חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מאזני משפט כרך י"ב – תשע"ט – 2019

  • ראשי
  • מאזני משפט כרך י"ב – תשע"ט – 2019

מאמרים נבחרים

על כשלון תמורה מלא, אחיזה כשורה ומה שביניהם: הזדמנות לתיקון אנכרוניזם משפטי בדיני השטרות
ד"ר מיכל עופר צפוני ופרופ' רות פלאטו-שנער
על דרישותיו הקמאיות של אישור הסכם ממון ועל הנסיגה מהן
הרב פרופ' יצחק כהן
אי-חקיקה, משפוט-יתר וחירות חסר: על פסיביזם חקיקתי ואקטיביזם ליטיגטורי-שיפוטי, גבולות המשפט וגבולות אי-המשפט
ד"ר אסף הרדוף
האומנם כולנו זכאים רק מחמת הספק? "אסטרטגיית ההכרעה המצומצמת", המוצעת בספרם של מנשה וגרונר "מהות הספק הסביר", במבחן פרשת זדורוב
פרופ' בועז סנג'רו
לא כולנו זכאים רק מחמת הספק: עוד על אסטרטגיית ההכרעה המצומצמת בכלל, ובראי פרשת זדורוב בפרט, על-פי ספרנו "מהות הספק הסביר" - תגובה לפרופ' בועז סנג'רו
פרופ' דורון מנשה וד"ר איל גרונר
הציבור כופר באשמה: הסבל ההורי כמקור אמפתיה כלפי נאשמים
ד"ר אורנה אליגון דר
יצירה פלילית מתועבת: קניין רוחני פוגש משפט פלילי, פורנוגרפיה פוגשת את דיני התועבה
ד"ר אסף הרדוף
מקוריות וכוונת היוצר בדיני זכויות יוצרים: הרהורים בעקבות הלכת קימרון
ד"ר מרים מרקוביץ-ביטון