חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

Founders (Eng)

Founders

פרופ' סיני דויטש

Prof. Sinai Deutsch

Vice President

פרופ' ברנרד פינצ'וק

Prof. Bernard Pinchuk

Rector, Vice President

פרופ' צבי ארד - המכללה האקדמית נתניה

The late Prof. Zvi Arad (1942-2018)

Mathematician Israeli , Rector and President University Bar-Ilan Baritsita , Founder and President Netanya Academic College

CEO

צחי רדיאנו מנכ"ל

Adv. Tzachi Radiano

President

פרופ' יעקב הרט - נשיא האקדמית נתניה דיקן ניהול מערכות בריאות

Prof. Jacob Hart

Serves as President of the Association of Hospitals in Israel, served as chairman of the Israeli Association of Public Health, as chairman of the Association of Hospital Managers in Israel, as a member of the Health Council, appointed the Minister of Health as a representative of Clalit Health Insurance Fund and more.

Deans

פרופ' אהרון נמדר בית הספר לנדל"ן

Prof. Aharon Namdar

Dean of the Real Estate School
David Leiser The Center for Pension, Insurance and Financial Literacy

Prof. David Laser

School Dean Behavioral Sciences

הדרה בר מור
Dean of the School of Law
פרופ' בן ציון זילברפרב

Prof. Ben Zion Zilberfarb

Dean of the School of Business
פרופ' בן ציון זילברפרב

Prof. Ben Zion Zilberfarb

Dean and Founder of the School of Banking and the Capital Market
פרופ' זיו רייך 2

Prof. Ziv Reich, CPA

Dean of the Insurance School
פרופ' עמוס ישראלי בית הספר למדעי המחשב והמתמטיקה

Prof. Amos Israeli

Dean of the School of Computer Science and Mathematics
פרופ' ענת פירסט בית הספר לתקשורת

Prof. Anat First

Dean of the School of Communication

Our registration consultants are at your disposal to more questions and details.

For a free consultation call, contact us and a representative will get back to you as soon as possible