דבר הדיקן - פרופ' זיו רייך

 
ענף הביטוח הינו ענף כלכלי חשוב וגדול במשק הישראלי, והיקף השקעותיו הוא עשרות מיליארדי שקלים. ענף זה גיוון את הפעילויות בהן הוא עוסק בעקבות הרפורמות השונות, והעוסקים בענף מתמחים גם בתחומי ההון המיסים והחיסכון לטווח הארוך. לאור העובדה שענף הביטוח תופס מקום חשוב ביותר בכלכלה ובפעילות העסקית במשק, נדרשת מן העובדים בו רמת התמחות גבוהה יותר, מקיפה יותר ומקצועית יותר במגוון רחב של תחומים אקדמאיים. לימודים ברמה אקדמית בביטוח יאפשרו לבוגרינו כניסה לתחום ולענף הזקוק היום, יותר מתמיד, לכוחות מקצועיים ברמה גבוהה.
 
העיסוק בתחום הביטוח כולל תכנון וניהול סיכונים של עסקים פרטיים וציבוריים, החל מנושאים הנוגעים לכל אדם ולכל עסק בארץ כמו ביטוח אלמנטארי, ביטוח חיים וביטוח בריאות, ועד לנושאים מורכבים ומסובכים כמו ביטוח סיכונים עסקיים, ביטוח אחריות, ביטוחים ימיים ועוד.
 
ההכשרה הנדרשת כיום בתחום הביטוח כוללת ידע והבנה פיננסית רוחבית בתחומים רבים, כגון היכרות עם מערכת ענפה של חוקים, ידע והבנה בכלכלה, מימון, השקעות, אקטואריה ופנסיה, מיסים וחשבונאות לצד רמה גבוהה של מיומנויות בהתנהגות אנושית והתנהגות ארגונית.
 
אנו מכשירים את בוגרינו להתמודד עם מגוון רחב של נושאים ותחומי ידע, לסייע ולייעץ – הן ללקוחות פרטיים והן למנהלי גופים מסחריים. אתם תהיו בעלי אופקים רחבים וידע פיננסי נרחב בתחומי הביטוח, המשפט,הניהול, הכלכלה המיסים ושוק ההון, ותרכשו השכלה המשלבת אקדמיה עם פרקטיקה מקצועית ועדכנית שתאפשר לכם להצטרף לעבודה בחברות ביטוח  בנקים, חברות המימון הישיר, חברות כרטיסי האשראי ,בקרנות פנסיה, בקופות גמל, בניהול סוכנויות ביטוח, בניהול הסיכונים והביטוח שלפירמות, בתחום השמאות, הבנקאות ועוד .אחד המכשירים המסייעים במימוש שאיפה זו הוא שיתוף הפעולה עם חברות הביטוח הגדולות בישראל ועם גופים פיננסים מובילים במסגרת שילוב סטודנטים בעבודה בחברות פיננסיות מובילות כבר בשנת הלימודים הראשונה. בהבנה כי בעולם העסקי של ימינו רק בעלי כישורים מתאימים מגיעים לעמדות הובלה ומנהיגות עסקית. אנו משתדלים לטפח בכם כישורים כאלה.
 
לקראת סיום שנת הלימודים האחרונה, קיימת אפשרות להכנה לבחינות המקצועיות של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
 
 
בברכה
פרופ' זיו רייך, רו"ח דיקן בית הספר לביטוח 
 
 

פרופ' זיו רייך

דיקן בית הספר לביטוח

   
��� ����   ������