קורס ניהול פרויקטים והכנה לבחינת ה ® PMP"- חלק ב'

שם המרצה:            מר איציק הברברג    
 
פרטי המרצה:         itsikhbr@gmail.com
 
 
תיאור הקורס:        
 
ניהול פרויקטים מקדם מטרות אסטרטגיות של חברות וארגונים, מוריד סיכונים, מייעל את השימוש במשאבים ומסייע במקסום הרווחים.
בקורס זה יסופק ידע, כלים, Best Practice מיומנות ועוד לטובת העלאת סיכוי ההצלחה בעמידה ביעדי הפרויקט.
הסמכת  (Project Management Professional) PMP® מטעם ארגון ה PMI® הנה הסמכה בינלאומית מוכרת ומוערכת בתחום ניהול הפרויקטים בעולם, הסמכה זאת מוכיחה בפועל שלמנהל הפרויקט יש את הניסיון, הידע הנדרש ואת היכולות להוביל פרויקטים.
העסקת מוסמךPMP®  בארגון מסייעת לוודא שיש למנהל פרויקט את הידע הנדרש לטובת תפקידו, את הניסיון המצטבר והוא בעל יכולות הובלה בפועל. ישנם אף ארגוני ענק כגון IBM שאימצו את ההסמכה כתנאי להתקדמות בדרגות הניהול השונות בארגון.
הקורס כולל חומר מעשיר ומאורגן באופן שיטתי אשר יכין את משתתפי הקורס לבחינת ה-PMP® וה CAPM® החדשה (גרסא 5) מטעם גוף PMI® שהנו הגוף המוביל בעולם בתחום.
הקורס כולל הרצאות עיוניות ודוגמאות רבות עדכניות מעולם ניהול הפרויקטים.
קורס זה כולל את כלל התאמות, השינוים והעדכונים מטעם גוף הPMI®  שפורסמו.
 
תוכן הקורס:
 1. מבוא לניהול פרויקטים ותהליכי מחזור החיים בפרויקט
 2. ניהול אינטגרציה בפרויקט
 3. ניהול תכולה בפרויקט
 4. ניהול לוח זמנים בפרויקט
 5. ניהול עלות בפרויקט
תוצרי למידה:
 1. לזהות את בעלי התפקידים השונים השותפים בפרויקטים.
 2. להכיר את התהליכים העיקריים המשמשים לטובת ניהול הפרויקטים.
 3. לתכנן תכולת עבודה לפרויקט, לרבות הכרות עם מסמכים עיקריים שימשו לטובת כך.
 4. לתכנן, לנהל ולבקר אחר תוכנית לוח הזמנים בפרויקט.
 5. לבנות תוכנית עלות ראשונית לפרויקט.
 6. לסייע להכנה לבחינה הבינלאומית בניהול פרויקטים PMP® מטעם גוף ה PMI®.
ביבליוגרפיה:
 
 
1. Project Management Institute (2017), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)- Sixth Edition
 
2. Mulcahy R. (2018), PMP® Exam Prep: Accelerated Learning to Pass the Project Management Professional (PMP) Exam 9th Edition
 

3. World Wide Web, http://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp , September 1, 2018

4. World Wide Web, https://www.pmi.org/certifications/types/certified-associate-capm ,September 1, 2018​
 
 
 
נוכחות:
1. ההשתתפות בכל השיעורים הינה חובה.
2. סטודנט רשאי להיעדר מקורס עד 4 פעמים במהלך הסמסטר כולל מחלה )אין צורך באישור רפואי(.
3. היעדרות חמישית משמעותה ביטול הקורס ועל הסטודנט יהיה לחזור על הקורס.
4. למרצים הזכות לגרוע נקודות מהציון, עקב הפרעה חוזרת, נשנית ויוצאת דופן במהלך השיעורים. כמובן תוך הודעה, בעת ההחלטה, לסטודנט.
5. במידה וקיימת מחלה כרונית, או כל נסיבה מיוחדת אחרת, על הסטודנט לדווח על כך מראש למזכירות ביה"ס .
6. במקרה של מילואים, יש לנהוג על פי אמנת המילואים הכפופה לחוק מדינה )המפורט באתר המכללה(.
7. בכל מקרה בו מחליט המרצה שלא להתיר לסטודנט להמשיך ללמוד את הקורס, יימסר על כך לסטודנט בכתב באמצעות דואר אלקטרוני, במהלך הסמסטר.
 
