header_stamp
netanya_mobile_navlogo

מקבלי תואר לשם כבוד

תואר לשם כבוד

"מילים טובות הן קצרות וקלות לאמירה אך ההד שלהן נמשך לנצח (האם תרזה, זוכת פרס נובל לשלום)"

עבור הישגים וצאי דופן, עבור תרומה לחברה, תרומה לעם ולמדינה, על הנדיבות, על העשייה.  על כל אלה ועל עוד מעשים רבים, זו דרכינו להודות לכם על תרומתכם!

 

מקבלי תואר נוספים:
 • פרופ' אהרון צ'חנובר 15/06/2009
 • ד"ר אליהו וינוגרד 15/06/2009
 • גב' סימון וייל 18/12/2008
 • מר קלוד גאוסגן 18/12/2008
 • מר אנריקו מסיאס 18/12/2008
 • רה"מ בנימין נתניהו 09/12/2007
 • גב' אנייס שטינמץ 09/12/2007
 • מר שמואל עצמון 09/12/2007
 • מר הנרי פקטור 09/12/2007
 • פרופ' מנחם מגידור 09/12/2007
 • מר ברנרד רפופורט 22/10/2007
 • נשיא המדינה שמעון פרס  20/02/2007
 • מר פול אלסטרום 20/02/2007
 • מר דן גילרמן 26/06/2006
 • מר גבריאל לסט 26/06/2006
 • הרב אברהם אלימלך פירר 26/06/2006
 • מר לארי קינג 24/03/2006
 • גב' דיאנה הייגי 29/01/2006
 • גב' אאידה פלדמן 17/05/2005
 • ד"ר אנריקה פלדמן 17/05/2005
 • פסטור ג'ון הייגי 10/04/2005
 • רה"מ אהוד ברק 23/12/2004
 • פרופ' אסא כשר 23/12/2004
 • גב' נורית מנור 23/12/2004
 • מר ז'אק הונצינגר 22/09/2004
 • מר רודי סאלס 22/09/2004
 • מר טרוור ספיירו 22/12/2003
 • מרים פיירברג אכר 22/12/2003
 • עו"ד יואל אלרואי 22/12/2003
 • מר נוחי דנקנר 22/12/2003
 • הוד מעלתו עבדורחמן וואהיד 23/06/2003
 • הוד מעלתו הנשיא פרדריק ו. דה קלרק 23/06/2003
 • הנשיא מיכאיל גורבצ'וב 23/06/2003
 • מר יאיר המבורגר 23/06/2003
 • מר גדעון המבורגר 23/06/2003
 • סא"ל (מיל') שמואל (סמי) רפאל 11/12/2002
 • פרופ' אפרים קציר 11/12/2002
 • גב' שולמית שמיר 11/12/2002
 • גב' גליה מאור 02/06/2002
 • מר יצחק תשובה 02/06/2002
 • פרופ' אמנון רובינשטיין 28/12/2000
 • רה"מ יצחק שמיר 18/05/2000