצה: רו"ח צחי כהן
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: שיעור בימי שישי 08:30-11:00;תרגיל בימי שלישי 20:45-21:30
יסודות השיווק (תחום קרוב)
מרצה: ד"ר גיל שרוני
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: ימי ראשון 18:45-21:15
 
מבוא לכלכלה מיקרו (תחום קרוב)
מרצה: גב' יעל ליברמן
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: שיעור + תרגיל בימי שלישי 17:00-20:30
ניהול משאבי אנוש (תחום קרוב)
מרצה: ד"ר גדי רביד
תנאי קדם: יסודות הניהול
זמני הקורס: ימי שלישי 17:00-19:30
בינה מלאכותית (תחום מחשבים)
מרצה: פרופ' מוטי שניידר
תנאי קדם: אלגוריתמים א' + ב'
זמני הקורס: ימי ראשון 19:15-21:45
מבוא ליזמות עסקית (תחום מחשבים)
מרצה: ד"ר גיל ברוש
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: ימי רביעי 19:45-22:00 
 
קורסי בחירה בתחום "קרוב" ובתחום "מחשבים" במסגרת ביה"ס
למנהל עסקים
 
***כל הקורסים דורשים נוכחות חובה!***
 
סמסטר א'
יסודות הניהול (תחום מחשבים)
מרצה: ד"ר גדי רביד
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: ימי שלישי 12:45-15:15  או  16:30-18:45
 
מבוא לכלכלה מיקרו (תחום קרוב)
מרצה: ד"ר אנדרו שיין
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: שיעור ימי שני 45:10-30:08 תרגיל ימי ראשון 30:14-00:13 או ימי שלישי
 ;19:00-20:30
יסודות החשבונאות (תחום קרוב)
מרצה: גב' יעל ליברמן
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: ימי שני שיעור ותרגיל 30:14-00:11
 
סמסטר ב'
 
מבוא ליזמות עסקית (תחום מחשבים)
מרצה: פרופ' זיו רייך
תנאי קדם: יסודות השיווק ויסודות הניהול
זמני הקורס: ימי ראשון 00:16-45:13
 
מבוא לכלכלה מקרו (תחום קרוב)
מרצה: פרופ' נאוה חרובי
תנאי קדם: מבוא לכלכלה מיקרו
זמני הקורס: שיעור בימי שלישי 45:12-15:10 ;תרגיל בימי שני 30:15-00:14 או ימי ראשון 2
 
 
קורסי בחירה מתחום "כללי":
 
***כל הקורסים דורשים נוכחות חובה!***

 

תרבות ומנהגים (במסגרת מדעי המחשב)
מרצה: הרב ד"ר משה פינצ'וק
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: סמסטר א', ימי חמישי 15:21-45:18

יסודות מערכות מידע (מסגרת ניהול מערכות מידע)
מרצה: מר קורפל יונתן
תנאי קדם: אין
זמני הקורס: סמסטר ב', ימי חמישי 30:19-00:17

יסודות חקר ביצועים (במסגרת ניהול מערכות מידע)
מרצה: מר משה פדרבוש
תנאי קדם: קורסי מתמטיקה.
זמני הקורס: סמסטר א', ימי חמישי 30:19-00:17

סוציולוגיה של דיני אישות(במסגרת מדעי ההתנהגות)
מרצה: הרב ד"ר משה פינצ'וק
תנאי קדם: אין
14:00-16:15 או 11:00-13:15 ראשון ימי', א סמסטר: הקורס זמני

 

 

** ניתן להיכנס לאתר המכללה בכתובת il.ac.netanya ולעיין בתוכניות
הלימוד השונות של בתי הספר השונים במכללה ולמצוא קורסים נוספים
המעניינים אתכם ואשר ייחשבו לקורסים בתחום כללי **

 


��� ����   ������