ללא כותרת [1]

 
search

חיפוש מרצים

טקסט חופשי:

בית הספר:

בחר תואר:

​​​​​​

 פרופ' אהרן נמדר

תפקיד

חדר:

 -

שעות קבלה:

 -

דוא"ל:

 office@namdar.co.il

טלפון:

  

להורדת קו"ח

 לחצו כאן

 

בתי ספר

  • נדל"ן
  • משפטים
  •  
  •  

תחומי התמחות

  •  
  •  
  •  
 

 קורות חיים

 
 

 פרסומים

 

פרסומים וציטוטים


- 26 ספרים שונים בתחומי המס השונים (מס הכנסה, מע"מ, מס שבח מקרקעין, מס ריווחי הון והיטל השבחה) ובתחומי דיני המקרקעין: הפקעות, פגיעה במקרקעין, תכנון ובנייה, פינוי ובינוי ותמ"א 38 (לרוב הספרים הוצאו מהדורות חדשות רבות).
- ספר באנגלית: Contracts in Bankruptcy
- 104 מאמרים בכתבי העת המקצועיים "Israel Yearbook on Human Rights", "מחקרי משפט", "משפטים", "ממזרח וממערב" (הוצאת בר-אילן), "רואה החשבון", "דו ירחון מיסים", "דו ירחון מקרקעין" ועוד).
- הספרים והמאמרים מצוטטים בפסקי הדין של בית המשפט העליון ובבתי המשפט האחרים למאות פעמים בנה וסה"כ הציטוטים בפסקי הדין מגיעים לאלפים. במאות פסקי דין של בית המשפט העליון הספרים מצוטטים ביותר מפעם אחת ולפעמים הציטוטים באותו פסק דין מגיעים אף למעלה מעשר פעמים.

 

רשימת ספרים כוללת


1. pp. 160 (1977) Contract’s in Bankruptcy, (הוצאת בורסי, 1977).
2. דיני מיסים (מס הכנסה, מס חברות ומס רווחי הון) (חושן למשפט, מהדורה שניה, 1993), 480 ע'.
3. דיני מיסים (מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986) (מהדורה שניה, 1992) 586 ע'.
4. מיסוי שכירות (יחד עם ש' בורנשטין) (תשמ"ח-1988), 304 ע'.
5. פקודת מס הכנסה המבוארת (חושן למשפט, 1990) 786 (מהדורה שניה, 1994) 944 ע'.
6. תקנות מס הכנסה מבוארות (חושן למשפט, 1991) 512 ע'.
7. ניהול פנקסים (חושן למשפט, 1992) 313 ע'.
8. שינוי יעוד בקרקע חקלאית (חושן למשפט, 1996) 286 ע'.
9. מיסוי הפקעת מקרקעין  (יחד עם מאיר מזרחי) (תשנ"ט-1999) 336 ע'.
10. חדלות פרעון [תכנון המס בעתות משבר) (חושן למשפט, תשס"ט-2009) 340 ע'.
11. יזמות נדל"ן [עסקאות והסכמי יזמות] (חושן למשפט, תשע"א-2011) 472 ע'.
12. פגיעה במקרקעין מהדורה שניה (חושן למשפט, 2008)  804 ע'.
13. מס שבח מקרקעין – [הפטור לדירות מגורים] (חושן למשפט, מהדורה שביעית, 2014) 750 ע'.
14. מס שבח מקרקעין – [בסיס המס] (חושן למשפט, מהדורה שביעית, 2013) 807 ע'.
15. מס שבח מקרקעין – [עסקאות פטורות ממס] (חושן למשפט, מהדורה שביעית, 2012) 640 ע'.
16. מס שבח מקרקעין [חישוב המס ותשלומו] (חושן למשפט, מהדורה שביעית, תשע"ב-2012), 950 ע'.
17. מס ערך מוסף – (חושן למשפט, מהדורה רביעית, 2012) (שני כרכים), 1216 ע'.
18. ספר העסקאות בנדל"ן – (חושן למשפט, 2004) 750 ע'.
19. מערכת המס בעסקאות נדל"ן [מס שבח, מע"מ והיטל השבחה] (מהדורה שלישית, 2013) 800 ע'.
20. היטל השבחה (חושן למשפט, 2011) 592 ע'.
21. מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (חושן למשפט, 2013) 784 ע'.
22. הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011) 800 ע'.
23. פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013) 424 ע'.
24. תמ"א 38 (יחד עם מ' גדרון) (חושן למשפט, 2012) 658 ע'.
25. תכנון ובנייה  [תכניות, מוסדות והליכי תכנון] (חושן למשפט, 2015) 687 ע'.
26. תכנון ובנייה  [הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה] (חושן למשפט, 2015) 702 ע'.
הערה: הספרים צוטטו מאות פעמים בפסקי דין של בתי המשפט השונים. ניתן לצרף עם בקשה רשימת ציטוטים.

