חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

Emanuel Gross

Name:Emanuel Gross
division:ביה"ס למשפטים

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר