תוכנית המצוינות

תכנית המצוינות – מסלול ייחודי לסטודנטים מצטיינים בביה"ס למשפטים
המכללה האקדמית נתניה
תוכנית חדשה המיועדת לסטודנטים משנה ג' בלבד
 
בית הספר למשפטים של המכללה האקדמית נתניה מציע מסלול ייחודי המיועד לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים במיוחד.
התכנית נבנתה על ידי המרכז למצוינות הפועל במכללה ומשלב בין האקדמיה לבין עולם המעשה.
תכנית המצוינות היא פרי יוזמה מקורית של הנהלת המכללה והוקמה בשיתוף משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.
ד"ר ליפא מאיר, עו"ד ומשפטן מהידועים בישראל בתחום המשפט המסחרי, קיבל עליו להוביל את הפרויקט בשיתוף פרופ' סיני דויטש ופרופ' אהרון נמדר.
לצורך יישום התכנית הוקמה ועדת היגוי המלווה את התכנית ובה חברים כ-40 עורכי דין מהמשרדים המובילים בישראל. 
 
אילו יתרונות מעניקה התכנית?
 • ידע וכלים מעשיים שיכשירו את הסטודנטים לעבודתם כמתמחים בעתיד הקרוב וכעורכי דין  בעתיד הרחוק.
 • היכרות קרובה ובלתי אמצעית של עולם העשייה במקצוע עריכת הדין.
 • הכוונה וסיוע בקליטת הסטודנטים כמתמחים במשרדי עורכי הדין הטובים בארץ.
 • 4 נקודות זכות.
 • במעמד קבלת תעודת בוגר במשפטים תוענק לבוגרי תוכנית המצוינות תעודה המעידה על השתתפות בתוכנית.
   


 
1. בחירת סטודנטים : 
 
הסטודנטים שיקחו חלק בתוכנית יהיו משנה ג', יבחרו על פי ממוצע מצטבר של שנים א'+ב' ועל סמך ציונים בסמסטר א' ו ב' כולל מועדי ב' (ציוני מועדי ג' לא ילקחו בחשבון וציוני סמסטר קיץ של מסלול ערב לא ילקחו בחשבון) וראיון אישי. הלימודים יתקיימו בימי ו' בסמסטר א' ובסמסטר ב'  של שנה ג' .
חשוב: מועד הקבלה לתוכנית המצוינות הוא לאחר מועד סיום עריכת תוכנית הלימודים לתלמידים העולים לשנה ג'. בנסיבות אלה, (הואיל ותוכנית המצוינות מזכה ב-4 נ"ז כקורס בחירה), ייעשו התאמות בתוכנית הלימודים רק בשנה ד'. לא יהיו שינויים במערכת השעות של שנה ג'!
 
 
בסמסטר א': ילמדו ארבעה קורסים בהיקף של 3 פגישות לקורס , וסדנא המכינה את הסטודנטים לראיונות.
בסמסטר זה יושם דגש מיוחד על הכנת הסטודנטים לקראת יציאתם לראיונות לקראת ההתמחות.
 
 בסמסטר ב': במהלך הסמסטר ינתנו הרצאות של מרצים אורחים שיחברו בין עולם הפרקטיקה לאקדמיה.
בסוף סמסטר ב' יערך מבחן מסכם וירכיב 100% מהציון הסופי.


 
תוכניות נוספות:
משפט מבויים בהשתתפות עורכי הדין מועדת ההיגוי וסטודנטים מהתוכנית שיבחרו לקחת חלק בתוכנית.
במסגרת התוכנית יתקיימו שני סיורים: הראשון, ביקור במשרדי עורכי דין החברים בועדת ההיגוי, השני, בביהמ"ש העליון ובכנסת. 
 
תנאי קבלה וראיונות אישיים :
הקבלה לתוכנית תהייה על פי ממוצע הציונים המצטבר של שנים א' ו ב' וראיון אישי.
הראיונות יתקיימו בחודש אוקטובר, מיד לאחר פרסום כל תוצאות המבחנים (כולל רוב מועדי ב' של סמסטר ב').
 
הטבה לתוכנית חץ למשתתפי התוכנית :
סטודנט שיעמוד בתנאי הקבלה לתוכנית המצוינות יקבל הזדמנות להצטרף באופן חלקי ללימודי תואר שני כבר בסמסטר הראשון של שנה ג' ללימודים (בימי ג' בלבד). בסמסטר השני ובסמסטר הקיץ של שנה ג' ללימודים ילמדו יומיים בשבוע (ג' ו-ו'). בשנה ד' בסמסטר א' ישלימו לימודי קורס בחירה וסמינריון של התואר השני, וימשיכו לסמסטר נוסף להשלמת התואר השני.
סטודנטים מצטיינים יזכו למלגה של 50% מתוספת שכר הלימוד בגין התיזה בלבד (דהיינו 50% משכ"ל מלא בגובה של 15,000 ₪).
   

   

   
  ��� ����   ������