יסודות הניהול - ד"ר גדי רביד

תחום:                 עקרונות
שם המרצה:       ד"ר גדי רביד
פרטי המרצה:       משרד  2210,   טלפון במשרד – 09-8607879
                          דואר אלקטרוני – gadi.ravid@gmail.com
                           שעות קבלה –  בתאום, יום א', 16:16:30
 
 
פרטי הקורס:                   קורס זה נועד להקנות ידע ביסודות התיאורטיים והמעשיים של הניהול, ובתהליך הניהול של ארגון כמערכת כוללת. ידע שיטתי ומקיף הוא חיוני להמשך דרכו של הלומד, כמנהל או כממלא תפקידים ניהוליים.
 
מטרת הקורס:                  הכרה והבנה מקיפה של גישות שונות בניהול בהיבטים היסטוריים, חברתיים, פונקציונאליים, פוליטיים, ופסיכולוגיים-אישיים; הכרת הערך בהכרת התיאוריה והמחקר השיטתי כבסיס לניהול; פיתוח יכולת ניתוח והבנה של מצבי ניהול ואירועים בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט;
                                    איתור והכרת מגמות עכשוויות בעולם העסקי והארגוני ובחינת משמעויותיהם לתיאוריה ופרקטיקה של הניהול.
 
מרכיבי הציון:                  מבחן סופי – 80%,  עבודה – 20% 
דרישות הקורס:                השתתפות פעילה לפחות  ב- 80% מן המפגשים, הכנת החומר הביבליוגראפי לקראת כל מפגש ועמידה בכל מטלות מרכיבי הציון.
 
לוח מפגשים:                                                                                          
                                   
מפגש
 
נושא
ביבליוגרפיה
1.
מבוא לניהול: מדע, תיאוריה ופרקטיקה
פרק 1
2.
התפתחות החשיבה הניהולית וגישות לניהול
פרק 2
3.
הסביבה הניהולית וניתוחה
פרק 3
4.
הפרט במערכת – גישות וניתוח
 
5.
תהליכי קבלת החלטות
פרק 6
6.
תכנון ואסטרטגיה
פרק 8
7.
מבנים ארגוניים, היררכיה וסמכות; ריכוז וביזור; אינטגרציה
סמואל, פרקים 4-5
8.
תקשורת ארגונית
בר-חיים,
(6.1, 6.3)
9.
ניהול והתנהגות ארגונית
פרק 14
10.
מוטיבציה
פרק 16
11.
פיתוח עבודת צוות
בר-חיים,
 (5.1, 5.3)
12.
מנהיגות
פרק 17
13.
בקרה ושליטה
פרק 18
 
 
ביבליוגרפיה:
בר חיים, א. (1994). התנהגות ארגונית. האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב. כרך ב'.
סמואל, י. (1996). ארגונים: מאפיינים, מבנים ותהליכים. זמורה-ביתן, אוניברסיטת חיפה.
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). Management. 9th Edition. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

��� ����   ������