חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

על אודות המרכז לדיאלוג אסטרטגי

המרכז לדיאלוג אסטרטגי הוא מרכז פעילות ומחקר, הפועל במסגרת המכללה האקדמית נתניה מאז שנת 2003. המרכז הוא  צוות חשיבה ייחודי לחשיבה, לפיתוח וליישום מדיניות במגוון רחב של תחומים. באמצעות עבודות מחקר, קבוצות דיון, שולחנות עגולים וכנסים בין-לאומיים מציף המרכז נושאים בעלי חשיבות אסטרטגית, הנושקים לסדר היום הישראלי והאזורי, תוך שהם מוצגים באירועים פומביים וגם הרחק מעין הציבור.

למרכז ניסיון רב בשיתוף פעולה עם צוותי מומחים ישראלים ובין-לאומיים. במהלך שנות קיומו תרם למתווה האסטרטגי של מדינת ישראל.

המרכז עוסק בנושאי בטחון ופיתוח אזורי, מדיניות חוץ, יישוב סכסוכים וחקר המיעוטים בישראל; המרכז מפרסם עבודות מחקר וניירות עמדה, המוגשים למקבלי החלטות ולמעצבי דעת הקהל בישראל ובעולם.

לאור המציאות הגיאופוליטית האזורית, אנו מזהים צורך חיוני לפעילות הדדית קרובה וחוצת גבולות בכל התחומים – החל בדרגים הבכירים ועד למומחים המקצועיים, ובהנגשת ההמלצות לקובעי המדיניות.

חברי צוות ההיגוי של המרכז

סגן-אלוף (במילואים) משה לוי, יושב ראש המרכז לדיאלוג אסטרטגי

תת-אלוף (במילואים) ד"ר אפרים סנה, לשעבר סגן שר הבטחון, שר התחבורה ושר הבריאות

תת-אלוף (במילואים) ברוך שפיגל, יועץ אסטרטגי

תת-אלוף (במילואים) שמעון חפץ, חבר ועדת ההיגוי

ד"ר יאיר הירשפלד, חבר ועדת ההיגוי

ד"ר אבנר ברנע, חבר ועדת ההיגוי

ד"ר בארי פיינשטיין, חבר ועדת ההיגוי

מר הנריקה צימרמן, חבר ועדת ההיגוי

הגברת אסתי עופר, חברת ועדת ההיגוי

הגברת ענבר רוטלמן, מזכירת המרכז