שיווק חברתי - ד"ר אמיר להט

שם המרצה:  ד"ר אמיר להט
מטרת הקורס
הקורס סוקר את מטרות השיווק החברתי ועקרונותיו, בשונה ובדומה לשיווק הכלכלי הקלאסי, בשילוב סוגיות תיאורטיות ויישומיות הנוגעות לנושא. הקורס מתבסס על יסודות השיווק, התנהגות צרכנים ומודלים התנהגותיים לקבלת החלטות, בשילוב ניתוחי אירועים של קמפיינים חברתיים מוכרים מהארץ ומהעולם. הקורס נועד להרחיב את נקודת המבט של סטודנטים על תפקידם כמנהלים לעתיד ולעורר בהם שאלות על המטרות שלהם, על תחומי ההשפעה שלהם ועל האחריות המוטלת עליהם.
 
דרישות הקורס:
מטלות ובחינת סיום הקורס.
נוכחות חובה ב – 80% מהשעורים.
היעדרות ביותר מ – 20% מהשיעורים תמנע השתתפות בבחינת תום הקורס.
הרכב הציון
ציון הקורס יתבסס על מטלות (10%)  ובחינה בסיום הקורס (90%).
תנאי לקבלת ציון בקורס הוא הגשת מטלות במועד וקבלת ציון עובר בבחינה (60).
תוכן הקורס
·         ייחודיות והגדרת שיווק חברתי.
·         ניתוח סביבת השיווק החברתי.
·         מטרה והתמקדות בתחום מוגדר של שיווק חברתי.
·         פילוח, הערכה ובחירת קהל היעד לשיווק חברתי.
·         זיהוי מחסומים ויתרונות תחרותיים בשיווק חברתי.
·         מודלים ותיאוריות של שינוי התנהגות חברתי.
·         קביעת תמריצים שליליים וחיובים בשיווק חברתי.
·         בחירה ופיתוח אסטרטגיות של שיווק חברתי.
·         קידום מכירות ואסטרטגיות יצירתיות בשיווק חברתי.
·         ערוצי תקשורת בשיווק חברתי.
·         פיתוח ויישום תוכנית שיווק חברתי.
��� ����   ������