חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ISRAEL OPEN BANKING SUMMIT 2023

כנס במלאת שנה לרפורמת הבנקאות הפתוחה

מצגות הכנס

גלריה