קורסי בחירה

 
שנה ב':
אין קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב לסטודנטים משנה ב'.
ניתן לבחור בשנה זו קורסים מתחום קרוב, או כללי, משאר בתי הספר.
יש להיכנס לאתרי בתי הספר למינהל עסקים, ביטוח, מערכות מידע, שנמצאים באתר המכללה, ולבדוק במערכות השעות שלהם.
הקורסים האפשריים: יסודות השיווק, יסודות הניהול, כלכלה מיקרו, יסודות החשבונאות.
קורס כללי :  תרבות ומנהגים    סמסטר א', יום ה', 18:45-21:15.
 
שנה ג':
סמסטר א':
תכנות מתקדם בסביבת חלונות – יום א', 11:00-13:30, או: יום ב', 17:00-19:30
סדנה במערכות הפעלה – יום ב', 17:00-19:30
אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר – יום ג', 17:00-21:15 (שיעור + תרגיל)
 
סמסטר ב':
תכנות למכשירים סלולריים – יום ב', 17:00-19:30 (דרישת קדם לקורס: תכנות מתקדם בסביבת חלונות).
אבטחת מערכות הפעלה במרחב הסייבר – יום ג', 17:00-21:15 (שיעור + תרגיל) (דרישת קדם לקורס: סדנה במערכות הפעלה).
��� ����   ������