קורסי השלמה ועקרונות

כל הסטודנטים לתואר שני במנהל עסקים מחויבים בקורסי ההשלמה והעקרונות  - כל אחד בהתאם לרשימת החובות/פטורים שלו, כפי שצויינו עבורו בטופס קבלתו ללימודי ה- M.B.A
 
 
קורסי השלמות  -  יתקיימו במתכונת מרוכזת לפני תחילת שנה"ל
 
·        כלכלה מיקרו – גב' יעל ליברמן
·        כלכלה מקרו– גב' יעל ליברמן
·        סטטיסטיקה– מר נועם הלל
 
 
עקרונות   -   סמסטר א'
 
יום
שעת השיעור
שם השיעור
שם המרצה
כיתה
ד'
19:30 – 17:00
מבוא לחשבונאות
פרופ'  זיו רייך
 
 
22:00 – 19:30
יסודות מע' מידע
מר יונתן קורפל
 
ו'
11:00 – 08:30
יסודות השיווק
ד"ר אמיר פלינט גור
 
 
11:00 – 08:30
ניהול התפעול
ד"ר אייל רוזן
 
 
13:30 – 11:00
יסודות המימון
ד"ר אורן טפיארו
 
 
 
 
עקרונות  -   סמסטר ב'
 
 
יום
שעת השיעור
שם השיעור
שם המרצה
 
ד'
16:30- 15:45
 
 
 
 
16:30-19:00
 
 
 
 
19:00-21:30
 
 
 
ו'
11:00 – 08:30
יסודות הניהול
ד"ר גדי רביד
 
 
13:30 – 11:00
ניהול התפעול
ד"ר אייל רוזן
 
 
 
 
 
 
 
   לא סופי ,  יתכנו שינויים במערכת השעות !!
��� ����   ������