הגשת עבודה:
קיימת חובת הגשת עבודה המתבססת על מאמר אקדמי עדכני באנגלית (מעשרת השנים האחרונות) בנושא ניהול פרויקטים הכולל התייחסות לניהול אינטגרציה או ניהול תכולה או ניהול לוח זמנים או ניהול עלות הרלוונטי לקורס.
יש לסכם בקצרה במספר פסקאות את עיקרי הדברים במאמר וכן לפרט נושאים שהופנמו על ידי הסטודנט/ית כתוצאה מלימוד תכולת המאמר.
יש להגיש את המאמר המקורי שנבחר בצמוד להגשת העבודה.
יש להגיש את העבודה עד שבועיים לפני מועד הבחינה.
את העבודה יש לשלוח לדוא"ל: itsikhbr@gmail.com
אי הגשת עבודה העומדת בדרישות משמעותה כישלון בקורס.
אי הגשת עבודה תימנע השתתפות הסטודנט/ית במבחן.
 
מרכיבי הציון:           
#
סעיף
אחוזים
הערה
1
בחינה אמריקאית
100%
עמידה בדרישות הנוכחות והגשת העבודה הנם תנאי מקדים לבחינה, ללא השלמת משימות אלו לא יאושר לסטודנט/ית לגשת לבחינה
2
אי הקפדה על נוכחות בקורס עלולה להוריד עד 10% מהציון
הפחתה של 10% מהציון
 קיימת חובת נוכחות בשיעורים.
היעדרות מהשיעורים מעל 20% דינה כישלון בקורס.
אי עמידה בדרישות הנוכחות תמנע השתתפות
הסטודנט/ית במבחן ובהגשת עבודה.
 
תנאי קדם לבחינה:
לטובת בחינת ה PMP®
 • קורס בנושא ניהול פרויקטים בהיקף מצטבר של 35 שעות לפחות
 • לבעלי תואר הנדסאי/ראשון ומעלה
  • מינימום של 36 חודשי ניסיון בניהול פרויקטים (במהלך 8 השנים האחרונות) ובהם לפחות 4,500 שעות בפרויקטים בסדר גודל והרכב מסוים ובתפקיד המשלב הובלה, הכוונה וניהול פרויקט, קבוצת פרויקטים או צוות פרויקטים. 
 • ללא תואר ראשון
  • מינימום של 60 חודשי ניסיון בניהול פרויקטים (במהלך 8 השנים האחרונות) ובהם לפחות 7,500 שעות כדלהלן. 
 • תשלום לארגון ה PMI® על רישום לבחינה וכן מומלץ אנגלית ברמה טובה לטובת הבחינה.
 • הערה: תנאי הקדם המעודכנים מטעם גוף ה PMI® מופיעים באתר העמותה www.pmi.org ועלולים להשתנות והנם באחריות ה PMI® בלבד.
לטובת בחינת ה CAPM®
 • בוגרי תיכון עם 1,500 שעות ניסיון בניהול פרויקטים או 23 שעות בקורסים בנושא ניהול פרויקטים.
 • תשלום לארגון ה PMI® על רישום לבחינה וכן מומלץ אנגלית ברמה טובה לטובת הבחינה.
 • הערה: תנאי הקדם המעודכנים מטעם גוף ה PMI® מופיעים באתר העמותה www.pmi.org ועלולים להשתנות והנם באחריות ה PMI® בלבד.
 
��� ����   ������