 

רשימת מאמרים בכתבי עת שונים
 
1. "הלכת בוסאני והשלכותיה" (הערת פסיקה), משפטים כרך 4 (1972).
2. "העקרון הנומינליסטי במשפט" (ביקורת ספרים), משפטים כרך 3 (1973): פורסם גם באנגלית ב-Banking Journal (1973).
3. "כללי פרשנות תקנות הקהל", ממזרח וממערב, ספר לחקר יהדות המזרח, אוניברסיטת בר-אילן (1972).
4. "ערך המטבע במשפט" (ביקורת ספרים) רבעון לכלכלה, פברואר 1972.
5. "תקנות הקהל: פרוצדורה ונוהלי חקיקה", מחקרי משפט ב' 180.
6. “The Rule of the Majority and the Rights of the Minority in the Balkan Jewish Communities in the 16th Century”, 10 Israel Yearbook on Human Rights (1980) 299.
7. "תכנית לאיחוד וחלוקה: בין פגיעה יחסית, פגיעה אבסולוטית ושינוי יעוד", הקריה האקדמית ב' 157 (בעריכת פרופ' מנשה שאוה), (תשס"ב, 32 עמודים).
8. "פגיעה במקרקעין על ידי תכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה: מהי "תכנית" והשפעתן של מספר תכניות על הפגיעה", הקריה האקדמית ג' 285 (בעריכת פרופ' מנשה שאוה), (תשס"ג, כ-30 עמודים).
9. "המטרה הציבורית בהפקעת מקרקעין ועקרון צמידות השימוש בהם בהתאם למטרה, או קימתה לתחום של זכות הקנין המרחפת על פני המקרקעין גם לאחר הפקעתם: בעקבות הלכת קרסיק". נמסר לספר שאקי (בעריכת פרופ' אהרן ברק וי' גילת) (כ-35 עמודים) (פורסם במאזני משפט).

מאמרים שפורסמו ב"רואה החשבון"
(כתב עת של לשכת רואי החשבון בישראל)
 
10. "הפטור ממס לנאמנות לפי חוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ג-1963", רואה החשבון נ"א (4) (תשס"ג-2002) 347, (8 עמ').
11. "חברה קבלנית כאיגוד מקרקעין", רואה החשבון נ"א (1) (תשס"ב-2002) 24 (8 עמ').
12. "מע"מ על מתן הטבות לעובדים – ארוחות והלוואות מוזלות", רואה החשבון ז/1 (פברואר 2001) 25 (6 עמ').
13. הפטור ממס הכנסה להפרשי הצמדה המשולמים בהפקעת מקרקעין" רואה החשבון מ"ט    (2) (תש"ס-2000) (6 עמ').
14. "איגוד מקרקעין לאן?" רואה החשבון מ"ח (2) (תשנ"ט-1999) 165 (18 ע').
15. "ביטול עיסקה במס שבח: תוצאות המס של ביטול אמיתי לעומת ביטול המהווה מכירה חוזר", רואה החשבון מ"ז (6) תשנ"ט-1998) 751 (10 ע').
16. "חיובן במס של דירות מגורים בחו"ל ובאזור יהודה ושומרון וחברה עזה" רואה החשבון מ"ז (3) (תשנ"ח) 308 (7 ע').
17. "מיסוי המכירה של משק חקלאי: בעיית פיצולה של דירת המגורים מהמשק", רואה החשבון מ"ז (1) (תשנ"ח) 23 (7 ע').
18. הפטור ממס שבח לדירת מגורים בעסקת קומבינציה" רואה החשבון מ"ו (6) (תשנ"ח) 308   (10 עמ').
19. "הפטור ממס רווחי הון למשקיע פרטי על ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל", רואה החשבון מ"ד (1) (פברואר 95') 395.
20. "התשלומים למינהל מקרקעי ישראל בגין קרקע חקלאית: דמי חכירה, דמי הסכמה ודמי היתר", רואה החשבון מ"ד (6) (1995) בע' 606.
21. "שינוי יעוד בקרקע חקלאית כארוע מס", רואה החשבון מ"ה (2) (אפריל 1996) בע' 167.
22. "החיוב בהיטל השבחה בגין שינוי יעוד בקרקע חקלאית על אדמות המינהל", רואה החשבון מ"ו (ג) (תשנ"ז 1997) 4 עמ'.
23. "מס רכישה על דירת מגורים" רואה החשבון מ"ו 396  (4) (תשנ"ז) (14 ע').
 
פרסומים בכתבי עת נוספים
(6 מאמרים)

1. "מיסוי סוחרים בניירות ערך: האבחנה בין סוחר בניירות ערך לבין משקיע", ידע למידע מס' 221, (פברואר 95') בע' 154.
2. "מיסוי סוחרים בניירות ערך: סוחרים בניירות ערך והמס המוטל עליהם", ידע למידע מס' 222 (מרץ 95') בע' 124.
3. "החיוב בדמי הסכמה למינהל", ידע למידע מס' 229 (אוקטובר 95') בע' 157.
4. "מיסוי שינוי יעוד בקרקע חקלאית בהקשר להחלטה 727 של מינהל מקרקעי ישראל", ידע למידע מס' 235 (אפריל 96') בע' 241.
5. "הזכויות בקרקע חקלאית", מקרקעין וערכם ק"ג (113) (אוקטובר 95') בע' 30.
6. "היטל השבחה בגין שינוי יעוד בקרקע חקלאית לפי החלטות המינהל", מקרקעין וערכם, ק"ד (114) (מאי 1996).
שלח לחבר   להדפסה