חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

College Managment

Founders

פרופ' סיני דויטש

Prof. Sinai Deutsch

Former Vice President, founder and Dean of the Law School

פרופ' ברנרד פינצ'וק

Prof. Bernard Pinchuk

Former Rector, and Vice President

פרופ' צבי ארד - המכללה האקדמית נתניה

The late Prof. Zvi Arad (1942-2018)

Israeli mathematician , Former Rector and President of Bar-Ilan University, Founder and President of Netanya Academic College

President

פרופ' יעקב הרט - נשיא האקדמית נתניה דיקן ניהול מערכות בריאות

Prof. Jacob Hart

President of Netanya Academic College.
Serves as President of the Hospitals Managers Association in Israel.

Rector

משה גלברד

Prof. Moshe Gelbard

Rector and Vice Persident

Deans

פרופ' אהרון נמדר בית הספר לנדל"ן

Prof. Aharon Namdar

Dean, Real Estate School

David Leiser The Center for Pension, Insurance and Financial Literacy

Prof. David Laser

Dean, Behavioral Sciences School 

פרופ' בן ציון זילברפרב

Prof. Ben Zion Zilberfarb

Dean, Business School
Dean and Founder, Banking and Capital Market School

פרופ' זיו רייך 2

Prof. Ziv Reich, CPA

Dean, Insurance School

פרופ' יעקב הרט - נשיא האקדמית נתניה דיקן ניהול מערכות בריאות

Prof. Jacob Hart

Dean, Health Administration Management School

פרופ' עמוס ישראלי בית הספר למדעי המחשב והמתמטיקה

Prof. Amos Israeli

Dean, Computer Science and Mathematics School

Our registration consultants are at your disposal to more questions and details.

For a free consultation call, contact us and a representative will get back to you as soon as possible